Bật Xác minh 2 bước

Khi bật Xác minh 2 bước (còn được gọi là xác thực hai yếu tố), bạn thêm một lớp bảo mật bổ sung cho tài khoản của mình. Bạn đăng nhập bằng thông tin bạn biết (mật khẩu của bạn) và thông tin bạn có (một mã được gửi đến điện thoại của bạn).

Thiết lập Xác minh 2 bước

Lưu ý: Nếu bạn có tài khoản qua cơ quan, trường học hoặc nhóm khác, tổ chức của bạn có thể không cho phép Xác minh 2 bước. Hãy kiểm tra với quản trị viên của bạn để biết chắc chắn.

  1. Chuyển đến phần Xác minh 2 bước trong Tài khoản Google của bạn.
  2. Chọn Bắt đầu.
  3. Làm theo các bước trên màn hình.

 

Sau khi hoàn tất, bạn sẽ được đưa đến trang cài đặt Xác minh 2 bước. Xem xét các cài đặt của bạn và thêm nhiều phương pháp xác minh. Lần đăng nhập tiếp theo, bạn sẽ nhận được một tin nhắn văn bản có một mã xác minh. Bạn cũng có tùy chọn sử dụng Khóa bảo mật cho Xác minh 2 bước.

Lưu ý: Để đảm bảo rằng bạn có thể truy cập vào tài khoản của mình trong tương lai, hãy thêm một tùy chọn khôi phục bằng email.

hc_author_accounts

Nick là chuyên gia Tài khoản và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi cho anh ấy bên dưới về cách cải thiện trang này.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?