Uw Google-account verwijderen

U kunt uw Google-account op elk gewenst moment verwijderen. Als u van gedachten verandert, kunt u het account mogelijk niet meer herstellen.

Stap 1: Meer informatie over wat verwijdering van uw account betekent

  • U raakt alle gegevens en content in dat account kwijt, zoals e-mails, bestanden, agenda's en foto's.
  • U kunt geen gebruik maken van Google-services zoals Gmail, Drive, Agenda of Play wanneer u inlogt met dat account.
  • U raakt de toegang kwijt tot abonnementen en content die u heeft gekocht met dat account op YouTube of Google Play, zoals apps, films, games, muziek en tv-programma's.

Andere gegevens en content die u kwijtraakt

  • Informatie die u heeft opgeslagen in Chrome, zoals bladwijzers.
  • Uw Gmail-adres. E-mails die naar dat adres worden verzonden, worden niet bezorgd. Uw adres kan niet opnieuw door u of iemand anders worden gebruikt.

Stap 2: Uw gegevens controleren en downloaden

Doe het volgende voordat u uw account verwijdert:

Stap 3: Uw account verwijderen

Opmerking: Als u meer dan één Google-account heeft, worden de andere accounts bij het verwijderen van een afzonderlijk account niet verwijderd.

Ga als volgt te werk om uw Google-account te verwijderen:

  1. Ga naar uw Google-account.
  2. Klik in het linkernavigatievenster op Gegevens en personalisatie.
  3. Tik onder Uw gegevens downloaden, verwijderen of hier een plan voor maken op Een service of je account verwijderen.
  4. Klik in het venster Je Google-account verwijderen op Je account verwijderen.

Andere services uit uw Google-account verwijderen

Als u niet uw hele Google-account wilt verwijderen, vindt u hier informatie over de volgende onderwerpen:

Een Google-account van uw apparaat verwijderen

Als u een account van uw apparaat wilt verwijderen zonder het account zelf op te zeggen, volgt u de onderstaande instructies. Als uw apparaat niet wordt weergegeven, bezoekt u de ondersteuningssite van de fabrikant.

Uw account herstellen

Als u van gedachten bent veranderd of uw account per ongeluk heeft verwijderd, kunt u het mogelijk terughalen. Meer informatie over hoe u uw account kunt herstellen.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?