Đăng nhập bằng mật khẩu ứng dụng

Mật khẩu ứng dụng là một mật mã gồm 16 chữ số cung cấp cho ứng dụng hoặc thiết bị quyền truy cập tài khoản Google của bạn. Nếu bạn sử dụng Xác minh 2 bước và gặp lỗi “mật khẩu không đúng” khi cố gắng truy cập tài khoản Google của mình, mật khẩu ứng dụng có thể khắc phục sự cố. Hầu hết thời gian, bạn sẽ chỉ phải nhập mật khẩu ứng dụng một lần cho mỗi ứng dụng hoặc thiết bị, vì vậy đừng lo lắng về việc ghi nhớ mật khẩu ứng dụng.

Tại sao bạn có thể cần mật khẩu ứng dụng

Khi bạn đăng ký Xác minh 2 bước, chúng tôi thường sẽ gửi mã xác minh cho bạn. Tuy nhiên, những mã này không hoạt động với một số ứng dụng và thiết bị, như Gmail trên iPhone hoặc iPad của bạn, Thunderbird và Outlook. Thay vào đó, bạn sẽ cần phải ủy quyền ứng dụng hoặc thiết bị khi bạn sử dụng ứng dụng hoặc thiết bị lần đầu tiên để đăng nhập vào tài khoản Google của mình bằng cách tạo và nhập mật khẩu ứng dụng.

Cách tạo mật khẩu ứng dụng

  1. Truy cập trang Mật khẩu ứng dụng của bạn. Bạn có thể được yêu cầu đăng nhập vào tài khoản Google của mình.
  2. Ở phía dưới cùng, nhấp vào Chọn ứng dụng và chọn ứng dụng mà bạn đang sử dụng.
  3. Nhấp vào Chọn thiết bị và chọn thiết bị mà bạn đang sử dụng.
  4. Application Specific Passwords Google Account

  5. Nhấp Tạo.
  6. Làm theo hướng dẫn để nhập mật khẩu ứng dụng (mã 16 ký tự trong thanh màu vàng) trên thiết bị của bạn.
  7. generated application-specific password

  8. Nhấp Xong.

Sau khi nhấp xong, bạn sẽ không thấy lại mã mật khẩu ứng dụng đó nữa. Tuy nhiên, bạn sẽ thấy danh sách ứng dụng và thiết bị mà bạn đã tạo mật khẩu ứng dụng.

Bạn quên mật khẩu ứng dụng của mình?

Mọi mật khẩu ứng dụng chỉ được sử dụng một lần. Nhưng đừng lo, bạn luôn có thể tạo mật khẩu ứng dụng mới mỗi khi bạn cần, kể cả đối với thiết bị hoặc ứng dụng mà bạn đã ủy quyền trước.

Bạn vẫn không thể đăng nhập?

Nếu bạn vẫn gặp sự cố khi truy cập tài khoản Google của mình, hãy truy cập trang sự cố khi đăng nhập với xác minh 2 bước để được trợ giúp với thiết bị cụ thể.