Ändra telefonnummer i kontot och vad det används till

Det går att lägga till, uppdatera eller ta bort telefonnummer i Google-kontot. Telefonnummer används av olika anledningar och med hjälp av inställningar kan du hantera vad det används till.

Viktigt! Det kan ta en vecka innan du kan använda ditt nya telefonnummer till att verifiera din identitet för känsliga åtgärder som att ändra lösenord.

Lägga till, uppdatera eller ta bort telefonnummer

  1. Öppna Gmail-appen på en iPhone eller iPad.
  2. Tryck på profilbilden eller initialen uppe till höger följt av Hantera ditt Google-konto. Om du inte använder Gmail besöker du myaccount.google.com.
 1. Tryck på Personliga uppgifter högst upp.
 2. Tryck på Telefonnummer under Kontaktuppgifter.
 3. Nu kan du göra följande:
  • Lägga till ett telefonnummer: Välj Lägg till återställningstelefonnummer under Dina telefonnummer. (Vi rekommenderar att du lägger till ett telefonnummer för återställning om du inte redan har gjort det.)
  • Ändra telefonnumret: Välj Redigera telefonnummer Redigera telefonnummer bredvid numret följt av Uppdatera nummer. Följ anvisningarna.
  • Radera telefonnummer: Välj Ta bort telefonnummer Ta bort telefonnummer bredvid numret följt av Ta bort nummer.
 4. Följ anvisningarna i rutan som visas.

Obs! Om du ändrar numret i Google-kontot påverkas bara vissa av Googles tjänster. Läs om hur du ändrar telefonnummer för andra tjänster från Google.

Så här används telefonnummer

Som en del av vissa tjänster från Google

Telefonnumret kopplas till vissa av Googles tjänster som du har konfigurerat eller använder. Om du vill visa eller ändra dessa tjänster följer du anvisningarna:

  1. Öppna Gmail-appen på en iPhone eller iPad.
  2. Tryck på profilbilden eller initialen uppe till höger följt av Hantera ditt Google-konto. Om du inte använder Gmail besöker du myaccount.google.com.
 1. Tryck på Personliga uppgifter högst upp.
 2. Tryck på Telefonnummer i avsnittet Kontaktuppgifter.
 3. Under telefonnumret, bredvid Användning, visas några av de tjänster som telefonnumret används i. Ta reda på mer eller gör ändringar genom att trycka på tjänsten.

Under Telefonnummer i Google-kontot visas några tjänster som använder ditt telefonnummer. Ta reda på mer eller gör ändringar genom att klicka eller trycka på tjänsten.

Andra tjänster från Google som använder telefonnummer kanske inte visas på den sidan. Du kan ändra telefonnumret i inställningarna för bland annat följande tjänster:

Ändra vad telefonnumret används till

Öppna inställningarna för en specifik tjänst om du vill visa alternativen för den tjänsten. Om du behöver hjälp besöker du support.google.com.

Göra inloggning och kontoåterställning enklare

Du kan använda telefonnumret till följande:

Hjälpa andra att komma i kontakt med dig

Du kan ändra vem ditt telefonnummer visas för.

  1. Öppna Gmail-appen på en iPhone eller iPad.
  2. Tryck på profilbilden eller initialen uppe till höger följt av Hantera ditt Google-konto. Om du inte använder Gmail besöker du myaccount.google.com.
 1. Tryck på Personliga uppgifter högst upp.
 2. Tryck på Om mig under Välj vad som visas för andra.
 3. Ändra delningsinställningen under Personliga kontaktuppgifter.

Läs mer om hur personer som har ditt telefonnummer kan hitta och ta kontakt med dig via tjänster från Google.

Förbättra anpassningen av annonserna som visas

Om Personliga annonspreferenser har aktiverats kan telefonnumret användas i syfte att visa mer relevanta annonser. Om du till exempel använder telefonnumret i ett bonusprogram kan relaterade annonser visas när du använder Google Sök.

Kontrollera om ditt telefonnummer används till detta

  1. Öppna Gmail-appen på en iPhone eller iPad.
  2. Tryck på profilbilden eller initialen uppe till höger följt av Hantera ditt Google-konto. Om du inte använder Gmail besöker du myaccount.google.com.
 1. Tryck på Personliga uppgifter högst upp.
 2. Tryck på Telefonnummer under Kontaktuppgifter.
 3. Titta efter Personliga annonspreferenser bredvid Användning.

Sluta använda telefonnumret för annonser

Du kan aktivera Personliga annonspreferenser för Google-kontot, men förhindra att ditt telefonnummer används för att anpassa annonser.

 1. Öppna avsnittet Telefonnummer i Google-kontot.
 2. Välj Ta bort telefonnummer Ta bort telefonnummer bredvid numret följt av Ta bort nummer.
 3. Öppna avsnittet Återställningstelefonnummer i Google-kontot.
 4. Om du vill fortsätta att använda numret i andra tjänster från Google besöker du dessa tjänster och lägger till det där igen.

Inaktivera anpassade annonser

Aktivera eller inaktivera anpassade annonser genom att ändra annonsinställningarna. Om Personliga annonspreferenser har inaktiverats används telefonnumret inte för att anpassa annonser.

Förbättra din upplevelse på Google

Om I alla tjänster från Google visas i listan på sidan Telefonnummer kan det här numret användas i alla tjänster från Google.

Kontrollera om ditt telefonnummer används till detta

 1. Öppna avsnittet Telefonnummer i Google-kontot.
 2. Titta efter I alla tjänster från Google bredvid Användning.

Sluta använda telefonnumret på Google

  1. Öppna Gmail-appen på en iPhone eller iPad.
  2. Tryck på profilbilden eller initialen uppe till höger följt av Hantera ditt Google-konto. Om du inte använder Gmail besöker du myaccount.google.com.
 1. Tryck på Personliga uppgifter högst upp.
 2. Tryck på Telefonnummer under Kontaktuppgifter.
 3. Välj Ta bort telefonnummer Ta bort telefonnummer bredvid numret följt av Ta bort nummer.
 4. Tryck på Tillbaka Tillbaka uppe till vänster.
 5. Tryck på Säkerhet högst upp.
 6. Tryck på Återställningstelefonnummer under Så här kan vi verifiera din identitet. Lägg till telefonnumret igen genom att följa stegen på skärmen.
 7. Om du vill fortsätta att använda numret i andra tjänster från Google besöker du dessa tjänster och lägger till det där igen. 

Verifiera ditt telefonnummer

När du konfigurerar ett Google-konto kan du ge Google åtkomst till ditt telefonnummer. Om du gör det verifierar vi att numret är ditt. Vi försöker även verifiera det på nytt med jämna mellanrum för att försäkra oss om att du fortfarande använder numret. Läs mer om hur du verifierar ett nummer.

Google säljer inte dina personliga uppgifter till någon, inklusive telefonnummer. Läs mer på privacy.google.com.