שינוי מספר הטלפון בחשבון ושינוי אופן השימוש במספרי טלפון

ניתן להוסיף מספרי טלפון לחשבון Google שלכם, לעדכן אותם או להסיר אותם מהחשבון. מספרי טלפון משמשים למטרות שונות, ואפשר לקבוע את אופן השימוש בהם.

חשוב: ייתכן שיעבור שבוע עד שתוכלו להשתמש במספר הטלפון החדש לאימות הזהות שלכם, לצורך ביצוע פעולות רגישות כמו שינוי סיסמה.

הוספה, עדכון או הסרה של מספר טלפון

 1. בטלפון או בטאבלט Android, פותחים את אפליקציית ההגדרות של המכשיר ואז Google חשבון Google.
 2. בחלק העליון, מקישים על מידע אישי.
 3. בקטע "פרטי יצירת קשר" מקישים על טלפון.
 4. מכאן, אפשר:
  • להוסיף מספר טלפון: בקטע "מספרי הטלפון שלך", לוחצים על הוספת מספר טלפון לשחזור החשבון (מומלץ להוסיף מספר טלפון לשחזור חשבון אם עדיין לא עשיתם זאת).
  • לשנות מספר טלפון: לצד המספר מקישים על סמל העריכה עריכהואז עדכון מספר.
  • למחוק מספר טלפון: לצד המספר מקישים על סמל המחיקה מחיקהואז הסרת מספר.
 5. פועלים לפי ההוראות שבמסך.

הערה: שינוי של מספר הטלפון בחשבון Google משפיע רק על חלק מהשירותים של Google. בקישור הבא אפשר לקרוא מידע נוסף על שינוי המספר בשירותים אחרים של Google‏.

אופן השימוש במספרי טלפון

כחלק משירותים מסוימים של Google

מספר הטלפון מחובר לשירותים מסוימים של Google שהגדרתם או השתמשתם בהם.

 1. בטלפון או בטאבלט Android, פותחים את אפליקציית ההגדרות של המכשיר ואז Google חשבון Google.
 2. בחלק העליון מקישים על מידע אישי.
 3. בקטע "פרטי יצירת קשר" מקישים על טלפון.
 4. מתחת למספר הטלפון, לצד "שימוש" יוצגו שירותים שמשתמשים במספר הטלפון שלכם. כדי לקבל עוד מידע או לבצע שינויים, מקישים על שם השירות.

ייתכן ששירותים אחרים של Google שבהם נעשה שימוש במספרי טלפון לא יהיו רשומים בדף זה. ניתן לשנות את המספר שלכם בהגדרות של שירותים מסוימים, כגון אלה המצוינים כאן:

שינוי אופן השימוש במספר שלכם

כדי לראות את האפשרויות העומדות בפניכם לגבי שירות מסוים, יש לעבור אל ההגדרות שלו. לקבלת עזרה, נכנסים אל support.google.com‏.

כניסה לחשבון ושחזור החשבון בקלות רבה יותר

ניתן להשתמש במספר הטלפון שלכם כדי:

המספר עוזר לאנשים ליצור איתכם קשר

אפשר לקבוע מי יוכל לראות את מספר הטלפון שלכם.

 1. בטלפון או בטאבלט Android, פותחים את אפליקציית ההגדרות של המכשיר ואז Google חשבון Google.
 2. בחלק העליון מקישים על מידע אישי.
 3. בקטע "בחירת המידע שאחרים רואים" מקישים על מעבר אל 'מידע כללי עליי'.
 4. בקטע "פרטי יצירת קשר אישיים" משנים את העדפות השיתוף.

מידע נוסף על האופן שבו מספר הטלפון יכול לעזור לאנשים לאתר אתכם בשירותי Google וליצור איתכם קשר דרכם.

התאמה אישית טובה יותר של המודעות שרואים

אם ההגדרה "התאמה אישית של מודעות" מופעלת, ייתכן שמספר הטלפון שלכם משמש להצגת מודעות רלוונטיות יותר בשבילכם. למשל, אם משתמשים במספר הטלפון כחלק ממועדון לקוחות, ייתכן שיוצגו מודעות קשורות בחיפוש Google.

איך לבדוק אם מספר הטלפון משמש להתאמה אישית של מודעות

 1. בטלפון או בטאבלט Android, פותחים את אפליקציית ההגדרות של המכשיר ואז Google חשבון Google.
 2. בחלק העליון מקישים על מידע אישי.
 3. בקטע "פרטי יצירת קשר" מקישים על טלפון.
 4. לצד האפשרות "שימוש", מחפשים את האפשרות "התאמה אישית של מודעות".

הפסקת השימוש במספר הטלפון להתאמה אישית של מודעות

ניתן להשאיר את האפשרות "התאמה אישית של מודעות" מופעלת בחשבון Google, אבל להפסיק את השימוש במספר להתאמה אישית של מודעות.

 1. בטלפון או בטאבלט Android, פותחים את אפליקציית ההגדרות של המכשיר ואז Google חשבון Google.
 2. בחלק העליון מקישים על מידע אישי.
 3. בקטע "פרטי יצירת קשר" מקישים על טלפון.
 4. לצד המספר בוחרים בסמל המחיקה מחיקהואז הסרת מספר.
 5. בצד ימין למעלה מקישים על הסמל 'הקודם' הקודם.
 6. בחלק העליון מקישים על אבטחה.
 7. בקטע "דרכים שבהן נוכל לאמת את הזהות שלך" מקישים על מספר טלפון לשחזור חשבון. מבצעים את השלבים שמופיעים במסך כדי להוסיף מחדש את המספר.
 8. כדי להמשיך להשתמש במספר בשירותים אחרים של Google, נכנסים לאותם שירותים ומוסיפים אותו מחדש.

השבתת מודעות בהתאמה אישית

כדי להתחיל או להפסיק לראות מודעות בהתאמה אישית, יש לשנות את הגדרות המודעות. אם האפשרות "התאמה אישית של מודעות" כבויה, המספר לא ישמש להתאמה אישית של מודעות.

שיפור חוויית השימוש בכל מוצרי Google

אם האפשרות 'בכל מוצרי Google' מופיעה בדף 'טלפון', ניתן להשתמש במספר זה בכל שירותי Google.

איך לבדוק אם נעשה שימוש כזה במספר

 1. בטלפון או בטאבלט Android, פותחים את אפליקציית ההגדרות של המכשיר ואז Google חשבון Google.
 2. בחלק העליון מקישים על מידע אישי.
 3. בקטע "פרטי יצירת קשר" מקישים על טלפון.
 4. לצד "שימוש" מחפשים את האפשרות "בכל מוצרי Google".

הפסקת השימוש במספר הטלפון בכל מוצרי Google

 1. בטלפון או בטאבלט Android, פותחים את אפליקציית ההגדרות של המכשיר ואז Google חשבון Google.
 2. בחלק העליון מקישים על מידע אישי.
 3. בקטע "פרטי יצירת קשר" מקישים על טלפון.
 4. לצד המספר בוחרים בסמל המחיקה מחיקהואז הסרת מספר.
 5. בצד ימין למעלה מקישים על הסמל 'הקודם' הקודם.
 6. בחלק העליון מקישים על אבטחה.
 7. בקטע "דרכים שבהן נוכל לאמת את הזהות שלך" מקישים על 'מספר טלפון לשחזור חשבון'. מבצעים את השלבים שמופיעים במסך כדי להוסיף מחדש את המספר.
 8. כדי להמשיך להשתמש במספר בשירותים אחרים של Google, נכנסים לאותם שירותים ומוסיפים אותו מחדש.
אימות המספר של טלפון ה-Android

כשמגדירים חשבון Google, אפשר למסור ל-Google את מספר הטלפון של המכשיר. אם נקבל מכם את מספר הטלפון, נאמת שהוא אכן שלכם. מדי פעם ננסה לאמת את המספר מחדש, כדי לוודא שהוא עדיין שלכם. מידע נוסף על אימות מספר הטלפון.

Google לא מוכרת לאף גורם את המידע האישי שלכם, כולל מספר הטלפון. אפשר למצוא מידע נוסף בכתובת privacy.google.com‏.