Ändra telefonnummer i kontot och vad det används till

Det går att lägga till, uppdatera eller ta bort telefonnummer i Google-kontot. Telefonnummer används av olika anledningar och med hjälp av inställningar kan du hantera vad det används till.

Viktigt! Det kan ta en vecka innan du kan använda ditt nya telefonnummer till att verifiera din identitet för känsliga åtgärder som att ändra lösenord.

Lägga till, uppdatera eller ta bort telefonnummer

 1. Öppna appen Inställningar på en telefon eller surfplatta med Android följt av Google följt av Hantera ditt Google-konto.
 2. Tryck på Personliga uppgifter högst upp.
 3. Tryck på Telefonnummer under Kontaktuppgifter.
 4. Här kan du
  • Lägga till ett telefonnummer: Välj Lägg till alternativt telefonnummer under Dina telefonnummer. (Vi rekommenderar att du lägger till ett telefonnummer för återställning om du inte redan har gjort det.)
  • Ändra telefonnumret: Tryck på Redigera Redigera bredvid numret följt av Uppdatera nummer.
  • Radera telefonnumret: Tryck på Ta bort Radera bredvid numret följt av Ta bort nummer.
 5. Följ anvisningarna på skärmen.

Obs! Om du ändrar numret i Google-kontot påverkas bara vissa av Googles tjänster. Läs om hur du ändrar telefonnummer för andra tjänster från Google.

Så här används telefonnummer

Som en del av vissa tjänster från Google

Telefonnumret kopplas till vissa av Googles tjänster som du har konfigurerat eller använder.

 1. Öppna appen Inställningar på en telefon eller surfplatta med Android följt av Google följt av Hantera ditt Google-konto.
 2. Tryck på Personliga uppgifter högst upp.
 3. Tryck på Telefonnummer i avsnittet Kontaktuppgifter.
 4. Under telefonnumret, bredvid Användning, visas några av de tjänster som telefonnumret används i. Ta reda på mer eller gör ändringar genom att trycka på tjänsten.

Andra tjänster från Google som använder telefonnummer kanske inte visas på den sidan. Du kan ändra telefonnumret i inställningarna för bland annat följande tjänster:

Ändra vad telefonnumret används till

Öppna inställningarna för en specifik tjänst om du vill visa alternativen för den tjänsten. Om du behöver hjälp besöker du support.google.com.

Göra inloggning och kontoåterställning enklare

Du kan använda telefonnumret till följande:

Hjälpa andra att komma i kontakt med dig

Du kan ändra vem ditt telefonnummer visas för.

 1. Öppna appen Inställningar på en telefon eller surfplatta med Android följt av Google följt av Hantera ditt Google-konto.
 2. Tryck på Personliga uppgifter högst upp.
 3. Tryck på Om mig under Välj vad som visas för andra.
 4. Ändra delningsinställningen under Personliga kontaktuppgifter.

Läs om hur personer som har ditt telefonnummer kan hitta och ta kontakt med dig via Googles tjänster.

Förbättra anpassningen av annonserna som visas

Om Personliga annonspreferenser har aktiverats kan telefonnumret användas i syfte att visa mer relevanta annonser. Om du till exempel använder telefonnumret i ett bonusprogram kan annonser om relaterade produkter visas när du använder Google Sök.

Kontrollera om telefonnumret används för annonser

 1. Öppna appen Inställningar på en telefon eller surfplatta med Android följt av Google följt av Hantera ditt Google-konto.
 2. Tryck på Personliga uppgifter högst upp.
 3. Tryck på Telefonnummer i avsnittet Kontaktuppgifter.
 4. Titta efter Personliga annonspreferenser bredvid Användning.

Sluta använda telefonnumret för annonser

Du kan aktivera Personliga annonspreferenser för Google-kontot, men förhindra att ditt telefonnummer används för att anpassa annonser.

 1. Öppna appen Inställningar på en telefon eller surfplatta med Android följt av Google följt av Hantera ditt Google-konto.
 2. Tryck på Personliga uppgifter högst upp.
 3. Tryck på Telefonnummer i avsnittet Kontaktuppgifter.
 4. Välj Radera Radera bredvid numret följt av Ta bort nummer.
 5. Tryck på Tillbaka Tillbaka uppe till vänster.
 6. Tryck på Säkerhet högst upp.
 7. Tryck på Återställningstelefonnummer under Så här kan vi verifiera din identitet. Lägg till telefonnumret igen genom att följa stegen på skärmen.
 8. Om du vill fortsätta att använda telefonnumret i andra tjänster från Google besöker du dessa tjänster och lägger till det igen där.

Inaktivera anpassade annonser

Aktivera eller inaktivera anpassade annonser genom att ändra annonsinställningarna. Om Personliga annonspreferenser har inaktiverats används telefonnumret inte för att anpassa annonser.

Förbättra din upplevelse på Google

Om I alla tjänster från Google visas i listan på sidan Telefonnummer kan det här numret användas i alla tjänster från Google.

Kontrollera om ditt telefonnummer används till detta

 1. Öppna appen Inställningar på en telefon eller surfplatta med Android följt av Google följt av Hantera ditt Google-konto.
 2. Tryck på Personliga uppgifter högst upp.
 3. Tryck på Telefonnummer i avsnittet Kontaktuppgifter.
 4. Titta efter I alla tjänster från Google bredvid Användning.

Sluta använda telefonnumret på Google

 1. Öppna appen Inställningar på en telefon eller surfplatta med Android följt av Google följt av Hantera ditt Google-konto.
 2. Tryck på Personliga uppgifter högst upp.
 3. Tryck på Telefonnummer i avsnittet Kontaktuppgifter.
 4. Välj Radera Radera bredvid numret följt av Ta bort nummer.
 5. Tryck på Tillbaka Tillbaka uppe till vänster.
 6. Tryck på Säkerhet högst upp.
 7. Tryck på Återställningstelefonnummer under Så här kan vi verifiera din identitet. Lägg till telefonnumret igen genom att följa stegen på skärmen.
 8. Om du vill fortsätta att använda telefonnumret i andra tjänster från Google besöker du dessa tjänster och lägger till det igen där.
Verifiera Android-mobilens telefonnummer

När du konfigurerar ett Google-konto kan du ge Google åtkomst till ditt telefonnummer. Om du gör det verifierar vi att numret är ditt. Vi försöker även verifiera det på nytt med jämna mellanrum för att försäkra oss om att du fortfarande använder numret. Läs mer om hur du verifierar ett nummer.

Google säljer inte dina personliga uppgifter till någon, inklusive telefonnummer. Läs mer på privacy.google.com.