Đăng nhập bằng mật khẩu dành riêng cho ứng dụng

Mã mà bạn sẽ nhận được với xác minh 2 bước không hoạt động với tất cả các ứng dụng. Có một vài ứng dụng sử dụng thông tin từ tài khoản Google của bạn yêu cầu mật khẩu dành riêng cho ứng dụng (ASP).

Sử dụng mật khẩu dành riêng cho ứng dụng

Ví dụ về các thiết bị và ứng dụng sử dụng ASP bao gồm: Ứng dụng gửi và nhận email như Outlook, Apple Mail và Thunderbird cũng như Gmail và Lịch Google trên điện thoại của bạn. Dưới đây là hai ví dụ về những gì bạn có thể thấy khi sử dụng ứng dụng yêu cầu ASP.

Apple Mail

Ngay sau khi bật xác minh 2 bước, bạn sẽ được cảnh báo rằng mật khẩu của bạn không còn hoạt động (xem hình bên dưới). Nhập mật khẩu dành riêng cho ứng dụng mà bạn đã tạo trong trường "Mật khẩu" (1). Nếu bạn muốn Mail lưu trữ mật khẩu của bạn cho lần đăng nhập tới, bạn có thể nhấp vào ô bên cạnh "Nhớ mật khẩu này trong chuỗi mật khẩu của tôi" (2).

ví dụ về Mail có mật khẩu dành riêng cho ứng dụng

Android (phiên bản 2.3 trở xuống)

Ngay sau khi bật xác minh 2 bước, bạn sẽ được cảnh báo rằng mật khẩu của bạn không còn hoạt động (xem hình bên dưới). Nhập ASP bạn đã tạo vào trường "Mật khẩu" (1).

ví dụ về Android có mật khẩu dành riêng cho ứng dụng

Cách tạo mật khẩu dành riêng cho ứng dụng

 1. Truy cập Trang cài đặt tài khoản Google của bạn.
 2. Ở phía trên cùng, nhấp vào Bảo mật.
 3. Trong hộp xác minh 2 bước, nhấp vào Cài đặt.
 4. Nhấp vào tab dành cho Mật khẩu dành riêng cho ứng dụng.
 5. Nhấp vào Quản lý mật khẩu dành riêng cho ứng dụng của bạn.
 6. Trong phần Mật khẩu dành riêng cho ứng dụng, nhập tên mô tả cho ứng dụng (nhãn 1) bạn muốn cho phép, chẳng hạn như "AdWords Editor – Desktop", sau đó nhấp vào “Tạo mật khẩu dành riêng cho ứng dụng" (nhãn 2). Application Specific Passwords Google Account

  Sau đó, bạn sẽ thấy ASP bạn mới tạo (3). Bạn cũng sẽ thấy tên bạn đã nhập cho thiết bị (4) và liên kết để Thu hồi (5) -- hoặc hủy -- mã.

  generated application-specific password

  Sau khi bạn nhấp vào Xong, bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy mã dành riêng cho ứng dụng đó nữa. Nhưng đừng lo: Bạn có thể tạo mật khẩu mới bất kỳ khi nào bạn được thiết bị hoặc ứng dụng không có trình duyệt nhắc nhập ASP -- ngay cả thiết bị hoặc ứng dụng bạn đã cho phép trước đó.

 7. Khi bạn đăng nhập vào ứng dụng yêu cầu ASP, nhập ASP của bạn vào trường mật khẩu và đảm bảo bạn chọn tùy chọn "Nhớ mật khẩu" nếu bạn muốn ứng dụng nhớ  mã đó.