Tālruņa numura mainīšana savā kontā un tā izmantošanas veidi

Savā Google kontā varat pievienot, atjaunināt vai noņemt tālruņu numurus. Tālruņu numuri tiek izmantoti dažādiem mērķiem, un jūs varat kontrolēt, kā tiek izmantoti jūsu numuri.

Svarīgi! Var paiet nedēļa, līdz varēsiet izmantot savu jauno tālruņa numuru, lai apstiprinātu savu identitāti un veiktu sensitīvas darbības, piemēram, nomainītu savu paroli.

Tālruņa numura pievienošana, atjaunināšana vai noņemšana

 1. Atveriet savu Google kontu.
 2. Sadaļā “Personas informācija” atlasiet Kontaktinformācija un pēc tam Tālrunis.
 3. Varat veikt tālāk norādītās darbības.
  • Pievienot tālruņa numuru: blakus tālrunim atlasiet Pievienot atkopšanas tālruņa numuru, lai uzlabotu konta drošību. Nolaižamajā izvēlnē atlasiet ar tālruņa numuru saistīto valsti un ievadiet tālruņa numuru.
  • Mainīt tālruņa numuru: blakus savam numuram atlasiet Rediģēt Rediģēt un pēc tam Atjaunināt numuru.
  • Dzēst tālruņa numuru: blakus savam numuram atlasiet Dzēst Dzēst un pēc tam Noņemt numuru.
 4. Izpildiet parādītajā lodziņā sniegtos norādījumus.

Piezīme. Mainot numuru savā Google kontā, tiek ietekmēti tikai daži Google pakalpojumi. Uzziniet, kā mainīt savu tālruņa numuru citos Google pakalpojumos.

Tālruņa numuru izmantošanas veidi

Kā daļa no noteiktiem Google pakalpojumiem

Jūsu tālruņa numurs ir pievienots noteiktiem Google pakalpojumiem, ko esat iestatījis vai izmantojis.

Informāciju par dažiem pakalpojumiem, kuros tiek izmantots jūsu tālruņa numurs, varat skatīt sava Google konta sadaļā Tālrunis. Lai uzzinātu vairāk vai veiktu izmaiņas, noklikšķiniet uz pakalpojuma nosaukuma vai pieskarieties tam.

Citi Google pakalpojumi, kuros tiek izmantoti tālruņa numuri, var nebūt norādīti attiecīgajā lapā. Varat mainīt savu numuru noteiktu pakalpojumu iestatījumos, piemēram, tālāk norādītajos pakalpojumos.

Numura izmantošanas veida mainīšana

Lai skatītu opcijas noteiktā pakalpojumā, pārejiet uz tā iestatījumiem. Ja jums ir nepieciešama palīdzība, apmeklējiet vietni support.google.com.

Pierakstīšanās un konta atkopšanas atvieglošana

Varat izmantot tālruņa numuru, lai veiktu tālāk norādītās darbības.

Saziņas atvieglošana

Varat pārvaldīt, kuras personas redz jūsu tālruņa numuru. Lai mainītu to, kuras personas var redzēt jūsu tālruņa numuru, atveriet lapu Par mani.

Uzziniet, kā tālruņa numurs var palīdzēt citiem jūs atrast un sazināties ar jums Google pakalpojumos. Lai mainītu šos iestatījumus, atveriet Google konta sadaļu Tālrunis.

Uzlabota reklāmu personalizēšana

Ja ir ieslēgta opcija “Reklāmu personalizēšana”, jūsu tālruņa numurs var tikt izmantots atbilstošāku reklāmu rādīšanai. Piemēram, ja izmantojat tālruņa numuru lojalitātes programmā, Google meklēšanā var tikt rādītas saistītas reklāmas.

Kā pārbaudīt, vai tālruņa numurs tiek izmantots šādā veidā

 1. Atveriet sava Google konta sadaļu Tālrunis.
 2. Sadaļā “Lietojums” meklējiet vienumu “Reklāmu personalizēšana”.

Tālruņa numura izmantošanas pārtraukšana reklāmām

Savā Google kontā varat neizslēgt iestatījumu “Reklāmu personalizēšana”, bet pārtraukt numura izmantošanu reklāmu pielāgošanai.

 1. Atveriet sava Google konta sadaļu Tālruņa numurs.
 2. Blakus savam numuram atlasiet vienumu Dzēst Dzēst un pēc tam Noņemt numuru.
 3. Atveriet sava Google konta sadaļu Atkopšanas tālruņa numurs un atkārtoti pievienojiet numuru.
 4. Lai turpinātu izmantot numuru citos Google pakalpojumos, atveriet šos pakalpojumus un atkārtoti pievienojiet numuru.

Personalizēto reklāmu izslēgšana

Lai sāktu vai pārtrauktu saņemt personalizētas reklāmas, mainiet savus reklāmu iestatījumus. Ja reklāmu personalizēšana ir izslēgta, jūsu tālruņa numurs netiks izmantots reklāmu pielāgošanai.

Google pakalpojumu lietošanas iespēju uzlabošana

Ja lapā Tālrunis ir norādīta opcija “Visos Google pakalpojumos”, šo numuru var izmantot visos Google pakalpojumos.

Kā pārbaudīt, vai tālruņa numurs tiek izmantots šādā veidā

 1. Atveriet sava Google konta sadaļu Tālrunis.
 2. Sadaļā “Lietojums” meklējiet vienumu “Visos Google pakalpojumos”.

Tālruņa numura izmantošanas pārtraukšana Google tīklā

 1. Atveriet sava Google konta sadaļu Tālruņa numurs.
 2. Blakus savam numuram atlasiet vienumu Dzēst Dzēst un pēc tam Noņemt numuru.
 3. Atveriet sava Google konta sadaļu Atkopšanas tālruņa numurs un atkārtoti pievienojiet numuru.
 4. Lai turpinātu izmantot numuru citos Google pakalpojumos, atveriet šos pakalpojumus un atkārtoti pievienojiet numuru.

Numura verifikācija

Kad izveidojat Google kontu, varat norādīt uzņēmumam Google savu tālruņa numuru. Ja norādīsiet tālruņa numuru, mēs to verificēsim, lai pārliecinātos, ka šis numurs pieder jums, kā arī laiku pa laikam atkārtoti verificēsim šo numuru, lai pārliecinātos, ka tas joprojām pieder jums. Uzziniet vairāk par tālruņa numura verificēšanu.

Google nepārdod jūsu personas informāciju, tostarp tālruņa numuru. Plašāku informāciju skatiet vietnē privacy.google.com.