Kitų programų susiejimas su „Google Fit“

Naudodami „Google Fit“ visą kūno rengybos informaciją galite saugoti „Google“ paskyroje ir ją bendrinti su kitomis programomis bei įrenginiais, kuriuos naudojate norėdami būti sveiki. Kai norite užsiregistruoti arba gauti įžvalgų apie veiklą, atidarykite „Google Fit“.

Galite suteikti programoms prieigą prie duomenų ir bet kuriuo metu pašalinti šią prieigą „Google Fit“ nustatymuose. Taip pat bet kuriuo metu galite ištrinti „Google Fit“ saugomus duomenis.

Kitų programų sinchronizavimas su „Fit“

Kai kurios kitos programos gali bendrinti informaciją su „Fit“, kad galėtumėte peržiūrėti mankštos duomenis vienoje vietoje. 

Sužinokite, kurios programos veikia su „Fit“

Programų susiejimas su „Google Fit“

Programą reikia susieti su „Fit“, kad jos duomenys būtų bendrinami su „Fit“. Kiekvienos programos susiejimo procesas bus skirtingas. Bet dažniausiai reikės atlikti nurodytus veiksmus.

 1. Atidaryti programą, kurią norite susieti, pvz., „Strava“, „Runkeeper“ arba „MyFitnessPal“.
 2. Rasti meniu Nustatymai
 3. Rasti nustatymą susieti kitas programas ir įrenginius. Atsižvelgiant į programą tai gali būti parinktis „Susieti kitas paslaugas“, „programos ir įrenginiai“, „tvarkyti ryšius“ ar pan. 
 4. Vadovaujantis ekrano instrukcijomis susieti programą su „Google Fit“ Google Fit.

Pastaba: kad sužinotumėte apie visas programas, kurias galite susieti su „Fit“, peržiūrėkite programų, kurios veikia su „Fit“, sąrašą

Prijungtų programų peržiūra arba pašalinimas

Galite valdyti, kurių programų duomenys bendrinami su „Fit“.

 1. „Android“ telefone atidarykite programą „Google Fit“ Google Fit.
 2. Palieskite Profilis ir tada „Nustatymai“ Nustatymai.
 3. Palieskite Tvarkyti prijungtas programas.
 4. Jei norite peržiūrėti visą prijungtų programų sąrašą, palieskite išskleidžiamojo meniu rodyklę Rodyklė žemyn ir tada Visos programos ir įrenginiai.
 5. Jei nebenorite bendrinti „Fit“ ir kitos programos informacijos, palieskite programą ir tada Atsieti ir tada Atsieti.

Jei atsiesite programą nuo „Google Fit“, ji bus atsieta visuose įrenginiuose, kur ta programa įdiegta. Atsiejus programą nebus ištrinti duomenys, kuriuos ji išsaugojo sistemoje „Google Fit“.

Kaip programos bendrina duomenis sistemoje „Google Fit“

Prieš susiedama programą su „Google Fit“ „Google“ paklaus, ar norite leisti šiai programai saugoti naujus duomenis sistemoje „Google Fit“ ir peržiūrėti duomenis, kurie jau saugomi sistemoje „Google Fit“.

 • Naujų duomenų saugojimas: programa gali saugoti informaciją sistemos „Google Fit“ „Google“ paskyroje. Tik kai kurios programos saugo duomenis, o kai tai atliekama, visos kitos programos arba įrenginiai, kuriems suteikėte leidimą peržiūrėti duomenis, gali naudoti tą „Google Fit“ paskyroje saugomą informaciją.
 • Esamų duomenų peržiūra: programa gali naudoti kitų susietų programų sistemoje „Google Fit“ išsaugotą informaciją.

Kai susietai programai suteiksite leidimą, ji galės pasiekti informaciją „Google Fit“ paskyroje iš bet kurio įrenginio, kuriame ji įdiegta. Jei suteiksite programai leidimą prisijungti prie „Google Fit“ įrenginyje, galėsite atsisiųsti tą programą kitame įrenginyje ir ji automatiškai prisijungs prie jūsų „Google Fit“ paskyros.

Prie „Google Fit“ prijungtos programos jūsų informaciją bendrina ir naudoja dviem toliau nurodytais būdais.

 • Bendrinimas bendradarbiaujant: paprastai programos leidžia kitoms susietoms programoms peržiūrėti mankštos duomenis, saugomus sistemoje „Google Fit“.
 • Atskiras saugojimas: kartais programos saugo duomenis sistemoje „Google Fit“ neleisdamos kitoms susietoms programoms jų peržiūrėti.

„Google Fit“ saugomų duomenų tipai

Veiklos informacija

Aktyvumo informacija yra duomenys apie fizinę veiklą.

Veiklos informacija gali apimti žingsnių skaičių, sunaudotas kalorijas ir greitį, užsiimant tokia veikla kaip bėgimas, ėjimas ar važiavimas dviračiu. Kai programai leidžiate peržiūrėti aktyvumo informaciją, ta programa gali peržiūrėti visą sistemoje „Google Fit“ saugomą informaciją, įskaitant „Google“ ir kitų programų surinktą informaciją.

Vietovės duomenys

Vietovės duomenys yra informacija apie tai, kur esate ir kur buvote.

Naudodama vietovės duomenis programa gali nurodyti statistiką, pvz., kokį atstumą nubėgote ar kaip greitai važiavote dviračiu. Jei programai leisite peržiūrėti vietovės duomenis, ji galės naudoti vietovės duomenis, kuriuos sistemoje „Google Fit“ išsaugojo kitos programos.

Mityba ir hidratacija

Jei įvedate mitybos ir hidratacijos informaciją naudodami prijungtą programą, „Google Fit“ stebės, ką valgote ir geriate.

Mitybos ir hidratacijos informacija gali apimti suvartotas kalorijas, makroelementus, mikroelementus ir vandenį.

Kūno jutiklių informacija

Kūno jutiklių informacija yra duomenys, kuriuos kūno jutikliai gali rinkti apie jūsų fizinę būklę, pvz., širdies ritmas.

Miego būsenos informacija

Jei stebite miego būseną naudodami prijungtą programą, šią informaciją rasite žurnale. Miego būsenos informacija apima laiką eiti miegoti, laiką pabusti ir bendrą miego valandų skaičių.

Susiję straipsniai