Promjena zaporke Google računa

Zaboravljena zaporka

Ako zaboravite zaporku, upišite svoje korisničko ime na stranici poteškoća s prijavljivanjem kako biste poništili zaporku.

Promjena zaporke

Da biste promijenili zaporku Google računa, idite na stranicu za promjenu zaporke.

Možete učiniti i sljedeće:

 1. Otvorite stranicu postavki Google računa.
 2. U odjeljku Prijavljivanje kliknite Zaporka.

Kada promijenite zaporku Google računa, ona se mijenja za sve Googleove proizvode koje upotrebljavate, primjerice, Gmail i YouTube, tako da prilikom sljedeće prijave unesite novu zaporku.

Zahtjevi za zaporku

Slijedi nekoliko pravila za odabir zaporke:

 • Zaporke moraju imati najmanje 8 znakova.
 • Ne možete ponovo upotrijebiti zaporku kojom ste se koristili u posljednjih godinu dana.
 • Zaporke mogu sadržavati sljedeće znakove:
  • Velika i mala slova (od A do Z i od a do z). U zaporkama se razlikuju mala i velika slova, tako da je "G" različito od "g".
  • Brojevi (od 0 do 9).
  • Sljedeći znakovi i razmaci: ! " # $ % & ‘ ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ { | } ~
 • Određene zaporke koje se mogu lako pogoditi, primjerice "12345678", nije moguće odabrati.

Izrada snažne zaporke

Evo nekoliko savjeta za izradu snažne zaporke kako biste zaštitili svoj račun:

 • Upotrebljavajte različite zaporke za svoje važne račune, primjerice, za e-poštu i internetsko bankarstvo. Ako odaberete istu zaporku za sve svoje račune na mreži, to je kao da istim ključem zaključavate svoj dom, auto i ured, pa ako kriminalac uspije pristupiti jednome, može provaliti i na sva ostala mjesta.
 • Upotrijebite kombinaciju slova, brojeva i znakova u zaporki.
 • Pokušajte upotrijebiti frazu koju samo vi znate. Na primjer, "Moji prijatelji Marko i Jasminka jednom dnevno šalju mi smiješnu poštu", a zatim tu frazu izrazite početnim slovima i brojevima. “MfT&Jsmafe1ad” zaporka je s mnogo varijacija.

Saznajte više o izradi snažnih zaporki.