Управление на История на местоположенията

История на местоположенията е настройка на ниво профил, която запазва местата, които посещавате с всяко мобилно устройство, на което:

 • сте влезли в профила си в Google;
 • сте включили История на местоположенията; и
 • сте включили Отчитане на местоположението.

Когато включите функцията, може да получите редица предимства в продуктите и услугите ни, включително персонализирани карти, препоръки въз основа посетените от вас места, помощ за намиране на телефона ви, информация в реално време за трафика по пътя до работното ви място и по-полезни реклами.

 • По подразбиране настройката е изключена за профила ви в Google и може да се включи само ако я активирате.
 • Можете да поставите История на местоположенията на пауза по всяко време от контролите за активността в профила си в Google.
 • Вие избирате какво да се запазва в История на местоположенията. От хронологията в Google Карти можете да преглеждате посетените от вас места, както и да редактирате или изтривате информация.

Ако сте включили други настройки, като например Активност в мрежата и приложенията, и поставите История на местоположенията на пауза или изтриете данните за местоположението от функцията, в профила ви в Google пак може да има запазени данни за местоположението вследствие на използването от ваша страна на други наши сайтове, приложения и услуги. Например данни за местоположението може да се запазват като част от активността ви в Търсене и Карти, когато настройката Активност в мрежата и приложенията е активирана, и да се включват в снимките ви в зависимост от настройките на приложението ви за камера.

Забележка: Някои от тези стъпки работят само на устройства с Android 8.0 и по-нови версии. Научете как да проверите коя е използваната от вас.

Включване или изключване на История на местоположенията

По всяко време можете да изключите История на местоположенията за профила си. В случай че използвате служебен или училищен профил, администраторът ви трябва да ви предостави достъп до тази настройка. Ако го направи, ще можете да използвате История на местоположенията като всеки друг потребител.

 1. На телефона или таблета си с Android отворете приложението „Настройки“ Приложение „Настройки“ и след това Google и след това Профил в Google.
 2. В горната част докоснете Данни и персонализиране.
 3. Под „Контроли за активността“ докоснете История на местоположенията.
 4. Променете откъде да се изпращат записи в История на местоположенията до Google – от профила ви или от устройствата ви:
  • От профила ви и всичките ви устройства: В горната част включете или изключете опцията Използване на История на местоположенията.
  • Само от определено устройство: Докоснете Устройства в този профил и включете или изключете съответното устройство.

Ако използвате браузър, отворете секцията Контроли за активността в профила си в Google. Може да се наложи да влезете в него. В горната част включете или изключете История на местоположенията.

Когато функцията История на местоположенията е включена

 • Google получава записи в История на местоположенията само за устройствата, на които сте влезли в профила си и сте включили Отчитане на местоположението.
 • Можете да промените настройката за Отчитане на местоположението за всяко устройство, на което сте влезли в профила си, и да ограничите това, кои устройства да предоставят данни за местоположението, които да бъдат включени в История на местоположенията. Ако искате да промените настройките си за История на местоположенията, можете да изберете:
  • Местоположението ви да се отчита само от някои от устройствата ви, а от други – не.
  • Местоположението ви да се отчита от всичките ви устройства.
  • Да изключите История на местоположенията за профила си в Google. Местоположението ви няма да се отчита от никое от устройствата ви и в профила ви няма да се създават нови записи в История на местоположенията.
 • Настройките ви за другите услуги за местоположение на устройството ви, като например услугите на Google за местоположение и Намиране на устройството ми, не се променят.

Когато функцията История на местоположенията е изключена

 • В История на местоположенията вече не се запазва нова информация за местоположението.
 • Предишната активност не се изтрива от функцията. Можете да изтриете записите в нея ръчно.
 • Настройките ви за другите услуги за местоположение на устройството ви, като например услугите на Google за местоположение и Намиране на устройството ми, не се променят.
 • Някои данни за местоположението може да продължат да се запазват в други настройки (например Активност в мрежата и приложенията) като част от използването от ваша страна на други услуги (например Търсене и Карти) дори след като изключите История на местоположенията.

Изтриване на записи в История на местоположенията

Хронологията в Google Карти ви предоставя интерфейс за управление и изтриване на информацията ви в История на местоположенията. Можете да изтриете цялата си история или само части от нея. Когато изтриете информация в История на местоположенията от хронологията, няма да можете да я видите отново.

 1. На телефона или таблета си с Android отворете приложението „Настройки“ Приложение „Настройки“ и след това Google и след това Профил в Google.
 2. В горната част докоснете Данни и персонализиране.
 3. Под „Контроли за активността“ докоснете История на местоположенията.
 4. В долната част докоснете Управление на хронологията. Приложението Google Карти Google Карти ще се отвори на устройството ви.
 5. Докоснете „Още“ Още и след това Настройки.
 6. В долната част изберете Изтриване на цялата История на местоположенията или Изтриване на период от История на местоположенията.

Ако използвате браузър, отворете maps.google.com/timeline. Може да се наложи да влезете в профила си. От хронологията можете да изтриете отделни местоположения, записи по дата или цялата си история.

Забележка: Понастоящем хронологията не е налице за Южна Корея. Можете да включите или поставите на пауза История на местоположенията от Контроли за активността и имате възможност да изтривате данните си във функцията.

Какво става, след като изтриете записите в История на местоположенията

 • Ако изтриете всички записи в История на местоположенията, някои приложения на Google може да не работят както преди.
 • Дори и след като изтриете информацията си в История на местоположенията, някои данни за местоположението може да продължат да се запазват в други настройки (например Активност в мрежата и приложенията) като част от използването от ваша страна на други услуги (например Търсене и Карти).

Информация за употребата и диагностиката за История на местоположенията

Когато включите История на местоположенията, устройството ви може да ни изпраща диагностична информация за това какво работи във функцията и какво не. Ако я изключите, можете да решите дали да споделяте информация за употребата и диагностиката.

Цялата информация за употребата и диагностиката се използва съгласно Декларацията за поверителност на Google.

Каква информация може да споделя устройството ви

Устройството ви може да изпраща информация до Google с цел подобряване на История на местоположенията. Например тя може да включва:

 • данни за качеството и продължителността на връзките с мобилни мрежи, GPS, Wi-Fi мрежи или Bluetooth;
 • данни за състоянието на настройките за местоположението;
 • данни за рестартирания и сигнали за сривове;
 • данни за приложения, които се използват за включване или изключване на История на местоположенията;
 • данни за нивото на батерията.
Как споделената информация помага за подобряването на Google

Информацията за употребата и диагностиката може да помогне за подобряване на устройствата с Android и на приложенията и продуктите ни. Например Google може да използва информацията, за да подобри следните неща:

 • Живот на батерията: Google може да използва информацията за нещата, които изразходват най-много батерията на устройството ви, с цел да намали консумацията при често използваните функции.
 • Точност на местоположението: С помощта на информацията от сензорите и настройките за местоположението Google може да подобрява точността му за приложения и услуги.

Научете повече за другите настройки за местоположението