Đăng nhập bằng Mật khẩu ứng dụng

Mật khẩu ứng dụng là mật mã gồm 16 chữ số cho phép một ứng dụng hoặc thiết bị không phải của Google truy cập vào Tài khoản Google của bạn. Chỉ những tài khoản đã bật tính năng Xác minh 2 bước mới có thể sử dụng Mật khẩu ứng dụng.

Các trường hợp nên sử dụng Mật khẩu ứng dụng

Để giữ an toàn cho tài khoản của mình, bạn nên chọn nút "Đăng nhập bằng Google" để kết nối các ứng dụng với Tài khoản Google của bạn. Nếu ứng dụng bạn đang sử dụng không có tùy chọn này thì bạn có thể:

 • Sử dụng Mật khẩu ứng dụng để kết nối với Tài khoản Google của bạn
 • Chuyển sang một ứng dụng an toàn hơn

Tạo và sử dụng Mật khẩu ứng dụng

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng tính năng Xác minh 2 bước và gặp lỗi "mật khẩu không chính xác" khi cố gắng truy cập vào Tài khoản Google của mình, thì Mật khẩu ứng dụng có thể giải quyết vấn đề này.

 1. Truy cập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Bảo mật.
 3. Trên bảng "Đăng nhập vào Google", chọn Mật khẩu ứng dụng. Nếu bạn không thấy tùy chọn này thì có thể là do các nguyên nhân sau:
  • Bạn chưa thiết lập tính năng Xác minh 2 bước cho tài khoản của mình.
  • Bạn chỉ sử dụng khóa bảo mật cho tính năng Xác minh 2 bước.
  • Tài khoản của bạn là tài khoản thuộc cơ quan, trường học hoặc tổ chức khác.
  • Bạn đã bật Chương trình Bảo vệ nâng cao cho tài khoản của mình.
 4. Ở dưới cùng, hãy chọn Chọn ứng dụng và chọn ứng dụng bạn đang dùng.
 5. Chọn Chọn thiết bị và chọn thiết bị bạn đang sử dụng.
 6. Chọn Tạo.
 7. Làm theo hướng dẫn để nhập Mật khẩu ứng dụng. Mật khẩu ứng dụng là mã gồm 16 ký tự trong thanh màu vàng trên thiết bị của bạn.
 8. Chọn Xong.

Trong phần lớn trường hợp, bạn sẽ chỉ phải nhập Mật khẩu ứng dụng một lần cho mỗi ứng dụng hoặc thiết bị, vì vậy, bạn không cần lo lắng về việc ghi nhớ mật khẩu này.

Lý do bạn có thể cần sử dụng Mật khẩu ứng dụng

Khi bạn sử dụng tính năng Xác minh 2 bước, một số ứng dụng hoặc thiết bị có thể không có quyền truy cập vào Tài khoản Google của bạn. Mật khẩu ứng dụng là cách cho phép các thiết bị hoặc ứng dụng này truy cập vào Tài khoản Google của bạn.

Mẹo: Bất cứ khi nào có thể, hãy kết nối các ứng dụng với Tài khoản Google của bạn bằng cách chọn tùy chọn "Đăng nhập bằng Google" có sẵn trong nhiều ứng dụng.

Thu hồi mật khẩu ứng dụng sau khi đổi mật khẩu

Để giúp bảo vệ tài khoản của bạn, hệ thống sẽ thu hồi mật khẩu ứng dụng của bạn khi bạn thay đổi mật khẩu cho Tài khoản Google của mình. Bạn luôn có thể tạo mật khẩu ứng dụng mới để tiếp tục sử dụng ứng dụng bằng Tài khoản Google của mình.

Mẹo: Nếu ứng dụng cung cấp tùy chọn "Đăng nhập bằng Google" thì bạn nên sử dụng tính năng đó để kết nối ứng dụng với Tài khoản Google của bạn.

Bạn quên Mật khẩu ứng dụng

Bạn chỉ có thể sử dụng mỗi Mật khẩu ứng dụng một lần. Bạn luôn có thể tạo Mật khẩu ứng dụng mới khi cần, kể cả đối với thiết bị hoặc ứng dụng mà bạn đã ủy quyền trước đó.

Bạn vẫn không thể đăng nhập

Nếu bạn đang sử dụng ứng dụng không phải của Google và không thể đăng nhập, thì quy trình đăng nhập của ứng dụng đó có thể không an toàn. Hãy thử cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất và tìm tùy chọn "Đăng nhập bằng Google" có sẵn trong nhiều ứng dụng. Bạn cũng có thể cân nhắc chuyển sang một ứng dụng an toàn hơn

Khắc phục sự cố với Microsoft Outlook

Nếu gặp vấn đề khi đăng nhập vào Tài khoản Google của mình bằng Microsoft Outlook, bạn có thể:

 1. Sử dụng tùy chọn "Đăng nhập bằng Google"
  • Thử đăng nhập vào Outlook bằng tên người dùng của Tài khoản Google của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn đang dùng phiên bản mới nhất của ứng dụng hoặc chương trình Outlook.
 2. Sử dụng Mật khẩu ứng dụng
  • Nếu đã bật tính năng Xác minh 2 bước cho Tài khoản Google nhưng không thể sử dụng tùy chọn "Đăng nhập bằng Google", bạn có thể dùng Mật khẩu ứng dụng.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?