Radera ett Google-konto

När du raderar ett Google-konto påverkas all data som är kopplad till kontot och eventuella tjänster som du använder, till exempel Gmail, Google Play och YouTube.

Du kan när som helst radera ditt Google-konto men det kan hända att det inte alltid går att återställa det.

Detta händer när du raderar ett konto

När du raderar ditt Google-konto kan du inte längre använda följande saker:

 • tjänster som du måste logga in på, till exempel Gmail, Drive och Kalender
 • data som är kopplad till kontot, inklusive e-post, foton och transaktionshistorik
 • prenumerationer och innehåll som du har köpt på YouTube, som filmer och TV-program
 • innehåll som du har köpt på Google Play, till exempel filmer, spel och musik
 • information som har sparats i Chrome
 • ditt Gmail-användarnamn (när du har raderat det går det inte att använda det igen vid ett senare tillfälle och det går inte att skapa nytt Google-konto med samma användarnamn).

Obs! Om du loggar in på andra tjänster med en Gmail-adress eller använder adressen för återställning av lösenord uppdaterar du uppgifterna i de aktuella tjänsterna innan du raderar Google-kontot.

Om du använder en Android-enhet

Utan ett Google-konto har du inte längre åtkomst till vissa appar och tjänster på din Android-enhet, inklusive de appar och tjänster som anges nedan.

 • Google Play: Du kan inte ladda ned eller uppdatera appar eller spel från appen Play Butik. Du kan inte heller använda musik, filmer, böcker eller tidskrifter som du har köpt på Google Play. Detta omfattar musik som du har köpt någon annanstans än på Google Play och laddat upp till din musikmapp. Det kan hända att framsteg i spel, prestationer och annan data som är kopplad till ditt Google-konto i Google Play Spel försvinner.
 • Kontakter: Kontakter som bara har sparats i ditt Google-konto försvinner. Det kan även hända att kontakter inte synkroniseras mellan dina enheter.
 • Drive: Data sparas inte längre på Drive eller säkerhetskopieras via Android Backup Service. Detta omfattar foton du har tagit med enheten eller dokument som du har laddat ned från e-postmeddelanden. 
Om du använder en Chromebook

När du raderar ditt Google-konto går det inte att hitta eller använda något av följande på Chromebook:

 • Chrome-appar som är kopplade till det raderade kontot – både gratis- och betalappar
 • Chrome-tillägg som är kopplade till det raderade kontot – både gratis- och betaltillägg

Du kan fortfarande använda gästläget och logga in på Chromebook med ett Google-konto som inte har raderats.

Innan du raderar kontot är det viktigt att du granskar de uppgifter och produkter som är kopplade till kontot i Google Översikt.

Radera ett Google-konto

 1. Logga in på Mitt konto. Om du har glömt lösenordet kan du återställa det.
 2. Välj Radera kontot eller tjänster i avsnittet Kontoinställningar.
 3. Välj Radera Google-kontot och tillhörande data.
 4. Kolla igenom det som ska raderas och markera de två kryssrutorna längs ned på sidan.
 5. Välj Radera konto.

Obs! Om du raderar kontot förlorar du åtkomsten till all din data. Vi rekommenderar att du laddar ned all data innan du raderar kontot.

Om det inte går att följa de här stegen kan det hända att kontot har skapats via en organisation eller ett företag. I dessa fall krävs andra åtgärder för att radera kontot.

Radera vissa tjänster från Google från kontot
 1. Logga in på Mitt konto.
 2. Välj Radera kontot eller tjänster i avsnittet Kontoinställningar.
 3. Välj den tjänst du vill radera och följ anvisningarna på skärmen.

Återställa ett Google-konto

Du har kort tid på dig att återställa ett Google-konto när du har raderat det. Testa att återställa Google-kontot genom att följa anvisningarna här.