Αλλαγή του αριθμού τηλεφώνου στον λογαριασμό σας και του τρόπου χρήσης του

Μπορείτε να προσθέσετε, να ενημερώσετε ή να καταργήσετε αριθμούς τηλεφώνου από τον Λογαριασμό σας Google. Οι αριθμοί τηλεφώνου χρησιμοποιούνται για διάφορους λόγους. Με τα στοιχεία ελέγχου που έχετε στη διάθεσή σας, μπορείτε να διαχειριστείτε πώς θα χρησιμοποιούνται οι αριθμοί σας.

Σημαντικό: Μπορεί να χρειαστεί μία εβδομάδα προτού μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τον νέο αριθμό τηλεφώνου σας προκειμένου να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας, για ευαίσθητες ενέργειες όπως είναι η αλλαγή του κωδικού πρόσβασής σας.

Προσθήκη, ενημέρωση ή κατάργηση αριθμού τηλεφώνου

 1. Ανοίξτε τον Λογαριασμό σας Google.
 2. Στην ενότητα Προσωπικά στοιχεία, επιλέξτε Στοιχεία επικοινωνίας και έπειτα Τηλέφωνο.
 3. Από εδώ, μπορείτε να κάνετε τα εξής:
  • Προσθήκη του αριθμού τηλεφώνου σας: Δίπλα στο τηλέφωνο, επιλέξτε Προσθέστε ένα τηλέφωνο ανάκτησης, για να συμβάλετε στη διατήρηση της ασφάλειας του λογαριασμού σας. Από το αναπτυσσόμενο μενού, επιλέξτε τη χώρα με την οποία συσχετίζεται ο αριθμός τηλεφώνου σας και εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου σας.
  • Αλλαγή του αριθμού τηλεφώνου σας: Δίπλα στον αριθμό σας, επιλέξτε Επεξεργασία Επεξεργασίακαι έπειτα Ενημέρωση αριθμού.
  • Διαγραφή του αριθμού τηλεφώνου σας: Δίπλα στον αριθμό σας, επιλέξτε Διαγραφή Διαγραφήκαι έπειτα Κατάργηση αριθμού.
 4. Στο πλαίσιο που εμφανίζεται, ακολουθήστε τις οδηγίες.

Σημείωση: Η αλλαγή του αριθμού στον Λογαριασμό σας Google επηρεάζει μόνο ορισμένες υπηρεσίες Google. Δείτε πώς μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό σας για άλλες υπηρεσίες Google.

Πώς χρησιμοποιούνται οι αριθμοί τηλεφώνου

Ως μέρος των υπηρεσιών Google

Ο αριθμός τηλεφώνου σας είναι συνδεδεμένος με συγκεκριμένες υπηρεσίες της Google που έχετε ρυθμίσει ή χρησιμοποιήσει.

Για να δείτε μερικές υπηρεσίες που χρησιμοποιούν τον αριθμό τηλεφώνου σας, ανατρέξτε στην ενότητα Τηλέφωνο του Λογαριασμού σας Google. Για να μάθετε περισσότερα ή να κάνετε αλλαγές, κάντε κλικ ή πατήστε στην υπηρεσία.

Ενδέχεται να μην εμφανίζονται σε αυτήν τη σελίδα άλλες υπηρεσίες της Google που χρησιμοποιούν αριθμούς τηλεφώνου. Μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό σας στις ρυθμίσεις συγκεκριμένων υπηρεσιών, όπως οι παρακάτω:

Αλλάξτε τον τρόπο χρήσης του αριθμού σας

Για να δείτε τις επιλογές σας για μια συγκεκριμένη υπηρεσία, μεταβείτε στις ρυθμίσεις της. Εάν χρειάζεστε βοήθεια, επισκεφτείτε τον ιστότοπο support.google.com.

Ευκολότερη σύνδεση και ανάκτηση λογαριασμού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον αριθμό τηλεφώνου σας για να:

Βοηθήστε άλλα άτομα να επικοινωνήσουν μαζί σας

Μπορείτε να ελέγχετε ποια άτομα βλέπουν τον αριθμό τηλεφώνου σας. Για να αλλάξετε τα άτομα που βλέπουν τον αριθμό τηλεφώνου σας, μεταβείτε στην ενότητα Σχετικά με εμένα.

Μάθετε πώς ο αριθμός τηλεφώνου σας μπορεί να βοηθήσει άλλα άτομα να σας βρουν και να συνδεθούν μαζί σας στις υπηρεσίες της Google. Για να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις, μεταβείτε στην ενότητα Τηλέφωνο στον Λογαριασμό σας Google.

Καλύτερη εξατομίκευση των διαφημίσεων που εμφανίζονται

Εάν είναι ενεργοποιημένη η Εξατομίκευση διαφημίσεων, ο αριθμός τηλεφώνου σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε οι διαφημίσεις που εμφανίζονται να είναι πιο σχετικές για εσάς. Για παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε τον αριθμό τηλεφώνου σας για ένα πρόγραμμα αφοσίωσης, ενδέχεται να βλέπετε σχετικές διαφημίσεις κατά τη χρήση της Αναζήτησης Google.

Διαπιστώστε αν ο αριθμός σας χρησιμοποιείται σε όλες τις υπηρεσίες Google

 1. Μεταβείτε στην ενότητα Τηλέφωνο του Λογαριασμού σας Google.
 2. Δίπλα στο στοιχείο Χρήση, αναζητήστε την Εξατομίκευση διαφημίσεων.

Διακοπή της χρήσης του αριθμού σας για διαφημίσεις

Μπορείτε να διατηρήσετε ενεργή την Εξατομίκευση διαφημίσεων για τον Λογαριασμό σας Google, αλλά να διακόψετε τη χρήση του αριθμού σας για την προσαρμογή διαφημίσεων.

 1. Μεταβείτε στην ενότητα Τηλέφωνο του Λογαριασμού σας Google.
 2. Δίπλα στον αριθμό σας, επιλέξτε Διαγραφή Διαγραφή και έπειτα Κατάργηση αριθμού.
 3. Μεταβείτε στην ενότητα Τηλέφωνο ανάκτησης του Λογαριασμού σας Google και προσθέστε ξανά τον αριθμό σας.
 4. Για να εξακολουθήσετε να χρησιμοποιείτε τον αριθμό σας σε άλλες υπηρεσίες Google, μεταβείτε σε αυτές τις υπηρεσίες και προσθέστε τον ξανά.

Απενεργοποίηση των εξατομικευμένων διαφημίσεων

Για να ξεκινήσετε ή να διακόψετε τη λήψη εξατομικευμένων διαφημίσεων, αλλάξτε τις Ρυθμίσεις διαφημίσεων. Εάν η επιλογή Εξατομίκευση διαφημίσεων είναι απενεργοποιημένη, ο αριθμός σας δεν θα χρησιμοποιείται για την προσαρμογή των διαφημίσεων.

Βελτίωση της εμπειρίας σας στις υπηρεσίες Google

Εάν στη σελίδα Τηλέφωνο εμφανίζεται η ένδειξη Σε όλες τις υπηρεσίες της Google, αυτός ο αριθμός μπορεί να χρησιμοποιείται σε όλες τις υπηρεσίες Google.

Ελέγξτε αν ο αριθμός σας χρησιμοποιείται με αυτόν τον τρόπο

 1. Μεταβείτε στην ενότητα Τηλέφωνο του Λογαριασμού σας Google.
 2. Δίπλα στο στοιχείο Χρήση, αναζητήστε την ένδειξη Σε όλες τις υπηρεσίες της Google.

Διακοπή της χρήσης του αριθμού σας σε όλες τις υπηρεσίες Google

 1. Μεταβείτε στην ενότητα Τηλέφωνο του Λογαριασμού σας Google.
 2. Δίπλα στον αριθμό σας, επιλέξτε Διαγραφή Διαγραφή και έπειτα Κατάργηση αριθμού.
 3. Μεταβείτε στην ενότητα Τηλέφωνο ανάκτησης του Λογαριασμού σας Google και προσθέστε ξανά τον αριθμό σας.
 4. Για να εξακολουθήσετε να χρησιμοποιείτε τον αριθμό σας σε άλλες υπηρεσίες Google, μεταβείτε σε αυτές τις υπηρεσίες και προσθέστε τον ξανά.

Επαλήθευση του τηλεφώνου σας

Κατά τη ρύθμιση ενός Λογαριασμού Google, μπορείτε να υποδείξετε στην Google τον αριθμό του τηλεφώνου σας. Εάν το κάνετε, θα επαληθεύσουμε ότι ο αριθμός σάς ανήκει και θα προσπαθήσουμε να τον επαληθεύουμε ανά διαστήματα, για να βεβαιωθούμε ότι εξακολουθεί να σας ανήκει. Μάθετε περισσότερα σχετικά με την επαλήθευση του αριθμού σας.

Η Google δεν προβαίνει σε πώληση των προσωπικών στοιχείων σας, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού τηλεφώνου σας, σε κανέναν. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε τον ιστότοπο privacy.google.com.