Radera ett Google-konto

Du kan när som helst radera ditt Google-konto. Om du ångrar dig kanske kontot inte går att återställa.

Steg 1: Läs vad som händer om du raderar kontot

  • All data och allt innehåll i kontot försvinner. Det gäller t.ex. e-postmeddelanden, filer, kalendrar och foton.
  • Du kan inte längre använda tjänster från Google där du loggar in med det kontot, som Gmail, Drive, Kalender eller Play.
  • Du mister tillgången till prenumerationer och innehåll som du har köpt med det kontot på YouTube eller Google Play: appar, filmer, spel, musik, TV-program och liknande.

Annat som försvinner

  • Information som du har sparat i Chrome, som bokmärken.
  • Din Gmail-adress. E-post som skickas till den adressen kommer inte fram till dig. Adressen kan inte återanvändas vare sig av dig eller någon annan.

Steg 2: Granska och ladda ned information

Gör följande innan du raderar kontot:

Steg 3: Radera kontot

Obs! Om du har fler än ett Google-konto påverkas inte de andra kontona av att du raderar ett av dem.

Så här raderar du ditt Google-konto:

  1. Öppna Google-kontot.
  2. Klicka på Data och anpassning på den vänstra navigeringspanelen.
  3. Klicka på Radera en tjänst eller ditt konto under Ladda ned, radera eller gör en plan för din data.
  4. Klicka på Radera kontot på panelen Radera ett Google-konto.

Ta bort andra tjänster från Google-kontot

Om du inte vill radera hela Google-kontot kan du läsa mer om följande:

Ta bort ett Google-konto från enheten

Om du vill ta bort ett konto från enheten utan att radera det följer du anvisningarna nedan. Om din enhet inte står med nedan besöker du tillverkarens supportsida.

Återställa kontot

Om du ångrar dig eller har raderat kontot av misstag kan det gå att återställa det. Läs mer om hur du återställer kontot.