Zmena telefónneho čísla v účte a informácie o tom, na čo sa používa

Vo svojom účte Google môžete pridávať, aktualizovať alebo odstraňovať telefónne čísla. Telefónne čísla slúžia na rôzne účely a vy môžete určiť, akým spôsobom sa budú používať.

Pridanie, aktualizovanie alebo odstránenie telefónneho čísla

 1. Otvorte účet Google.
 2. V časti Osobné informácie a súkromie vyberte položky Vaše osobné informácie a potom Telefón.
 3. Potom môžete:
  • Pridať telefónne číslo: V časti Vaše telefónne čísla vyberte možnosť Pridať telefónne číslo na obnovenie účtu. (Ak ste to ešte neurobili, odporúčame vám pridať telefón na obnovenie.)
  • Zmeniť telefónne číslo: Vedľa čísla vyberte položky Upraviť Upraviť a potom Aktualizovať číslo. Postupujte podľa pokynov.
  • Odstrániť telefónne číslo: Vedľa čísla vyberte položky Odstrániť Odstrániť a potom Odstrániť číslo.
 4. V zobrazenom poli postupujte podľa pokynov.

Poznámka: Zmena čísla v účte Google ovplyvní iba niektoré služby Googlu. Ako zmeniť číslo v ostatných službách Googlu

Ako sa používajú telefónne čísla

V rámci určitých služieb Google

Vaše telefónne číslo je prepojené s určitými službami Googlu, ktoré ste si založili alebo používate.

Ak chcete zobraziť, ktoré služby používajú vaše telefónne číslo, prehliadnite si v účte Google časť Telefón. Ak chcete získať ďalšie informácie alebo vykonať zmeny, kliknite alebo klepnite na požadovanú službu.

Na tejto stránke nemusia byť uvedené všetky služby Google, ktoré používajú vaše telefónne čísla. Svoje číslo si môžete zmeniť v nastaveniach určitých služieb, ako sú napríklad tieto:

Zmena spôsobu používania čísla

Ak si chcete zobraziť možnosti pre určitú službu, prejdite do jej nastavení. Ak potrebujete pomoc, navštívte web support.google.com.

Zjednodušenie prihlásenia a obnovenia účtu

Telefónne číslo môžete použiť na:

Pomôžte ľuďom kontaktovať vás

Môžete spravovať, kto vaše telefónne číslo uvidí. Ak chcete zmeniť viditeľnosť čísla, prejdite na stránku O mne.

Prečítajte si, ako môže vaše telefónne číslo pomôcť ľuďom nájsť vás a spojiť sa s vami v službách Googlu. Ak chcete tieto nastavenia zmeniť, prejdite v účte Google do časti Telefón.

Lepšie prispôsobenie zobrazovaných reklám

Ak je zapnuté Prispôsobenie reklám, vaše telefónne číslo sa môže použiť na zvýšenie relevantnosti zobrazovaných reklám. Ak napríklad používate telefónne číslo pre vernostný program, môžu sa vám pri používaní Vyhľadávania Google zobrazovať súvisiace reklamy.

Kontrola používania telefónneho čísla

 1. Prejdite v účte Google do časti Telefón.
 2. Vedľa položky Využitie nájdite možnosť Prispôsobenie reklám.

Zastavenie používania čísla pre reklamy

Prispôsobenie reklám môžete v účte Google nechať zapnuté a zároveň ukončiť prispôsobovanie reklám na základe vášho čísla.

 1. Prejdite v účte Google do časti Telefón.
 2. Vedľa svojho čísla vyberte položky Odstrániť Odstrániť a potom Odstrániť číslo.
 3. Prejdite v účte Google do časti Telefón na obnovenie a znova pridajte svoje číslo.
 4. Ak chcete číslo naďalej používať v ostatných službách Googlu, prejdite do nich a znova ho pridajte.

Deaktivovanie prispôsobených reklám

Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať prispôsobené reklamy, zmeňte nastavenia reklám. Ak je Prispôsobenie reklám vypnuté, vaše telefónne číslo sa nebude používať na prispôsobenie reklám.

Zlepšenie prostredia vo všetkých službách Googlu

Ak je na stránke Telefón uvedená možnosť „V službách Google“, môžete toto číslo používať naprieč službami Google.

Kontrola používania telefónneho čísla

 1. Prejdite v účte Google do časti Telefón.
 2. Vedľa položky Využitie nájdite možnosť V službách Google.

Zastavenie používania čísla v službách Googlu

 1. Prejdite v účte Google do časti Telefón.
 2. Vedľa svojho čísla vyberte položky Odstrániť Odstrániť a potom Odstrániť číslo.
 3. Prejdite v účte Google do časti Telefón na obnovenie a znova pridajte svoje číslo.
 4. Ak chcete číslo naďalej používať v ostatných službách Googlu, prejdite do nich a znova ho pridajte.

Overenie telefónneho čísla

Keď si zriadite účet Google, môžete Googlu poskytnúť číslo telefónu. Ak to urobíte, overíme, či číslo patrí vám. Z času na čas sa ho pokúsime znova overiť, aby sme sa uistili, že je stále vaše. Ďalšie informácie o overení čísla

Google vaše osobné informácie vrátane telefónneho čísla nikomu nepredáva. Ďalšie informácie nájdete na adrese privacy.google.com.