Свързване на други приложения с Google Fit

Google Fit ви дава възможност да свързвате цялата си информация за физическа активност с профила си в Google и да я споделяте с други приложения и устройства, които използвате за водене на здравословен живот. Когато искате да се означите или да получите данни за активността си, отворете приложението.

От настройките на Google Fit можете по всяко време да предоставите на приложенията достъп до информацията, както и да го премахнете. Също така винаги можете да изтриете данните, съхранявани в Google Fit.

Синхронизиране на други приложения с Fit

Някои приложения могат да споделят информация с Fit, така че да имате възможност да преглеждате данните за физическата си активност на едно място. 

Вижте кои приложения работят с Fit

Свързване на приложения с Google Fit

Ако искате дадено приложение да споделя данните си с Fit, трябва да го свържете с услугата. Този процес е различен при всяко приложение, но като цяло можете да направите следното:

 1. Отворете приложението, което искате да свържете, например Strava, Runkeeper или MyFitnessPal.
 2. Потърсете менюто за настройки
 3. Потърсете настройката за свързване с други приложения и устройства. В зависимост от приложението тя може да се нарича „Link other services“ (Свързване с други услуги), „Apps & devices“ (Приложения и устройства), „Manage connections“ (Управление на връзките) или по друг начин. 
 4. Изпълнете инструкциите на екрана, за да свържете приложението с Google Fit Google Fit.

Забележка: За да прегледате всички приложения, които можете да свържете с Fit, посетете тази страница

Преглед или премахване на свързаните приложения

Можете да контролирате кои приложения споделят данни с Fit:

 1. Отворете приложението Google Fit Google Fit на телефона си с Android.
 2. Докоснете Потребителски профил и след това „Настройки“ Настройки.
 3. Докоснете Управление на свързаните приложения.
 4. За да видите пълния списък със свързани приложения, докоснете стрелката за падащо меню Стрелка надолу и след това Всички приложения и устройства.
 5. За да спрете споделянето на информация между Fit и друго приложение, докоснете приложението и след това Прекратяване на връзката и след това Прекратяване на връзката.

Ако прекратите връзката между дадено приложение и Google Fit, това ще е в сила за всички устройства, на които то е инсталирано. По този начин няма да се изтрият съхранените от приложението данни във Fit.

Как приложенията споделят данни в Google Fit

Преди да свържете приложение с Google Fit, ще ви попитаме дали искате да му разрешите да съхранява нови данни в Google Fit и да преглежда вече запазените там.

 • Съхраняване на нови данни: Приложението може да запазва информация в профила ви в Google в Google Fit. Само някои приложения съхраняват информация в профила ви в Google Fit, при което тя ще може да се използва от другите приложения или устройства, имащи разрешение за преглед на данните.
 • Преглед на съществуващите данни: Приложението може да използва информацията, която е запазена в Google Fit от други свързани приложения.

След като дадете разрешение, свързаното приложение има достъп до информацията в профила ви в Google Fit от всяко устройство, на което сте го инсталирали. Ако дадете на дадено приложение разрешение да се свърже с Google Fit на едно устройство, можете да го изтеглите на друго устройство и то автоматично ще се свърже с профила ви в Google Fit.

Свързаните с Google Fit приложения споделят и използват информацията ви по един от следните два начина:

 • Съвместно споделяне: Обикновено приложенията позволяват на други свързани приложения да преглеждат данните за физическата активност, които съхраняват в Google Fit.
 • Самостоятелно съхранение: Понякога приложенията съхраняват данни в Google Fit, без да се позволява на други свързани приложения да ги преглеждат.

Типове данни, които Google Fit съхранява

Информация за активността

Информацията за активността представлява данни за физическата ви активност.

Информацията за активността може да включва брой крачки, изгорени калории и скорост за дейности като бягане, ходене или колоездене. Когато разрешите на приложение да преглежда тази информация, то ще може да преглежда всички запазени в Google Fit данни, включително събраните и съхраняваните от наши и други приложения.

Данни за местоположението

Данните за местоположението представляват информация за това, къде се намирате и къде сте били.

С нейна помощ приложението може да показва статистически данни, като например пробягано разстояние и скорост при колоездене. Ако позволите на приложение да преглежда данните за местоположението ви, то ще може да използва съответната информация, съхранявана в Google Fit от други приложения.

Хранене и хидратация

Ако въвеждате информация за храненето и хидратацията чрез свързано приложение, Google Fit ще проследява приеманите от вас храни и напитки.

Тази информация може да включва приема на калории, хранителни вещества, микроелементи и вода.

Информация от сензорите за тяло

Това са данни за физическото ви състояние, като например сърдечен ритъм, които сензорите за тяло може да събират.

Информация за съня

Ако проследявате съня си чрез свързано приложение, ще намерите съответната информация в дневника си. Тя включва час на лягане, час на събуждане и брой часове, прекарани в сън.

Сродни статии