Xóa hoặc khôi phục tài khoản Google

Nếu bạn đã vô tình xóa tài khoản và đang cố gắng khôi phục, hãy kiểm tra xem liệu bạn có tạo một tài khoản mới có cùng tên người dùng hay không. Không thể tồn tại cùng một lúc hai tài khoản có cùng tên người dùng, do đó trước tiên bạn cần thay đổi tên người dùng trên tài khoản mới.

Xóa tài khoản Google của bạn sẽ ảnh hưởng đến tất cả các sản phẩm được liên kết với tài khoản đó. Ví dụ: nếu bạn sử dụng Gmail với tài khoản của bạn, bạn sẽ không còn có thể truy cập email đó. Bạn cũng sẽ không thể sử dụng lại tên người dùng Gmail của bạn. Trước khi xóa tài khoản của bạn, xem lại dữ liệu và sản phẩm được liên kết với tài khoản trên Trang tổng quan của Google.

Xóa tài khoản Google

 1. Đăng nhập trên Trang chủ tài khoản Google. Nếu bạn quên mật khẩu của mình, bạn có thể đặt lại mật khẩu.
 2. Nhấp vào Công cụ dữ liệu ở trên cùng.
 3. Trong hộp Công cụ dữ liệu, nhấp vào Xóa tài khoản và dữ liệu. Nếu bạn không nhìn thấy liên kết này gần dưới cùng của trang, tài khoản của bạn có thể đã được tạo thông qua một tổ chức hay công ty yêu cầu các bước khác nhau để xóa.
 4. Xác nhận xóa tài khoản của bạn. Để làm như vậy, bạn sẽ cần phải chọn hai tùy chọn sau:
  • "Có, tôi muốn xóa tài khoản của tôi".
  • "Có, tôi thừa nhận rằng tôi vẫn chịu trách nhiệm về khoản phí phát sinh bất kỳ do bất kỳ giao dịch tài chính đang chờ xử lý nào".

  Bạn có thể yên tâm chọn tùy chọn thứ hai nếu bạn không sử dụng bất kỳ sản phẩm có tính phí nào của Google, chẳng hạn như AdWords và Wallet hoặc nếu bạn không có các giao dịch tài chính đang chờ xử lý nào liên quan tới các sản phẩm này.

Khôi phục lại tài khoản Google

Nếu bạn vô tình xóa tài khoản Google của mình, bạn có một khoảng thời gian ngắn để thử và khôi phục lại tài khoản:

 1. Truy cập trang trợ giúp mật khẩu của chúng tôi.
 2. Chọn "Tôi không biết mật khẩu của mình".
 3. Làm theo các bước cho đến khi bạn thấy một liên kết để xác minh danh tính của bạn.
 4. Nhấp vào liên kết để điền vào biểu mẫu của chúng tôi.