Δημιουργία Λογαριασμού Google

Μπορείτε να εγγραφείτε για τη δημιουργία ενός Λογαριασμού Google, προκειμένου να χρησιμοποιείτε το Gmail, το Google+, το YouTube και άλλα προϊόντα Google.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ GOOGLE

Μπορείτε να ρυθμίσετε έναν Λογαριασμό Google από τη σελίδα "Εγγραφή". Εναλλακτικά, σε οποιαδήποτε σελίδα σύνδεσης Google, επιλέξτε Περισσότερες επιλογές και έπειτα Δημιουργία λογαριασμού.

Ελέγξτε εάν διαθέτετε ήδη έναν Λογαριασμό Google

Εάν έχετε συνδεθεί στο παρελθόν σε κάποιο προϊόν Google (όπως το Gmail, οι Χάρτες ή το YouTube), τότε διαθέτετε ήδη έναν Λογαριασμό Google. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ίδιο όνομα χρήστη και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης που δημιουργήσατε για το συγκεκριμένο προϊόν, προκειμένου να συνδεθείτε σε οποιοδήποτε άλλο προϊόν Google.

Εάν δεν θυμάστε να έχετε συνδεθεί ποτέ και θέλετε να ελέγξετε εάν έχετε ήδη λογαριασμό, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συσχετισμένος Λογαριασμός Google με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, θα εμφανιστεί σχετικό μήνυμα.

Εάν ξεχάσατε το όνομα χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασης, ακολουθήστε τα βήματα ανάκτησης του λογαριασμού σας.

Ελέγξτε πού αποστέλλονται οι ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Εάν έχετε εγγραφεί στο Gmail με τον Λογαριασμό σας Google, θα στείλουμε όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ειδοποίησης που σχετίζονται με τον λογαριασμό σας στη διεύθυνσή σας στο Gmail.

Για να αλλάξετε τον λογαριασμό στον οποίο λαμβάνετε ειδοποιήσεις, αλλάξτε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας.