Een Google-account maken

Via een Google-account krijgt u toegang tot veel Google-producten. Met een Google-account kunt u onder meer het volgende doen:

 • E-mail sturen en ontvangen met Gmail
 • Uw nieuwe favoriete video vinden op YouTube
 • Apps downloaden via Google Play

Stap 1: Een Google-account maken

Als u een Google-account maakt, vragen we u om persoonlijke informatie. Door nauwkeurige informatie te verstrekken, kunt u uw account beveiligen en onze services nuttiger maken.

Tip: U heeft geen Gmail-account nodig om een Google-account te maken. U kunt elk e-mailadres gebruiken om een account te maken.

Een nieuwe gebruikersnaam kiezen

 1. Ga naar de pagina om een Google-account te maken.
 2. Geef uw naam op.
 3. Voer in het veld Gebruikersnaam de gewenste gebruikersnaam in voor uw account.
 4. Voer uw wachtwoord in en bevestig het.
 5. Klik op Volgende.
 6. Verifieer uw mobiele telefoonnummer met de code die u per sms heeft ontvangen.
 7. Klik op Verifiëren.

Een bestaand e-mailadres gebruiken

 1. Ga naar de pagina om een Google-account te maken.
 2. Geef uw naam op.
 3. Klik op Mijn huidige e-mailadres gebruiken.
 4. Voer uw huidige e-mailadres in.
 5. Klik op Volgende.
 6. Verifieer uw e-mailadres met de code die naar uw bestaande e-mailadres is gestuurd.
 7. Klik op Verifiëren.

Stap 2: Uw account beveiligen met herstelinformatie

Als u uw wachtwoord vergeet of iemand anders uw account gebruikt zonder uw toestemming, maakt geüpdatete herstelinformatie het waarschijnlijker dat u uw account terugkrijgt.

Meer informatie over hoe u kunt voorkomen dat uw account wordt geblokkeerd

Problemen oplossen

Nagaan of u al een Google-account heeft

Als u eerder bent ingelogd bij een Google-product, zoals Gmail, Maps of YouTube, heeft u al een Google-account. U kunt dezelfde gebruikersnaam en hetzelfde wachtwoord gebruiken dat u heeft gemaakt om in te loggen bij andere Google-producten.

Als u niet meer weet of u bent ingelogd en wilt nagaan of u een account heeft, geeft u uw e-mailadres op. Er wordt een bericht weergegeven als er geen Google-account aan uw e-mailadres is gekoppeld.

U kunt inloggen op een bestaand Google-account.

Nagaan waar e-mailmeldingen naartoe worden gestuurd

Accountgerelateerde meldingen worden standaard naar uw nieuwe Gmail-adres gestuurd. Als u zich met een ander e-mailadres heeft aangemeld, worden de meldingen naar uw e-mailadres gestuurd dat niet van Google is.

Als u wilt wijzigen waar u meldingen ontvangt, past u uw e-mailadres voor contact aan.

Tip: U kunt ook een Google-account maken met een e-mailadres dat u al heeft en dat niet van Google is.

Als het e-mailadres al wordt gebruikt

U kunt dit e-mailadres niet kiezen voor een nieuw account. Als dit e-mailadres van u is, kan het volgende van toepassing zijn:

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?