Xóa hoặc khôi phục tài khoản Google

Xóa tài khoản Google của bạn sẽ ảnh hưởng đến tất cả các sản phẩm được liên kết với tài khoản đó. Ví dụ: nếu bạn sử dụng Gmail với tài khoản của bạn, bạn sẽ không thể truy cập email đó nữa. Bạn cũng sẽ không thể sử dụng lại tên người dùng Gmail của mình. Trước khi xóa tài khoản, bạn hãy xem lại dữ liệu và các sản phẩm được liên kết với tài khoản đó trên Trang tổng quan Google.

Xóa tài khoản Google

 1. Chuyển đến trang Cài đặt tài khoản Google. Nếu quên mật khẩu của mình, bạn có thể đặt lại mật khẩu.
 2. Trong thẻ Quản lý tài khoản, nhấp vào Xóa dữ liệu và tài khoản Google. Nếu bạn không nhìn thấy liên kết này ở gần cuối trang, tài khoản của bạn có thể đã được tạo thông qua một tổ chức hay công ty yêu cầu thực hiện các bước khác nhau để xóa.
 3. Xác nhận xóa tài khoản của bạn. Để làm như vậy, bạn sẽ cần phải chọn hai tùy chọn sau:
  • "Có, tôi muốn xóa tài khoản của tôi".
  • "Có, tôi xác nhận rằng tôi vẫn chịu trách nhiệm cho mọi khoản phí phát sinh do bất kỳ giao dịch tài chính đang chờ xử lý nào và tôi hiểu rằng trong một số trường hợp nhất định, thu nhập của tôi sẽ không được thanh toán."

  Bạn có thể yên tâm chọn tùy chọn thứ hai nếu bạn không sử dụng bất kỳ sản phẩm có tính phí nào của Google, chẳng hạn như AdWords và Wallet hoặc nếu bạn không có các giao dịch tài chính đang chờ xử lý nào liên quan tới các sản phẩm này.

Xóa thông tin hồ sơ trên Google+ của bạn

Nếu bạn muốn giữ tài khoản Google nhưng chỉ xóa hồ sơ công khai, bạn có thể thực hiện các bước sau để xóa hồ sơ trên Google+ của bạn.

Khôi phục tài khoản Google

Bạn gặp khó khăn khi khôi phục tài khoản? Nếu bạn sử dụng nhà cung cấp email khác như Hotmail hoặc Yahoo làm tên người dùng cho tài khoản Google của mình, đảm bảo bạn chưa tạo tài khoản Google khác sử dụng cùng một địa chỉ email. Không thể tồn tại cùng một lúc hai tài khoản có cùng tên người dùng, do đó trước tiên bạn cần thay đổi tên người dùng trên tài khoản mới.

Nếu bạn vô tình xóa tài khoản Google của mình, bạn có một khoảng thời gian ngắn để thử và khôi phục tài khoản:

 1. Truy cập trang trợ giúp mật khẩu của chúng tôi.
 2. Chọn "Tôi đang gặp các sự cố đăng nhập khác".
 3. Thực hiện theo các bước cho tới khi bạn thấy liên kết để xác minh danh tính của mình.
 4. Nhấp vào liên kết để điền vào biểu mẫu của chúng tôi.
hc_author_kelly

Kaley là thành viên của nhóm hỗ trợ tài khoản đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Vui lòng cung cấp đề xuất về cách cải thiện bài viết của cô ấy ở phía dưới.

Bài viết này hữu ích như thế nào:

Phản hồi được ghi lại. Cảm ơn bạn!
 • Hoàn toàn không hữu ích
 • Không hữu ích lắm
 • Có phần hữu ích
 • Rất hữu ích
 • Cực kỳ hữu ích