Zmena telefónneho čísla v účte a informácie o tom, na čo sa používa

Vo svojom účte Google môžete pridávať, aktualizovať alebo odstraňovať telefónne čísla. Telefónne čísla slúžia na rôzne účely a vy môžete určiť, akým spôsobom sa budú používať.

Dôležité: Môže trvať až týždeň, než budete môcť pomocou nového telefónneho čísla overiť svoju totožnosť pri vykonávaní citlivých akcií, ako je napríklad zmena hesla.

Pridanie, aktualizovanie alebo odstránenie telefónneho čísla

 1. Otvorte vo svojom účte Google kartu Osobné údaje.
 2. Vyberte Kontaktné údaje a potom Telefónne číslo a potom vaše telefónne číslo.
 3. Potom môžete:
  • Pridať svoje telefónne číslo: vedľa telefónu vyberte Pridať telefón na obnovenie a pomôžte tak zabezpečiť svoj účet. V rozbaľovacej ponuke vyberte krajinu spojenú s vaším telefónnym číslom a zadajte svoje telefónne číslo.
  • Zmeniť svoje telefónne číslo: vedľa svojho čísla vyberte Upraviť Upraviťa potom Aktualizovať číslo.
  • Odstrániť svoje telefónne číslo: vedľa svojho čísla vyberte Odstrániť Odstrániťa potom Odstrániť číslo.
 4. V zobrazenom poli postupujte podľa pokynov.

Poznámka: Zmena čísla vo vašom účte Google ovplyvní iba niektoré služby Googlu. Ako zmeniť vaše číslo v iných službách Googlu

Ako sa používajú telefónne čísla

V rámci určitých služieb Googlu

Vaše telefónne číslo je prepojené s určitými službami Googlu, ktoré ste si založili alebo používate.

Ak chcete zobraziť, ktoré služby používajú vaše telefónne číslo, pozrite si v účte Google sekciu Telefón. Ak chcete získať ďalšie informácie alebo vykonať zmeny, kliknite alebo klepnite na požadovanú službu.

Na tejto stránke nemusia byť uvedené všetky služby Googlu, ktoré používajú vaše telefónne čísla. Svoje číslo si môžete zmeniť v nastaveniach určitých služieb, ako sú napríklad tieto:

Zmena spôsobu používania vášho čísla

Ak si chcete zobraziť možnosti pre určitú službu, prejdite do jej nastavení. Ak potrebujete pomoc, navštívte web support.google.com.

Zjednodušenie prihlásenia a obnovenia účtu

Svoje telefónne číslo môžete použiť na:

Pomôžte ľuďom kontaktovať vás

Môžete spravovať, kto vaše telefónne číslo uvidí. Ak chcete zmeniť viditeľnosť svojho čísla, prejdite do sekcie O mne.

Ako môže vaše telefónne číslo pomôcť ľuďom vás nájsť a spojiť sa s vami v službách Googlu Ak chcete tieto nastavenia zmeniť, prejdite vo svojom účte Google do sekcie Telefón.

Zapnutie alebo vypnutie funkcie Lepšie reklamy a služby Googlu

Toto nastavenie umožňuje používať vaše telefónne číslo v službách Googlu na zobrazovanie relevantnejších reklám. Ak prispôsobené reklamy nechcete, príslušné nastavenie vypnite.

 1. Otvorte svoj účet Google.
 2. Vľavo alebo hore kliknite na Osobné údaje.
 3. V sekcii Kontaktné údaje kliknite na Telefón.
 4. Vyberte telefónne číslo, ktoré chcete zmeniť.
 5. V sekcii Predvoľby zapnite alebo vypnite Lepšie reklamy a služby Googlu.
Tip: Ak je táto možnosť zapnutá, v sekcii Využitie sa zobrazí sekcia V službách Google.
Zlepšenie vášho prostredia vo všetkých službách Googlu

Ak je na stránke Telefón uvedená možnosť „V službách Googlu“, môžete toto číslo používať v službách Googlu.

Kontrola spôsobu používania vášho telefónneho čísla

 1. Prejdite vo svojom účte Google do sekcie Telefón.
 2. Vedľa položky Využitie nájdite možnosť V službách Google.

Zastavenie používania vášho čísla v službách Googlu

 1. Prejdite vo svojom účte Google do sekcie Telefón.
 2. Vedľa svojho čísla vyberte Odstrániť Odstrániťa potom Odstrániť číslo.
 3. Prejdite vo svojom účte Google do sekcie Telefón na obnovenie a znova pridajte svoje číslo.
 4. Ak chcete číslo naďalej používať v ostatných službách Googlu, prejdite do nich a znova ho pridajte.

Overenie vášho telefónneho čísla

Keď si zriadite účet Google, môžete Googlu poskytnúť číslo svojho telefónu. Ak to urobíte, overíme, či číslo patrí vám. Z času na čas sa ho pokúsime znova overiť, aby sme sa uistili, že je stále vaše. Ďalšie informácie o overení vášho čísla

Google vaše osobné údaje vrátane telefónneho čísla nikomu nepredáva. Ďalšie informácie nájdete na privacy.google.com.

true
Vitajte v účte Google!

Zistili sme, že máte nový účet Google. Zistite, ako môžete zlepšiť svoje prostredie pomocou kontrolného zoznamu účtu Google.

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
16220920152621793484
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
70975