Đăng nhập bằng Mật khẩu ứng dụng

Mẹo: Bạn không nên dùng Mật khẩu ứng dụng, và cũng không cần sử dụng Mật khẩu ứng dụng trong hầu hết trường hợp. Để giữ an toàn cho tài khoản của mình, bạn nên sử dụng tùy chọn "Đăng nhập bằng Google" để kết nối các ứng dụng với Tài khoản Google của bạn. 

Mật khẩu ứng dụng là mật mã gồm 16 chữ số cho phép một ứng dụng hoặc thiết bị kém an toàn truy cập vào Tài khoản Google của bạn. Chỉ những tài khoản đã bật tính năng Xác minh 2 bước mới có thể sử dụng Mật khẩu ứng dụng.

Các trường hợp nên sử dụng Mật khẩu ứng dụng

Mẹo: iPhone và iPad chạy iOS 11 trở lên không yêu cầu Mật khẩu ứng dụng. Thay vào đó, bạn nên sử dụng tùy chọn "Đăng nhập bằng Google".

Nếu ứng dụng không cung cấp tùy chọn "Đăng nhập bằng Google", bạn có thể:

 • Sử dụng Mật khẩu ứng dụng
 • Chuyển sang một thiết bị hoặc ứng dụng an toàn hơn

Tạo và sử dụng Mật khẩu ứng dụng

Nếu bạn sử dụng tính năng Xác minh 2 bước và gặp lỗi "mật khẩu sai" khi đăng nhập, thì bạn có thể thử sử dụng Mật khẩu ứng dụng.

 1. Truy cập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Chọn phần Bảo mật.
 3. Trong phần "Đăng nhập vào Google", hãy chọn Mật khẩu ứng dụng. Bạn có thể cần đăng nhập. Nếu bạn không nhìn thấy tùy chọn này thì có thể là do:
  1. Bạn chưa thiết lập tính năng Xác minh 2 bước cho tài khoản của mình.
  2. Tính năng Xác minh 2 bước chỉ được thiết lập cho khóa bảo mật.
  3. Tài khoản của bạn là tài khoản thuộc cơ quan, trường học hoặc tổ chức khác.
  4. Bạn đã đăng ký Chương trình Bảo vệ nâng cao.
 4. Ở dưới cùng, hãy chọn Chọn ứng dụng và chọn ứng dụng bạn đang dùng sau đó Chọn thiết bị và chọn thiết bị bạn đang dùng sau đó Tạo.
 5. Làm theo hướng dẫn để nhập Mật khẩu ứng dụng. Mật khẩu ứng dụng là mã gồm 16 ký tự trong thanh màu vàng trên thiết bị của bạn.
 6. Nhấn vào Xong.

Mẹo: Trong phần lớn trường hợp, bạn sẽ chỉ phải nhập Mật khẩu ứng dụng một lần cho mỗi ứng dụng hoặc thiết bị, vì vậy, bạn không cần lo lắng về việc ghi nhớ mật khẩu này.

Lý do bạn có thể cần sử dụng Mật khẩu ứng dụng

Mẹo: Đừng tạo Mật khẩu ứng dụng trừ khi ứng dụng hoặc thiết bị bạn muốn kết nối với tài khoản của mình không có tùy chọn “Đăng nhập bằng Google."

Khi bạn sử dụng tính năng Xác minh 2 bước, một số ứng dụng hoặc thiết bị kém an toàn có thể bị chặn truy cập vào Tài khoản Google của bạn. Mật khẩu ứng dụng là cách cho phép các thiết bị hoặc ứng dụng này truy cập vào Tài khoản Google của bạn.

Thu hồi mật khẩu ứng dụng sau khi đổi mật khẩu

Để bảo vệ tài khoản của bạn, chúng tôi thu hồi mật khẩu ứng dụng của bạn khi bạn thay đổi mật khẩu cho Tài khoản Google của mình. Để tiếp tục sử dụng một ứng dụng với Tài khoản Google của bạn, hãy tạo mật khẩu ứng dụng mới.

Mẹo: Nếu ứng dụng đó cung cấp tùy chọn "Đăng nhập bằng Google", bạn nên sử dụng tính năng đó để kết nối ứng dụng với Tài khoản Google của mình.

Bạn quên Mật khẩu ứng dụng

Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi Mật khẩu ứng dụng một lần. Bạn có thể tạo Mật khẩu ứng dụng mới bất cứ lúc nào.

Nếu bạn mất thiết bị sử dụng mật khẩu ứng dụng:

 1. Truy cập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Ở trên cùng, hãy nhấn vào phần Bảo mật
 3. Nhấn vào Mật khẩu ứng dụng và thu hồi mật khẩu ứng dụng khỏi thiết bị đã mất. Bạn có thể cần phải đăng nhập lại.
Bạn vẫn không thể đăng nhập

 

Nếu bạn sử dụng một ứng dụng không phải của Google và không thể đăng nhập, thì quy trình đăng nhập của ứng dụng đó có thể không an toàn. Hãy thử cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất và sử dụng tùy chọn "Đăng nhập bằng Google" nếu có.

Mẹo: Bạn cũng có thể chuyển sang một ứng dụng an toàn hơn.

Khắc phục sự cố liên quan đến Microsoft Outlook
 • Sử dụng tùy chọn "Đăng nhập bằng Google":
  • Thử đăng nhập vào Outlook bằng tên người dùng của Tài khoản Google của bạn. Bạn phải sử dụng phiên bản mới nhất của ứng dụng hoặc chương trình Outlook.
 • Sử dụng Mật khẩu ứng dụng:
  • Nếu đã bật tính năng Xác minh 2 bước cho Tài khoản Google của bạn nhưng không thể sử dụng tùy chọn "Đăng nhập bằng Google", bạn có thể dùng Mật khẩu ứng dụng.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
70975
false
false