Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Đăng nhập bằng Mật khẩu ứng dụng

Mật khẩu ứng dụng là một mật mã gồm 16 chữ số cung cấp cho ứng dụng hoặc thiết bị quyền truy cập Tài khoản Google của bạn. Nếu bạn sử dụng Xác minh 2 bước và gặp lỗi “mật khẩu không đúng” khi tìm cách truy cập Tài khoản Google của mình, Mật khẩu ứng dụng có thể khắc phục được sự cố này. Hầu hết thời gian, bạn sẽ chỉ phải nhập Mật khẩu ứng dụng một lần cho mỗi ứng dụng hoặc thiết bị, vì vậy đừng lo lắng về việc ghi nhớ mật khẩu ứng dụng.

Lưu ý: Nếu bạn có iOS 8.3 trở lên trên iPhone hoặc OSX 10.10.3 trên máy Mac của bạn, bạn sẽ không còn phải sử dụng mật khẩu Ứng dụng để sử dụng Xác minh 2 bước khi sử dụng Gmail hay bất kỳ Ứng dựng nào có thương hiệu Google từ iTunes. Việc sử dụng tùy chọn Google trên các ứng dụng thư khách iOS gốc cũng không yêu cầu mật khẩu Ứng dụng.

Tại sao bạn có thể cần Mật khẩu ứng dụng

Khi bạn đăng ký Xác minh 2 bước, chúng tôi thường sẽ gửi mã xác minh cho bạn. Tuy nhiên, các mã này không hoạt động với một số ứng dụng và thiết bị, như Outlook. Thay vào đó, bạn cần phải ủy quyền ứng dụng hoặc thiết bị khi bạn sử dụng ứng dụng hoặc thiết bị lần đầu tiên để đăng nhập vào Tài khoản Google của mình bằng cách tạo và nhập Mật khẩu ứng dụng.

Cách tạo Mật khẩu ứng dụng
  1. Truy cập trang Mật khẩu ứng dụng của bạn. Bạn có thể được yêu cầu đăng nhập vào Tài khoản Google của mình.
  2. Ở phía dưới cùng, nhấp vào Chọn ứng dụng và chọn ứng dụng mà bạn đang sử dụng.
  3. Nhấp vào Chọn thiết bị và chọn thiết bị mà bạn đang sử dụng.
  4. Chọn Tạo.
  5. Làm theo hướng dẫn để nhập Mật khẩu ứng dụng (mã 16 ký tự trong thanh màu vàng) trên thiết bị của bạn.
  6. Chọn Xong.

Sau khi hoàn tất, bạn sẽ không thấy mã Mật khẩu ứng dụng đó nữa. Tuy nhiên, bạn sẽ thấy danh sách ứng dụng và thiết bị mà bạn đã tạo Mật khẩu ứng dụng.

Lưu ý: Bạn không thể tạo Mật khẩu ứng dụng cho các ứng dụng kém an toàn hơn. Tìm hiểu thêm về việc cho phép các ứng dụng kém an toàn hơn.

Bạn quên Mật khẩu ứng dụng của mình?

Mọi Mật khẩu ứng dụng chỉ được sử dụng một lần. Bạn luôn có thể tạo Mật khẩu ứng dụng mới mỗi khi bạn cần, kể cả đối với thiết bị hoặc ứng dụng mà bạn đã ủy quyền trước đó.

Bạn vẫn không thể đăng nhập?

Nếu bạn vẫn gặp sự cố khi truy cập Tài khoản Google của mình, hãy truy cập trang sự cố khi đăng nhập với Xác minh 2 bước để được trợ giúp với thiết bị cụ thể.

hc_author_ashley

Ashley là chuyên gia Tài khoản và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi cho cô ấy bên dưới về cách cải thiện trang này.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.