เชื่อมต่อแอปอื่นๆ กับ Google Fit

เมื่อใช้ Google Fit ข้อมูลการออกกำลังกายทั้งหมดจะเชื่อมโยงกับบัญชี Google ของคุณ ตลอดจนแชร์ข้อมูลนั้นกับแอปและอุปกรณ์อื่นๆ ที่คุณใช้เพื่อช่วยในการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เพียงเปิด Google Fit เมื่อคุณต้องการเช็คอินหรือรับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกิจกรรมที่คุณทำ

คุณให้สิทธิ์แอปต่างๆ เข้าถึงข้อมูลและนำสิทธิ์การเข้าถึงนี้ออกได้ทุกเมื่อในการตั้งค่า Google Fit นอกจากนี้ คุณยังลบข้อมูลที่เก็บไว้ใน Google Fit เมื่อใดก็ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแชร์กับแอปที่เชื่อมต่อใช้ข้อมูล Google Fit ของคุณอย่างไร

ซิงค์แอปอื่นๆ กับ Fit

แอปบางแอปจะแชร์ข้อมูลกับ Fit เพื่อให้คุณดูข้อมูลการออกกำลังกายได้ในที่เดียว 

ดูแอปที่ทำงานร่วมกับ Fit ได้ 

เชื่อมต่อแอปกับ Google Fit

คุณต้องเชื่อมต่อแอปกับ Fit เพื่อแชร์ข้อมูลจากแอปนั้นกับ Fit แต่ละแอปที่เชื่อมต่อจะมีขั้นตอนการเชื่อมต่อต่างกัน แต่โดยทั่วไปคุณทำได้ดังนี้

 1. เปิดแอปที่ต้องการเชื่อมต่อ เช่น Strava, Runkeeper หรือ MyFitnessPal
 2. มองหาเมนูการตั้งค่า 
 3. มองหาการตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อแอปและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งอาจใช้ชื่อว่า "ลิงก์บริการอื่นๆ", "แอปและอุปกรณ์", "จัดการการเชื่อมต่อ" เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแอปดังกล่าว 
 4. ทำตามวิธีการในหน้าจอเพื่อลิงก์แอปกับ Google Fit Google Fit

หมายเหตุ: หากต้องการดูแอปทั้งหมดที่คุณเชื่อมต่อกับ Fit ได้ โปรดดูแอปที่ทำงานร่วมกับ Fit ได้ 

ดูหรือนำแอปที่เชื่อมต่อออก

คุณควบคุมได้ว่าแอปใดจะแชร์ข้อมูลกับ Fit

 1. เปิดแอป Google Fit Google Fit ในโทรศัพท์ Android
 2. แตะโปรไฟล์ จากนั้น การตั้งค่า การตั้งค่า
 3. แตะจัดการแอปที่เชื่อมต่อ
 4. หากต้องการดูรายการแอปที่เชื่อมต่อทั้งหมด ให้แตะลูกศรรายการแบบเลื่อนลง ลูกศรลง จากนั้น แอปและอุปกรณ์ทั้งหมด
 5. หากต้องการหยุดแชร์ข้อมูลระหว่าง Fit และอีกแอปหนึ่ง ให้แตะแอปดังกล่าว จากนั้น ยกเลิกการเชื่อมต่อ จากนั้น ยกเลิกการเชื่อมต่อ

หากคุณยกเลิกการเชื่อมต่อแอปจาก Google Fit ระบบจะยกเลิกการเชื่อมต่อแอปนั้นในอุปกรณ์ทุกเครื่องที่ติดตั้งแอปนั้นอยู่ การยกเลิกการเชื่อมต่อแอปจะไม่ลบข้อมูลใดๆ ที่แอปนั้นเก็บไว้ใน Google Fit

วิธีที่แอปแชร์ข้อมูลใน Google Fit

ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อแอปกับ Google Fit นั้น Google จะถามว่าคุณต้องการอนุญาตให้แอปนี้เก็บข้อมูลใหม่ไว้ใน Google Fit และดูข้อมูลที่ได้เก็บไว้แล้วใน Google Fit ไหม

 • จัดเก็บข้อมูลใหม่: แอปมีสิทธิ์บันทึกข้อมูลลงในบัญชี Google ใน Google Fit ได้ มีบางแอปเท่านั้นที่เก็บข้อมูล และแอปหรืออุปกรณ์อื่นที่คุณให้สิทธิ์ในการดูข้อมูลก็จะใช้ข้อมูลที่เก็บไว้ในบัญชี Google Fit ได้เมื่อมีการเก็บข้อมูลไว้
 • ดูข้อมูลที่มีอยู่: แอปมีสิทธิ์ใช้ข้อมูลที่แอปอื่นๆ ที่เชื่อมต่อได้บันทึกลงใน Google Fit

เมื่อคุณให้สิทธิ์แก่แอป แอปที่เชื่อมต่อจะเข้าถึงข้อมูลในบัญชี Google Fit จากอุปกรณ์ใดก็ได้ที่ติดตั้งแอปนั้นไว้ หากคุณได้อนุญาตให้แอปเชื่อมต่อกับ Google Fit ในอุปกรณ์เครื่องหนึ่ง คุณจะดาวน์โหลดแอปดังกล่าวในอุปกรณ์เครื่องที่ 2 ได้ แล้วแอปนั้นจะเชื่อมต่อกับบัญชี Google Fit ของคุณโดยอัตโนมัติ

แอปที่เชื่อมต่อกับ Google Fit จะแชร์และใช้ข้อมูลด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้

 • การแชร์ร่วมกัน: โดยส่วนใหญ่แล้ว แอปจะอนุญาตให้แอปอื่นๆ ที่เชื่อมต่อดูข้อมูลการออกกำลังกายที่แอปของตนเก็บไว้ใน Google Fit ได้
 • การจัดเก็บแบบแยก: ในบางครั้ง แอปจะจัดเก็บข้อมูลใน Google Fit โดยไม่อนุญาตให้แอปอื่นๆ ที่เชื่อมต่อดูข้อมูลนั้นได้

ประเภทข้อมูลที่ Google Fit จัดเก็บ

ข้อมูลกิจกรรม

ข้อมูลกิจกรรมเป็นข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมทางร่างกาย

ข้อมูลกิจกรรมอาจรวมถึงจำนวนก้าวเดิน แคลอรีที่เผาผลาญไป และความเร็วของกิจกรรมต่างๆ เช่น การวิ่ง การเดิน หรือการขี่จักรยาน เมื่อคุณอนุญาตให้แอปดูข้อมูลกิจกรรม แอปนั้นจะดูข้อมูลกิจกรรมทั้งหมดที่เก็บไว้ใน Google Fit ได้ รวมทั้งข้อมูลที่เก็บโดย Google หรือแอปอื่นๆ

ข้อมูลตำแหน่ง

ข้อมูลตำแหน่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับที่ที่คุณอยู่และเคยไป

การใช้ข้อมูลตำแหน่งจะช่วยให้แอปบอกสถิติได้ เช่น ระยะทางที่คุณวิ่ง หรือความเร็วในการขี่จักรยาน หากคุณอนุญาตให้แอปดูข้อมูลตำแหน่ง แอปนั้นจะใช้ข้อมูลตำแหน่งที่แอปอื่นๆ เก็บไว้ใน Google Fit ได้

โภชนาการและภาวะน้ำในร่างกาย

หากคุณป้อนข้อมูลโภชนาการและภาวะน้ำในร่างกายผ่านแอปที่เชื่อมต่อ Google Fit จะติดตามการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มของคุณ

ข้อมูลโภชนาการและภาวะน้ำในร่างกายอาจรวมถึงปริมาณแคลอรีในอาหาร สารอาหารหลัก สารอาหารรอง และปริมาณน้ำที่ดื่ม

ข้อมูลเซ็นเซอร์ร่างกาย

ข้อมูลเซ็นเซอร์ร่างกายคือข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะของร่างกายที่เซ็นเซอร์ร่างกายอาจรวบรวมไว้ เช่น อัตราการเต้นของหัวใจ

ข้อมูลการนอนหลับ

หากคุณติดตามการนอนหลับผ่านแอปที่เชื่อมต่อ คุณจะเห็นข้อมูลการนอนหลับใน "บันทึก" ข้อมูลนี้จะรวมถึงเวลาเข้านอน เวลาตื่นนอน และจำนวนชั่วโมงการนอนหลับรวม

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
Android iPhone และ iPad

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false
false
true
70975
false
false