Управление на „История на местоположенията“

„История на местоположенията“ е настройка на ниво профил, която запазва местата, които посещавате с всяко мобилно устройство, на което:

 • сте влезли в профила си в Google;
 • сте включили „История на местоположенията“; и
 • сте включили „Отчитане на местоположението“.

Когато включите „История на местоположенията“, може да получите редица предимства в продуктите и услугите ни, включително персонализирани карти, препоръки въз основа посетените от вас места, помощ за намиране на телефона ви, информация в реално време за трафика по пътя до работното ви място и по-полезни реклами.

 • По подразбиране настройката е изключена за профила ви в Google и може да се включи само ако я активирате.
 • Можете да поставите „История на местоположенията“ на пауза по всяко време от контролите за активността в профила си в Google.
 • Вие избирате какво да се запазва в „История на местоположенията“. Можете да видите местата, които сте посетили, в „Хронология“ в Google Карти, която можете да редактирате или да използвате, за да изтриете своята „История на местоположенията“.
Важно: Някои от тези стъпки работят само на устройства с Android 8.0 и по-нови версии. Научете как да проверите коя е използваната от вас.

Включване или изключване на „История на местоположенията“

По всяко време можете да изключите „История на местоположенията“ за профила си. В случай че използвате служебен или училищен профил, администраторът ви трябва да ви предостави достъп до тази настройка. Ако го направи, ще можете да използвате „История на местоположенията“ като всеки друг потребител.

 1. Отворете секцията „История на местоположенията“ в профила си в Google.
 2. Изберете дали от профила или устройствата ви да може да се изпращат записи в „История на местоположенията“ до Google.
  • От профила ви и от всичките ви устройства: В горната част включете или изключете История на местоположенията.
  • Само от определено устройство: Включете или изключете съответното устройство под „Това устройство“ или „Устройства, свързани с този профил“.

Когато функцията „История на местоположенията“ е включена

 • Google получава записи в „История на местоположенията“ само за устройствата, на които сте влезли в профила си и сте включили „Отчитане на местоположението“.
 • Можете да промените настройката за „Отчитане на местоположението“ за всяко устройство, на което сте влезли в профила си, и да ограничите кои устройства да предоставят данни за местоположението, които да бъдат включени в „История на местоположенията“. Ако искате да промените настройките си за „История на местоположенията“, можете да изберете:
  • Местоположението ви да се отчита само от някои от устройствата ви, а от други – не.
  • Местоположението ви да се отчита от всичките ви устройства.
  • Да изключите „История на местоположенията“ за профила си в Google. Местоположението ви няма да се отчита от никое от устройствата ви и в профила ви няма да се създават нови записи в „История на местоположенията“.
 • Настройките ви за другите услуги за местоположение на устройството ви, като например услугите на Google за местоположение, функцията за споделяне на местоположението и „Намиране на устройството ми“, не се променят.

Когато функцията „История на местоположенията“ е изключена

 • Местоположенията на устройството ви няма да се запазват автоматично в „История на местоположенията“.
 • Предишната активност не се изтрива от функцията. Можете да изтриете записите в нея ръчно.
 • Настройките ви за другите услуги за местоположение на устройството ви, като например услугите на Google за местоположение, функцията за споделяне на местоположението и „Намиране на устройството ми“, не се променят.
 • Някои данни за местоположението може да продължат да се запазват в други настройки (например „Активност в мрежата и приложенията“) като част от използването от ваша страна на други услуги (например Търсене и Карти) дори след като изключите „История на местоположенията“.

Изтриване на записи в „История на местоположенията“

Можете да управлявате и изтривате данните си в „История на местоположенията“ чрез хронологията в Google Карти. Можете да изтриете цялата си история или само части от нея.

Важно: Когато през хронологията изтриете данни в „История на местоположенията“, повече няма да можете да ги виждате.

Използване на приложението Google Карти

Изтриване на всички записи в „История на местоположенията“

 1. Отворете приложението Google Карти Карти на устройството си с Android.
 2. Докоснете снимката или инициала на потребителския ви профил Икона на профила и след това „Хронологията ви“ Хронология.
 3. Горе вдясно докоснете „Още“ Още и след това Настройки и поверителност.
 4. Под „Настройки за местоположението“ докоснете Изтр. на „История на местоп.“.
 5. Изпълнете инструкциите на екрана.

Изтриване на период от „История на местоположенията“

 1. Отворете приложението Google Карти Карти на устройството си с Android.
 2. Докоснете снимката или инициала на потребителския ви профил Икона на профила и след това „Хронологията ви“ Хронология.
 3. Докоснете „Още“ Още и след това Настройки и поверителност.
 4. Под „Настройки за местоположението“ докоснете Изтриване на период от „История на местоположенията“.
 5. Изпълнете инструкциите на екрана.

Изтриване на ден от „История на местоположенията“

 1. Отворете приложението Google Карти Карти на устройството си с Android.
 2. Докоснете снимката или инициала на потребителския ви профил Икона на профила и след това „Хронологията ви“ Хронология.
 3. Докоснете иконата за показване на календара Показване на календара.
 4. Изберете деня, който искате да изтриете.
 5. Докоснете „Още“ Още и след това Изтриване на деня.
 6. Изпълнете инструкциите на екрана.

Изтриване на спиране от „История на местоположенията“

 1. Отворете приложението Google Карти Карти на устройството си с Android.
 2. Докоснете снимката или инициала на потребителския ви профил Икона на профила и след това „Хронологията ви“ Хронология.
 3. Докоснете иконата за показване на календара Показване на календара.
 4. Изберете деня със спирането, което искате да изтриете.
 5. Докоснете спирането, което искате да изтриете и след това „Изтриване“Delete .
 6. Изпълнете инструкциите на екрана.

Използване на уеб браузър

Изтриване на всички записи в „История на местоположенията“

 1. В уеб браузъра си отворете хронологията в Google Карти.
 2. Докоснете „Изтриване“ Delete .
 3. Изпълнете инструкциите на екрана.

Изтриване на ден от „История на местоположенията“

 1. В уеб браузъра си отворете хронологията в Google Карти.
 2. Изберете годината, месеца и деня, който искате да изтриете.
 3. Докоснете „Изтриване“ Delete .
 4. Изпълнете инструкциите на екрана.

Изтриване на спиране от „История на местоположенията“

 1. В уеб браузъра си отворете хронологията в Google Карти.
 2. Изберете годината, месеца и деня, който искате да изтриете.
 3. До спирането, което искате да изтриете, докоснете „Още“ Още и след това Премахване на спирането от деня.
 4. Изпълнете инструкциите на екрана.

Автоматично изтриване на записите в „История на местоположенията“

Можете да изберете автоматично изтриване на записите в „История на местоположенията“, по-стари от 3, 18 или 36 месеца.

Използване на приложението Google Карти

 1. Отворете приложението Google Карти Карти на устройството си с Android.
 2. Докоснете снимката или инициала на потребителския ви профил Икона на профила и след това „Хронологията ви“ Хронология.
 3. Горе вдясно докоснете „Още“ Още и след това Настройки и поверителност.
 4. Превъртете до „Настройки за местоположението“.
 5. Докоснете Автоматично изтриване на записи в „История на местоположенията“.
 6. Изпълнете инструкциите на екрана.

Използване на уеб браузър

 1. В уеб браузъра си отворете хронологията в Google Карти
 2. Долу вдясно кликнете върху иконата за настройки Settings icon и след това Автоматично изтриване на записите в „История на местоположенията“
 3. Изпълнете инструкциите на екрана. 

Какво става, след като изтриете някои или всички записи в „История на местоположенията“

Ако изтриете някои или всички записи в „История на местоположенията“, част от персонализираната практическа работа в Google може да влоши качеството си или да престане да бъде такава. Например:

 • албуми в Google Снимки, създавани автоматично от посетените от вас места;
 • препоръки въз основа на посетените от вас места;
 • информация в реално време за най-добрия час на тръгване към дома или работното място, за да избегнете трафика.

Важно: Ако сте включили други настройки, като например Активност в мрежата и приложенията, и поставите на пауза „История на местоположенията“ или изтриете данните за местоположението от функцията, в профила ви в Google пак може да има запазени данни за местоположението вследствие на използването от ваша страна на други наши сайтове, приложения и услуги. Например данни за местоположението може да се запазват като част от активността ви в Търсене и Карти, когато настройката Активност в мрежата и приложенията е активирана, и да се включват в снимките ви в зависимост от настройките на приложението ви за камера.

Информация за употребата и диагностиката за „История на местоположенията“

Когато включите „История на местоположенията“, устройството ви може да ни изпраща диагностична информация за това какво работи във функцията и какво не. Ако я изключите, можете да решите дали да споделяте информация за употребата и диагностиката.

Цялата информация за употребата и диагностиката се използва съгласно Декларацията за поверителност на Google.

Каква информация може да споделя устройството ви

Устройството ви може да изпраща информация до Google с цел подобряване на „История на местоположенията“. Например тя може да включва:

 • данни за качеството и продължителността на връзките с мобилни мрежи, GPS, Wi-Fi мрежи или Bluetooth;
 • данни за състоянието на настройките за местоположението;
 • данни за рестартирания и сигнали за сривове;
 • данни за приложенията, ползвани за включване или изключване на „История на местоположенията“;
 • данни за нивото на батерията.
Как споделената информация помага за подобряването на Google

Информацията за употребата и диагностиката може да помогне за подобряване на устройствата с Android и на приложенията и продуктите ни. Например Google може да използва информацията, за да подобри следните неща:

 • Живот на батерията: Google може да използва информацията за нещата, които изразходват най-много батерията на устройството ви, с цел да намали консумацията при често използваните функции.
 • Точност на местоположението: С помощта на информацията от сензорите и настройките за местоположението Google може да подобрява точността му за приложения и услуги.

Научете повече за другите настройки за местоположението

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
true
false
true
true
70975