เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ในบัญชีและวิธีที่เราใช้หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ

คุณสามารถเพิ่ม อัปเดต หรือนำหมายเลขโทรศัพท์ในบัญชี Google ออกได้ เราใช้หมายเลขโทรศัพท์ของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ และคุณควบคุมวิธีที่เราใช้หมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวได้

สำคัญ: อาจใช้เวลา 1 สัปดาห์ก่อนที่คุณจะใช้หมายเลขโทรศัพท์ใหม่เพื่อยืนยันตัวตนสำหรับการดำเนินการที่ละเอียดอ่อนอย่างการเปลี่ยนรหัสผ่านได้

เพิ่ม อัปเดต หรือนำหมายเลขโทรศัพท์ออก

 1. เปิดแอปการตั้งค่าของอุปกรณ์ แล้วแตะ Google จากนั้น จัดการบัญชี Google
 2. ที่ด้านบน ให้แตะข้อมูลส่วนบุคคล
 3. ในส่วน "ข้อมูลติดต่อ" ให้แตะหมายเลขโทรศัพท์ จากนั้น หมายเลขโทรศัพท์
 4. จากที่นี่ คุณจะทำสิ่งต่อไปนี้ได้
  • เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์: ในส่วน "หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ" ให้เลือกเพิ่มโทรศัพท์สำหรับการกู้คืน (เราขอแนะนำให้คุณเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการกู้คืน หากยังไม่ได้ทำ)
  • เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์: ข้างหมายเลขโทรศัพท์ ให้แตะแก้ไข แก้ไขจากนั้น อัปเดตหมายเลข
  • ลบหมายเลขโทรศัพท์: ข้างหมายเลขโทรศัพท์ ให้แตะลบ ลบจากนั้น นำหมายเลขออก
 5. ทำตามขั้นตอนในหน้าจอ

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงหมายเลขในบัญชี Google จะมีผลกับบริการบางอย่างของ Google เท่านั้น ดูวิธีเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์สำหรับบริการอื่นๆ ของ Google

วิธีที่เราใช้หมายเลขโทรศัพท์

ในฐานะส่วนหนึ่งของบางบริการของ Google

หมายเลขโทรศัพท์ของคุณจะเชื่อมโยงกับบริการบางอย่างของ Google ที่คุณตั้งค่าไว้หรือเคยใช้

 1. เปิดแอปการตั้งค่าของอุปกรณ์ แล้วแตะ Google จากนั้น จัดการบัญชี Google
 2. ที่ด้านบน ให้แตะข้อมูลส่วนบุคคล
 3. ในส่วน "ข้อมูลติดต่อ" ให้แตะโทรศัพท์
 4. ใต้หมายเลขโทรศัพท์ ข้าง "การใช้งาน" คุณจะเห็นบริการที่ใช้หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือทำการเปลี่ยนแปลง ให้แตะบริการนั้นๆ

บริการอื่นๆ ของ Google ที่ใช้หมายเลขโทรศัพท์อาจไม่ได้แสดงอยู่ในหน้าดังกล่าว คุณสามารถเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ได้ในการตั้งค่าบริการบางอย่าง ดังเช่นตัวอย่างด้านล่างนี้

เปลี่ยนวิธีที่เราใช้หมายเลขโทรศัพท์

หากต้องการดูตัวเลือกของบริการแต่ละอย่าง ให้ไปที่การตั้งค่าของบริการนั้นๆ หากต้องการความช่วยเหลือ โปรดไปที่ support.google.com

ทำให้การลงชื่อเข้าใช้และการกู้คืนบัญชีง่ายขึ้น

คุณใช้หมายเลขโทรศัพท์เพื่อทำสิ่งต่อไปนี้ได้

ช่วยให้คนอื่นๆ ติดต่อคุณได้

คุณแก้ไขว่าจะให้ใครเห็นหมายเลขโทรศัพท์ได้บ้างโดยทำดังนี้

 1. เปิดแอปการตั้งค่าของอุปกรณ์ แล้วแตะ Google จากนั้น จัดการบัญชี Google
 2. ที่ด้านบน ให้แตะข้อมูลส่วนบุคคล
 3. ในส่วน "เลือกสิ่งที่จะให้ผู้อื่นเห็น" ให้แตะไปที่เกี่ยวกับฉัน
 4. ในส่วน "ข้อมูลติดต่อส่วนตัว" ให้เปลี่ยนค่ากำหนดในการแชร์

ดูวิธีที่หมายเลขโทรศัพท์ช่วยให้ผู้อื่นค้นหาและติดต่อคุณได้ในบริการต่างๆ ของ Google

เปิดหรือปิด "โฆษณาและบริการของ Google ตรงกับความต้องการมากขึ้น"

การตั้งค่านี้ช่วยให้ระบบใช้หมายเลขโทรศัพท์ของคุณในบริการต่างๆ ของ Google เพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับคุณมากขึ้นได้ หากไม่ต้องการโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ ให้ปิดการตั้งค่า

 1. ในอุปกรณ์ Android ให้เปิดการตั้งค่า การตั้งค่า จากนั้น Google จากนั้น จัดการบัญชี Google
 2. ที่ด้านบน ให้แตะข้อมูลส่วนบุคคล
 3. ในส่วน "ข้อมูลติดต่อ" ให้แตะโทรศัพท์
 4. เลือกหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
 5. ในส่วน "ค่ากําหนด" ให้เปิดหรือปิด "โฆษณาและบริการของ Google ตรงกับความต้องการมากขึ้น"
เคล็ดลับ: หากเปิดไว้ ข้อความ "ทั่วทั้ง Google" จะปรากฏในส่วน "การใช้งาน"

หยุดใช้หมายเลขโทรศัพท์ใน Google

 1. ในอุปกรณ์ Android ให้เปิดการตั้งค่า การตั้งค่า จากนั้น Google จากนั้น จัดการบัญชี Google
 2. ที่ด้านบน ให้แตะข้อมูลส่วนบุคคล
 3. ในส่วน "ข้อมูลติดต่อ" ให้แตะโทรศัพท์
 4. เลือกหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง
 5. ข้างหมายเลข ให้เลือกลบ ลบ จากนั้น นำหมายเลขออก
 6. ที่ด้านซ้ายบน ให้แตะ "กลับ" กลับ
 7. ที่ด้านบน ให้แตะความปลอดภัย
 8. ในส่วน "วิธีที่เรายืนยันตัวตนของคุณได้" ให้แตะหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการกู้คืน ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อเพิ่มหมายเลขของคุณกลับเข้าไป
เคล็ดลับ: หากต้องการใช้หมายเลขโทรศัพท์ในบริการอื่นๆ ของ Google ให้ไปที่บริการเหล่านั้น แล้วเพิ่มหมายเลขกลับเข้าไปใหม่
ปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณใน Google

หาก "ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของ Google" แสดงอยู่ในหน้า "โทรศัพท์" แสดงว่ามีการใช้หมายเลขนี้ในบริการต่างๆ ของ Google

ตรวจสอบว่ามีการใช้หมายเลขโทรศัพท์ของคุณแบบนี้หรือไม่

 1. เปิดแอปการตั้งค่าของอุปกรณ์ แล้วแตะ Google จากนั้น จัดการบัญชี Google
 2. ที่ด้านบน ให้แตะข้อมูลส่วนบุคคล
 3. ในส่วน "ข้อมูลติดต่อ" ให้แตะโทรศัพท์
 4. ข้าง "การใช้งาน" ให้มองหา "ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของ Google"

หยุดใช้หมายเลขโทรศัพท์ใน Google

 1. เปิดแอปการตั้งค่าของอุปกรณ์ แล้วแตะ Google จากนั้น จัดการบัญชี Google
 2. ที่ด้านบน ให้แตะข้อมูลส่วนบุคคล
 3. ในส่วน "ข้อมูลติดต่อ" ให้แตะโทรศัพท์
 4. ข้างหมายเลข ให้เลือกลบ ลบจากนั้น นำหมายเลขออก
 5. ที่ด้านซ้ายบน ให้แตะ "กลับ" กลับ
 6. ที่ด้านบน ให้แตะความปลอดภัย
 7. ในส่วน "วิธีที่เรายืนยันตัวตนของคุณได้" ให้แตะ "โทรศัพท์สำหรับการกู้คืน" ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อเพิ่มหมายเลขของคุณกลับเข้าไป
 8. หากยังต้องการใช้หมายเลขโทรศัพท์ในบริการอื่นๆ ของ Google ให้ไปที่บริการเหล่านั้นแล้วเพิ่มหมายเลขกลับเข้าไปได้
ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ Android ของคุณ

คุณแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ให้ Google ทราบได้เมื่อตั้งค่าบัญชี Google หลังจากที่คุณแจ้ง เราจะยืนยันว่าเป็นหมายเลขของคุณจริง และจะยืนยันอีกเรื่อยๆ เพื่อให้แน่ใจว่ายังคงเป็นหมายเลขของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยืนยันหมายเลข

Google ไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ของคุณให้แก่ผู้ใด หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ privacy.google.com

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

true
ยินดีต้อนรับสู่บัญชี Google

เราพบว่าคุณมีบัญชี Google ใหม่ ดูวิธีปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานรายการตรวจสอบบัญชี Google

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก