Xóa Tài khoản Google

Bạn có thể xóa Tài khoản Google của mình bất kỳ lúc nào. Nếu đổi ý, bạn có thể sẽ không khôi phục được tài khoản.

Bước 1: Tìm hiểu việc xóa tài khoản của bạn nghĩa là như thế nào

 • Bạn sẽ mất toàn bộ dữ liệu và nội dung trong tài khoản đó, như email, tệp, lịch và ảnh.
 • Bạn sẽ không thể sử dụng các dịch vụ của Google mà bạn đăng nhập bằng tài khoản đó, chẳng hạn như Gmail, Drive, Lịch hoặc Play.
 • Bạn sẽ mất quyền truy cập vào các đăng ký và nội dung mà bạn đã mua bằng tài khoản đó trên YouTube hoặc Google Play, như ứng dụng, phim, trò chơi, nhạc và chương trình truyền hình.

Dữ liệu và nội dung khác mà bạn sẽ mất

 • Thông tin bạn đã lưu trong Chrome, như dấu trang.
 • Địa chỉ Gmail của bạn. Bạn sẽ không nhận được các email gửi đến địa chỉ đó. Ngoài ra, bạn hay bất kỳ người nào khác sẽ không thể sử dụng lại địa chỉ đó.
Nếu bạn sử dụng thiết bị Android

Bạn sẽ không còn có thể sử dụng một số ứng dụng và dịch vụ trên thiết bị của mình.

Google Play

 • Bạn sẽ không thể tải hoặc cập nhật ứng dụng hoặc trò chơi từ Cửa hàng Play.
 • Bạn sẽ không thể sử dụng nhạc, phim, sách hoặc tạp chí mà bạn đã mua.
 • Bạn sẽ mất mọi bản nhạc bạn đã mua ở nơi khác và đã thêm vào Google Play.
 • Bạn có thể bị mất tiến độ trò chơi, thành tích và dữ liệu Google Play khác từ tài khoản của mình.

Danh bạ

Bạn sẽ mất các liên hệ chỉ lưu trong Tài khoản Google chứ không mất các liên hệ lưu riêng trên thiết bị của bạn.

Drive

 • Dữ liệu sẽ không được lưu vào Drive. Dữ liệu này bao gồm ảnh chụp bằng điện thoại hoặc các tệp đã tải xuống từ email.
 • Bạn sẽ không thể tải xuống hoặc tải tệp lên tài khoản đã xóa.
Nếu bạn sử dụng Chromebook

Bạn sẽ không thể sử dụng bất kỳ ứng dụng hay tiện ích nào, dù miễn phí hay trả phí, của Chrome cho tài khoản đã xóa.

Bạn sẽ vẫn có thể:

 • Cho phép người khác tạm thời sử dụng Chromebook của bạn
 • Đăng nhập bằng một Tài khoản Google chưa bị xóa

Bước 2: Xem lại và tải thông tin xuống

Trước khi bạn xóa tài khoản của mình, hãy thực hiện các bước sau:

Bước 3: Xóa tài khoản

Lưu ý: Nếu bạn có nhiều Tài khoản Google, việc xóa một tài khoản sẽ không xóa các tài khoản khác.

 1. Truy cập vào phần Xóa tài khoản Google của bạn.
 2. Xem lại những gì bạn sẽ xóa và làm theo hướng dẫn.

Xóa các dịch vụ khác khỏi Tài khoản Google

Nếu bạn không muốn xóa toàn bộ Tài khoản Google, hãy tìm hiểu cách:

Gỡ bỏ Tài khoản Google khỏi thiết bị

Để gỡ bỏ tài khoản khỏi thiết bị mà không xóa tài khoản, hãy làm theo các hướng dẫn bên dưới. Nếu bạn không thấy thiết bị của mình, hãy truy cập vào trang hỗ trợ của nhà sản xuất.

Khôi phục tài khoản

Nếu bạn đổi ý hoặc vô tình xóa tài khoản của mình, bạn có thể khôi phục tài khoản. Hãy tìm hiểu cách khôi phục tài khoản.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?