Radera ett Google-konto

Du kan när som helst radera ditt Google-konto. Om du ångrar dig kanske kontot inte går att återställa.

Steg 1: Läs vad som händer om du raderar kontot

 • All data och allt innehåll i kontot försvinner. Det gäller t.ex. e-postmeddelanden, filer, kalendrar och foton.
 • Du kan inte längre använda tjänster från Google där du loggar in med det kontot, som Gmail, Drive, Kalender eller Play.
 • Du mister tillgången till prenumerationer och innehåll som du har köpt med det kontot på YouTube eller Google Play: appar, filmer, spel, musik, TV-program och liknande.

Annat som försvinner

 • Information som du har sparat i Chrome, som bokmärken.
 • Din Gmail-adress. E-post som skickas till den adressen kommer inte fram till dig. Adressen kan inte återanvändas vare sig av dig eller någon annan.
Om du använder en Android-enhet

Du kan inte längre använda vissa appar och tjänster på enheten.

Google Play

 • Du kan inte ladda ned eller uppdatera appar eller spel från Play Butik.
 • Du kan inte längre använda musik, filmer, böcker eller tidskrifter du har köpt.
 • Du förlorar musik du har köpt någon annanstans och lagt till på Google Play.
 • Du kan bli av med sparfiler och prestationer i spel och annan data på Google Play som kopplats till kontot.

Kontakter

Kontakter som bara sparats i Google-kontot och inte separat på enheten försvinner.

Drive

 • Data slutar sparas på Drive. Det gäller bland annat foton du tagit med enheten eller filbilagor som laddats ned från e-postmeddelanden.
 • Det går inte längre att ladda ned filer från eller ladda upp filer till det raderade kontot.
Om du använder en Chromebook

Det går inte längre att använda Chrome-appar eller Chrome-tillägg för det borttagna kontot, vare sig de var gratis eller kostade pengar.

Du kan fortfarande

 • låta andra använda din Chromebook tillfälligt
 • logga in med ett Google-konto som inte har raderats.

Steg 2: Granska och ladda ned information

Gör följande innan du raderar kontot:

Steg 3: Radera kontot

Obs! Om du har fler än ett Google-konto påverkas inte de andra kontona av att du raderar ett av dem.

Så här raderar du ditt Google-konto:

 1. Öppna Google-kontot.
 2. Klicka på Data och anpassning på den vänstra navigeringspanelen.
 3. Klicka på Radera en tjänst eller ditt konto under Ladda ned, radera eller gör en plan för din data.
 4. Klicka på Radera kontot på panelen Radera ett Google-konto.

Ta bort andra tjänster från Google-kontot

Om du inte vill radera hela Google-kontot kan du läsa mer om följande:

Ta bort ett Google-konto från enheten

Om du vill ta bort ett konto från enheten utan att radera det följer du anvisningarna nedan. Om din enhet inte står med nedan besöker du tillverkarens supportsida.

Återställa kontot

Om du ångrar dig eller har raderat kontot av misstag kan det gå att återställa det. Läs mer om hur du återställer kontot.