Upravljanje zaporkom Google računa

Zaporka vašeg Google računa ista je ona zaporka koju upotrebljavate za ostale Googleove proizvode, na primjer, Gmail i YouTube.

Zaboravljena zaporka

Ako ne znate zaporku svojeg Google računa, postavite novu prema ovim uputama.

  1. Otvorite stranicu Poteškoće s prijavom.
  2. Odaberite opciju "Ne znam svoju zaporku".
  3. Unesite svoju e-adresu i slijedite upute na zaslonu.
Promjena zaporke

Zaporku Google računa možete promijeniti u bilo kojem trenutku. Preporučujemo vam da je mijenjate redovito kako biste zaštitili svoj račun.

  1. Prijavite se na stranicu postavki Google računa.
  2. U odjeljku Prijavljivanje odaberite opciju Zaporka.
  3. Slijedite upute za promjenu zaporke.

Važno: ako na uređaju imate Android 5.1 ili noviju verziju, nakon promjene zaporke morate pričekati 72 sata ako morate izvršiti vraćanje na tvorničke postavke. Ako je zaporka promijenjena prije manje od 72 sata, iz sigurnosnih razloga ne možete upotrebljavati račun za postavljanje uređaja nakon vraćanja na tvorničke postavke. Saznajte kako zaštititi uređaj.

Zahtjevi za zaporku

Zaporke Google računa moraju imati najmanje 8 znakova. Mogu uključivati:

  • velika i mala slova: u zaporkama se razlikuju mala i velika slova, tako da se "G" razlikuje od "g"
  • brojeve
  • ovi simbole: ! " # $ % & ‘ ( ) * + , - . / : ; < = > ? @ [ \ ] ^ { | } ~
  • bjeline: bjeline nije moguće staviti na početak i kraj zaporke, no mogu biti unutar nje.

Napominjemo da nećete moći ponovo upotrijebiti zaporku koju ste imali prošle godine. Blokirali smo i neke zaporke koje je lako pogoditi, na primjer, "12345678".

Saznajte više o izradi snažnih zaporki.

hc_author_kelly

Kaley je članica tima za podršku za Račune i autorica ove stranice pomoći. U nastavku možete ostaviti prijedloge za poboljšanje njezina članka.