Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny

Logga in med applösenord

Ett applösenord är en sextonsiffrig kod som ger en app eller enhet åtkomstbehörighet till ditt Google-konto. Om du använder tvåstegsverifiering och får ett felmeddelande om att lösenordet är felaktigt när du försöker logga in på Google-kontot kan ett applösenord vara lösningen. Normalt behöver du bara ange ett applösenord en gång per app eller enhet, så du behöver inte lägga det på minnet.

Obs! På en iPhone med iOS 8.3 eller en Mac med OSX 10.10.3 behövs inte applösenord längre när du använder tvåstegsverifiering.

Därför kan ett applösenord behövas

När du har registrerat dig för tvåstegsverifiering skickar vi normalt sett verifieringskoder till dig. Koderna fungerar dock inte med vissa appar och enheter, till exempel Gmail på iPhone eller iPad, Thunderbird eller Outlook. I stället måste du auktorisera appen eller enheten första gången du loggar in med den på ditt Google-konto genom att generera och ange ett applösenord.

Så här skapar du ett applösenord
  1. Besök sidan Applösenord. Du kanske måste logga in på ditt Google-konto.
  2. Klicka på Välj app längst ned och välj sedan den app som du använder.
  3. Klicka på Välj enhet och välj den enhet du använder.
  4. Välj Generera.
  5. Följ anvisningarna för hur du anger applösenordet (16 tecken i den gula raden) på enheten.
  6. Klicka på Klart.

När du är klar visas inte den applösenordskoden igen. Däremot visas en lista över appar och enheter som du har skapat applösenord för.

Obs! Om du använder mindre säkra appar är det inte säkert att du kan skapa applösenord för dem. Läs mer om hur du ger mindre säkra appar åtkomst till kontot.

Jag har glömt applösenordet

Ett applösenord används bara en gång. Men oroa dig inte – du kan alltid generera nya applösenord när du behöver det, även för enheter och appar som du redan har auktoriserat.

Jag kan ändå inte logga in

Om du fortfarande har problem med att logga in på Google-kontot besöker du sidan om problem med att logga in med tvåstegsverifiering, där du får hjälp med en specifik enhet.