Logga in med applösenord

Ett applösenord är en sextonsiffrig kod som ger en app eller enhet åtkomstbehörighet till ditt Google-konto. Om du använder tvåstegsverifiering och får ett felmeddelande om att lösenordet är felaktigt när du försöker logga in på Google-kontot kan ett applösenord vara lösningen. Vanligtvis behöver du bara ange applösenordet en gång per app eller enhet, så du behöver inte lägga det på minnet.

Obs! Om du använder en iPhone med iOS 8.3 eller senare eller en Mac med OSX 10.10.3 eller senare behöver du inte längre ange applösenord för att använda tvåstegsverifiering i Gmail eller andra appar med Googles varumärke från iTunes. Applösenord behövs inte heller om du använder Google-alternativet i den integrerade e-postklienten i iOS.

Därför kan ett applösenord behövas

När du har registrerat dig för tvåstegsverifiering skickar vi normalt verifieringskoder till dig. Koderna fungerar dock inte med vissa appar och enheter, till exempel Outlook. I stället måste du auktorisera appen eller enheten första gången du loggar in med den på ditt Google-konto genom att generera och ange ett applösenord.

Så här skapar du ett applösenord
 1. Besök sidan Applösenord. Du kanske måste logga in på Google-kontot.
 2. Klicka på Välj app längst ned och välj sedan den app du använder.
 3. Klicka på Välj enhet och välj den enhet du använder.
 4. Välj Generera.
 5. Följ anvisningarna för hur du anger applösenordet (16 tecken i den gula raden) på enheten.
 6. Klicka på Klart.

När du är klar visas inte den applösenordskoden igen. Däremot visas en lista över appar och enheter som du har skapat applösenord för.

Obs! Om du använder mindre säkra appar är det inte säkert att du kan skapa applösenord för dem. Läs mer om hur du ger mindre säkra appar åtkomst till kontot.

Jag har glömt applösenordet

Ett applösenord används bara en gång. Du kan alltid generera nya applösenord när du behöver det, även för enheter och appar som du redan har auktoriserat.

Jag kan ändå inte logga in

Om du använder en app som inte utvecklats av Google och har problem att logga in kanske appens inloggningsmetod inte är säker. Finns det en motsvarande Google-app rekommenderar vi att du använder den i stället. Om du till exempel inte kan logga in i en e-postapp använder du Gmail-appen i stället.

Åtgärda problem med Microsoft Outlook

Mitt användarnamn och lösenord godkänns inte i Microsoft Outlook när jag lägger till tvåstegsverifiering i mitt Google-konto

Steg 1: Skapa ett applösenord för Outlook

Med ett applösenord kan användare med tvåstegsverifiering få åtkomst till sina konton från appar och enheter som inte stöder verifieringskoder eller andra verifieringsmetoder.

 1. Besök sidan Applösenord. Du kanske måste logga in på Google-kontot.
 2. Klicka på Välj app längst ned och välj sedan den app du använder.
 3. Klicka på Välj enhet och välj den enhet du använder.
 4. Klicka på Generera.
 5. Följ anvisningarna för hur du anger applösenordet (16 tecken i den gula raden) på enheten.
 6. Klicka på Klar.

När du har klickat på Klar visas inte det applösenordet igen. Oroa dig inte. Varje lösenord används bara en gång. Du kan alltid generera ett nytt applösenord när du behöver ange ett sådant, även för enheter eller appar som du har auktoriserat tidigare.

Steg 2: Uppdatera uppgifterna för ditt Google-konto i Microsoft Outlook

Om du ändå ombeds att ange ditt användarnamn och lösenord i Microsoft Outlook anger du applösenordet som du skapade i steg 1 i lösenordsfältet.

Om dialogrutan med frågan om användarnamn och lösenord inte längre visas kan du lägga till applösenordet i det här kontot genom att öppna Arkiv och sedan Info och sedan Kontoinställningar och sedan Kontoinställningar.

Klicka på Ändra på fliken E-post i dialogrutan som visas och ange applösenordet i lösenordsfältet. Klicka på Nästa och följ sedan anvisningarna.

Det är första gången jag lägger till ett Google-konto i Microsoft Outlook och jag använder tvåstegsverifiering.

Steg 1: Skapa ett applösenord för Outlook

Med ett applösenord kan användare med tvåstegsverifiering få åtkomst till sina konton från appar och enheter som inte stöder verifieringskoder eller andra verifieringsmetoder.

 1. Besök sidan Applösenord. Du kanske måste logga in på Google-kontot.
 2. Klicka på Välj app längst ned och välj sedan den app du använder.
 3. Klicka på Välj enhet och välj den enhet du använder.
 4. Klicka på Generera.
 5. Följ anvisningarna för hur du anger applösenordet (16 tecken i den gula raden) på enheten.
 6. Klicka på Klar.

När du har klickat på Klar visas inte det applösenordet igen. Oroa dig inte. Varje lösenord används bara en gång. Du kan alltid generera ett nytt applösenord när du behöver ange ett sådant, även för enheter eller appar som du har auktoriserat tidigare.

Steg 2: Lägg till applösenordet i Microsoft Outlook

Om det är första gången du konfigurerar Microsoft Outlook visas en dialogruta där du ombeds ange användarnamn och lösenord. I stället för att skriva lösenordet för ditt Google-konto skriver du applösenordet som du genererade i steg 1.

Om du redan har ett konto i Microsoft Outlook och lägger till ytterligare ett öppnar du Arkiv och sedan Info och klickar på Lägg till konto. Ange applösenordet i lösenordsfältet. Klicka på Nästa och följ sedan anvisningarna. Ha tålamod. Det kan ta några minuter.