שינוי מספר הטלפון בחשבון ושינוי אופן השימוש במספרי טלפון

ניתן להוסיף מספרי טלפון לחשבון Google שלכם, לעדכן אותם או להסיר אותם מהחשבון. מספרי טלפון משמשים למטרות שונות, ואפשר לקבוע את אופן השימוש בהם.

חשוב: ייתכן שיעבור שבוע עד שתוכלו להשתמש במספר הטלפון החדש לאימות הזהות שלכם, לצורך ביצוע פעולות רגישות כמו שינוי סיסמה.

הוספה, עדכון או הסרה של מספר טלפון

 1. פותחים את חשבון Google.
 2. בקטע "מידע אישי", בוחרים באפשרות פרטים ליצירת קשר ואז טלפון.
 3. מכאן אפשר:
  • להוסיף מספר טלפון: לצד הטלפון, בוחרים באפשרות הוספת מספר טלפון לשחזור חשבון על מנת לעזור באבטחת החשבון. בוחרים במדינה המשויכת למספר הטלפון שלכם מהתפריט הנפתח ומזינים את מספר הטלפון.
  • לשנות מספר טלפון: לצד המספר בוחרים בסמל העריכה עריכהואז עדכון מספר.
  • למחוק מספר טלפון: לצד המספר בוחרים בסמל המחיקה מחיקהואז הסרת מספר.
 4. פועלים לפי ההוראות בתיבה שתופיע.

הערה: שינוי של מספר הטלפון בחשבון Google משפיע רק על חלק מהשירותים של Google. בקישור הבא אפשר לקרוא מידע נוסף על שינוי המספר בשירותים אחרים של Google‏.

אופן השימוש במספרי טלפון

כחלק משירותים מסוימים של Google

מספר הטלפון מחובר לשירותים מסוימים של Google שהגדרתם או השתמשתם בהם.

כדי לראות חלק מהשירותים שבהם נעשה שימוש במספר הטלפון, אפשר להיכנס לקטע טלפון בחשבון Google. לקבלת מידע נוסף או לביצוע שינויים, לוחצים או מקישים על השירות.

ייתכן ששירותים אחרים של Google שבהם נעשה שימוש במספרי טלפון לא יהיו רשומים בדף זה. ניתן לשנות את המספר שלכם בהגדרות של שירותים מסוימים, כגון אלה המצוינים כאן:

שינוי אופן השימוש במספר שלכם

כדי לראות את האפשרויות העומדות בפניכם לגבי שירות מסוים, יש לעבור אל ההגדרות שלו. לקבלת עזרה, נכנסים אל support.google.com‏.

כניסה לחשבון ושחזור החשבון בקלות רבה יותר

ניתן להשתמש במספר הטלפון שלכם כדי:

המספר עוזר לאנשים ליצור איתכם קשר

ניתן לקבוע מי יוכל לראות את מספר הטלפון שלכם. כדי לשנות את ההגדרות הקובעות מי יוכל לראות את המספר שלכם, יש לעבור אל מידע כללי עליי.

מידע נוסף על האופן שבו מספר הטלפון יכול לעזור לאנשים לאתר אתכם בשירותי Google וליצור איתכם קשר דרכם. כדי לשנות את ההגדרות האלה, אפשר להיכנס לקטע טלפון בחשבון Google.

התאמה אישית טובה יותר של המודעות שרואים

אם ההגדרה "התאמה אישית של מודעות" מופעלת, ייתכן שמספר הטלפון שלכם משמש להצגת מודעות רלוונטיות יותר בשבילכם. למשל, אם משתמשים במספר הטלפון כחלק ממועדון לקוחות, ייתכן שיוצגו מודעות קשורות בחיפוש Google.

איך לבדוק אם נעשה שימוש כזה במספר

 1. נכנסים לקטע טלפון בחשבון Google.
 2. לצד האפשרות "שימוש", מחפשים את האפשרות "התאמה אישית של מודעות".

הפסקת השימוש במספר הטלפון להתאמה אישית של מודעות

ניתן להשאיר את האפשרות "התאמה אישית של מודעות" מופעלת בחשבון Google, אבל להפסיק את השימוש במספר להתאמה אישית של מודעות.

 1. נכנסים לקטע טלפון בחשבון Google.
 2. לצד המספר בוחרים בסמל המחיקה מחיקהואז הסרת מספר.
 3. נכנסים לקטע מספר טלפון לשחזור החשבון בחשבון Google ומוסיפים מחדש את המספר.
 4. כדי להמשיך להשתמש במספר בשירותים אחרים של Google, נכנסים לאותם שירותים ומוסיפים אותו מחדש.

השבתת מודעות בהתאמה אישית

כדי להתחיל או להפסיק לראות מודעות בהתאמה אישית, יש לשנות את הגדרות המודעות. אם האפשרות "התאמה אישית של מודעות" כבויה, המספר לא ישמש להתאמה אישית של מודעות.

שיפור חוויית השימוש בכל מוצרי Google

אם האפשרות 'בכל מוצרי Google' מופיעה בדף 'טלפון', ניתן להשתמש במספר זה בכל שירותי Google.

איך לבדוק אם נעשה שימוש כזה במספר

 1. נכנסים לקטע טלפון בחשבון Google.
 2. לצד "שימוש" מחפשים את האפשרות "בכל מוצרי Google".

הפסקת השימוש במספר הטלפון בכל מוצרי Google

 1. נכנסים לקטע טלפון בחשבון Google.
 2. לצד המספר בוחרים בסמל המחיקה מחיקהואז הסרת מספר.
 3. נכנסים לקטע מספר טלפון לשחזור החשבון בחשבון Google ומוסיפים מחדש את המספר.
 4. כדי להמשיך להשתמש במספר בשירותים אחרים של Google, נכנסים לאותם שירותים ומוסיפים אותו מחדש.

אימות מספר הטלפון

כשמגדירים חשבון Google, אפשר למסור ל-Google את מספר הטלפון של המכשיר. אם נקבל מכם את מספר הטלפון, נאמת שהוא אכן שלכם. מדי פעם ננסה לאמת את המספר מחדש, כדי לוודא שהוא עדיין שלכם. מידע נוסף על אימות מספר הטלפון.

Google לא מוכרת לאף גורם את המידע האישי שלכם, כולל מספר הטלפון. אפשר למצוא מידע נוסף בכתובת privacy.google.com‏.