Διαχείριση του Ιστορικού τοποθεσίας σας

Το Ιστορικό τοποθεσίας είναι μια ρύθμιση σε επίπεδο Λογαριασμού Google που αποθηκεύει την τοποθεσία σας σε κάθε κινητή συσκευή όπου:

 • Έχετε συνδεθεί στον Λογαριασμό σας Google,
 • Έχετε ενεργοποιήσει το Ιστορικό τοποθεσίας και
 • Η Αναφορά τοποθεσίας είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή.

Όταν ενεργοποιείτε το Ιστορικό τοποθεσίας, μπορείτε να απολαμβάνετε διάφορα πλεονεκτήματα σε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Google, μεταξύ άλλων εξατομικευμένους χάρτες, προτάσεις με βάση τα μέρη που έχετε επισκεφτεί, βοήθεια με την εύρεση του τηλεφώνου σας, ενημερώσεις για την κίνηση στις συχνές διαδρομές σας σε πραγματικό χρόνο και πιο χρήσιμες διαφημίσεις.

 • Το Ιστορικό τοποθεσίας είναι απενεργοποιημένο από προεπιλογή για τον Λογαριασμό σας Google και μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο εάν το επιλέξετε.
 • Μπορείτε να θέσετε σε παύση το Ιστορικό τοποθεσίας ανά πάσα στιγμή στην ενότητα Στοιχεία ελέγχου δραστηριότητας του Λογαριασμού σας Google.
 • Μπορείτε να ελέγξετε ποια δεδομένα αποθηκεύονται στο Ιστορικό τοποθεσίας σας. Μπορείτε να προβάλετε τα μέρη που επισκεφτήκατε στο Χρονολόγιο των Χαρτών Google, ενώ μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε πληροφορίες μέσω του Χρονολογίου.

Εάν έχετε ενεργοποιήσει άλλες ρυθμίσεις, όπως τη Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών και θέσετε σε παύση το Ιστορικό τοποθεσίας ή διαγράψετε τα δεδομένα τοποθεσίας από το Ιστορικό τοποθεσίας, ορισμένα δεδομένα τοποθεσίας μπορεί να εξακολουθούν να αποθηκεύονται στον Λογαριασμό σας Google, στο πλαίσιο της χρήσης άλλων ιστοτόπων, εφαρμογών και υπηρεσιών της Google. Για παράδειγμα, τα δεδομένα τοποθεσίας μπορεί να αποθηκεύονται στο πλαίσιο της δραστηριότητας στην Αναζήτηση και στους Χάρτες όταν η ρύθμιση "Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών" είναι ενεργοποιημένη και να περιλαμβάνονται στις φωτογραφίες σας, ανάλογα με τις ρυθμίσεις της εφαρμογής κάμερας.

Σημείωση: Μερικά από αυτά τα βήματα λειτουργούν μόνο σε Android 8.0 και νεότερες εκδόσεις. Μάθετε πώς μπορείτε να δείτε την έκδοση του Android.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση Ιστορικού τοποθεσίας

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το Ιστορικό τοποθεσίας για τον λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή. Εάν χρησιμοποιείτε λογαριασμό εργασίας ή σχολείου, ο διαχειριστής σας θα πρέπει να κάνει αυτήν τη ρύθμιση διαθέσιμη για εσάς. Εάν το κάνει, θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Ιστορικό τοποθεσίας όπως οποιοσδήποτε άλλος χρήστης.

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις Εφαρμογή Ρυθμίσεις της συσκευής σας και έπειτα Google και έπειτα Λογαριασμός Google.
 2. Στο επάνω μέρος, πατήστε Δεδομένα και εξατομίκευση.
 3. Στην ενότητα "Στοιχεία ελέγχου δραστηριότητας", πατήστε Ιστορικό τοποθεσίας.
 4. Επιλέξτε αν ο λογαριασμός ή οι συσκευές σας θα μπορούν να γνωστοποιούν το Ιστορικό τοποθεσίας στο Google:
  • Ο λογαριασμός σας και όλες οι συσκευές σας: Στο επάνω μέρος, ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την επιλογή Χρήση Ιστορικού τοποθεσίας.
  • Μόνο μια συγκεκριμένη συσκευή: Πατήστε Συσκευές σε αυτόν τον λογαριασμό και, έπειτα, ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη συσκευή.

Εάν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα περιήγησης, μεταβείτε στην ενότητα Στοιχεία ελέγχου δραστηριότητας του Λογαριασμού σας Google. Μπορεί να χρειαστεί να συνδεθείτε. Στο επάνω μέρος, ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε το Ιστορικό τοποθεσίας.

Όταν είναι ενεργοποιημένο το Ιστορικό τοποθεσίας

 • Η Google λαμβάνει το Ιστορικό τοποθεσίας μόνο για κάθε συσκευή στην οποία είστε συνδεδεμένοι και είναι ενεργοποιημένη η Αναφορά τοποθεσίας.
 • Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση Αναφοράς τοποθεσίας για κάθε συσκευή στην οποία είστε συνδεδεμένοι και να περιορίσετε τις συσκευές που παρέχουν δεδομένα τοποθεσίας για συμπερίληψη στο Ιστορικό τοποθεσίας. Εάν θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του Ιστορικού τοποθεσίας, μπορείτε να επιλέξετε να:
  • Αναφέρετε την τοποθεσία σας μόνο από ορισμένες συσκευές σας, αλλά όχι από άλλες.
  • Αναφέρετε την τοποθεσία σας από όλες τις συσκευές σας.
  • Απενεργοποιήσετε το Ιστορικό τοποθεσίας για τον Λογαριασμό σας Google. Η τοποθεσία σας δεν θα αναφέρεται από καμία από τις συσκευές σας και δεν θα καταγράφεται νέο Ιστορικό τοποθεσίας στον λογαριασμό σας.
 • Οι ρυθμίσεις σας για άλλες υπηρεσίες τοποθεσίας στη συσκευή σας, όπως οι Υπηρεσίες τοποθεσίας Google και η Εύρεση συσκευής δεν αλλάζουν.

Όταν το Ιστορικό τοποθεσίας είναι απενεργοποιημένο

 • Οι νέες πληροφορίες τοποθεσίας δεν αποθηκεύονται πλέον στο Ιστορικό τοποθεσίας σας.
 • Η προηγούμενη δραστηριότητα δεν διαγράφεται από το Ιστορικό τοποθεσίας σας. Μπορείτε να διαγράψετε μη αυτόματα το Ιστορικό τοποθεσίας σας.
 • Οι ρυθμίσεις σας για άλλες υπηρεσίες τοποθεσίας στη συσκευή σας, όπως οι Υπηρεσίες τοποθεσίας Google και η Εύρεση συσκευής δεν αλλάζουν.
 • Ορισμένα δεδομένα τοποθεσίας ενδέχεται να εξακολουθήσουν να αποθηκεύονται σε άλλες ρυθμίσεις, όπως τη Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών, στο πλαίσιο της χρήσης άλλων υπηρεσιών, όπως η Αναζήτηση και οι Χάρτες, ακόμα και μετά την απενεργοποίηση του Ιστορικού τοποθεσίας.

Διαγραφή Ιστορικού τοποθεσίας

Το Χρονολόγιο των Χαρτών Google σάς προσφέρει μια διεπαφή για τη διαχείριση και τη διαγραφή των πληροφοριών του Ιστορικού τοποθεσίας. Μπορείτε να επιλέξετε να διαγράψετε ολόκληρο το ιστορικό σας ή μόνο μέρος αυτού. Όταν διαγράφετε πληροφορίες Ιστορικού τοποθεσίας από το Χρονολόγιο, δεν θα μπορείτε να τις δείτε ξανά.

 1. Σε τηλέφωνο ή tablet Android, ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις Εφαρμογή Ρυθμίσεις της συσκευής σας και έπειτα Google και έπειτα Λογαριασμός Google.
 2. Στο επάνω μέρος, πατήστε Δεδομένα και εξατομίκευση.
 3. Στην ενότητα "Στοιχεία ελέγχου δραστηριότητας", πατήστε Ιστορικό τοποθεσίας.
 4. Στο κάτω μέρος, πατήστε Διαχείριση χρονολογίου. Η συσκευή σας θα ανοίξει τους Χάρτες Google Χάρτες Google.
 5. Πατήστε Περισσότερα Περισσότερα και έπειτα Ρυθμίσεις.
 6. Στο κάτω μέρος, επιλέξτε Διαγραφή όλου του Ιστορικού τοποθεσίας ή Διαγραφή εύρους Ιστορικού τοποθεσίας.

Εάν χρησιμοποιείτε πρόγραμμα περιήγησης, μεταβείτε στη διεύθυνση maps.google.com/timeline. Μπορεί να χρειαστεί να συνδεθείτε. Μπορείτε να διαγράψετε μεμονωμένες τοποθεσίες, τοποθεσίες βάσει ημερομηνίας ή όλο το ιστορικό τοποθεσίας σας στο Χρονολόγιο.

Σημείωση: Το Χρονολόγιο δεν είναι προς το παρόν διαθέσιμο στη Νότια Κορέα. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να θέσετε σε παύση το Ιστορικό τοποθεσίας από την ενότητα Στοιχεία ελέγχου δραστηριότητας και να διαγράψετε τα δεδομένα του Ιστορικού τοποθεσίας σας.

Τι συμβαίνει μετά τη διαγραφή του Ιστορικού τοποθεσίας

 • Εάν διαγράψετε ολόκληρο το Ιστορικό τοποθεσίας, ορισμένες εφαρμογές Google μπορεί να μην λειτουργούν όπως προηγουμένως.
 • Ακόμη και μετά τη διαγραφή των πληροφοριών του Ιστορικού τοποθεσίας, ορισμένα δεδομένα τοποθεσίας ενδέχεται να εξακολουθήσουν να αποθηκεύονται σε άλλες ρυθμίσεις, όπως τη Δραστηριότητα ιστού και εφαρμογών, στο πλαίσιο της χρήσης άλλων υπηρεσιών, όπως η Αναζήτηση και οι Χάρτες.

Χρήση και διαγνωστικά για το Ιστορικό τοποθεσίας

Όταν ενεργοποιείτε το Ιστορικό τοποθεσίας, η συσκευή σας μπορεί να στέλνει επίσης διαγνωστικά στοιχεία στην Google σχετικά με το τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί για το Ιστορικό τοποθεσίας. Εάν απενεργοποιήσετε το Ιστορικό τοποθεσίας, μπορείτε να αποφασίσετε εάν θα κοινοποιείτε πληροφορίες χρήσης και διαγνωστικών στοιχείων.

Όλες οι πληροφορίες χρήσης και τα διαγνωστικά στοιχεία χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της Google.

Ποιες πληροφορίες μπορεί να κοινοποιούνται από τη συσκευή σας

Η συσκευή σας ενδεχομένως να στείλει πληροφορίες στην Google για τη βελτίωση του Ιστορικού τοποθεσίας. Για παράδειγμα, οι πληροφορίες που αποστέλλονται μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Την ποιότητα και τη διάρκεια των συνδέσεών σας σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, GPS, Wi-Fi ή Bluetooth
 • Την κατάσταση των ρυθμίσεων τοποθεσίας σας
 • Τις επανεκκινήσεις και τις αναφορές σφαλμάτων
 • Τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται για την απενεργοποίηση ή την ενεργοποίηση του Ιστορικού τοποθεσίας
 • Τα επίπεδα μπαταρίας
Με ποιον τρόπο οι πληροφορίες που κοινοποιούνται βοηθούν την Google να βελτιωθεί

Οι πληροφορίες χρήσης και τα διαγνωστικά στοιχεία μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση των εφαρμογών και των προϊόντων Google καθώς και των συσκευών Android. Για παράδειγμα, η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει πληροφορίες, για να βελτιώσει:

 • Τη Διάρκεια ζωής της μπαταρίας: Η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία που χρησιμοποιεί το μεγαλύτερο μέρος της μπαταρίας στη συσκευή σας και να σας βοηθήσει να εξοικονομήσετε μπαταρία για τις λειτουργίες που χρησιμοποιείτε συχνά.
 • Την Ακρίβεια τοποθεσίας: Η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες από τους αισθητήρες και τις ρυθμίσεις τοποθεσίας για τη βελτίωση των εκτιμήσεων της τοποθεσίας για εφαρμογές και υπηρεσίες.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις άλλες ρυθμίσεις τοποθεσίας