Prijava zaporkom aplikacije

Zaporka aplikacije pristupni je kôd od 16 znamenki koji aplikaciji ili uređaju daje dopuštenje pristupa vašem Google računu. Ako upotrebljavate potvrdu u 2 koraka i prikaže vam se poruka pogreške "netočna zaporka" kada pokušate pristupiti svojem Google računu, problem može riješiti zaporka aplikacije. U većini slučajeva zaporku aplikacije trebate unijeti samo jedanput po aplikaciji ili uređaju, tako da je ne morate memorirati.

Zašto vam može biti potrebna zaporka aplikacije

Kada se registrirate za potvrdu u 2 koraka, mi vam obično šaljemo kontrolne kodove. No, ti kodovi ne funkcioniraju za neke aplikacije i uređaje, primjerice, Gmail na iPhoneu ili iPadu, Thunderbird i Outlook. Umjesto toga trebat ćete autorizirati aplikaciju ili uređaj kada se prvi put putem njih budete prijavljivali na svoj Google račun tako što ćete generirati i unijeti zaporku aplikacije.

Generiranje zaporke aplikacije

  1. Posjetite stranicu Zaporke aplikacija. Možda ćete se morati prijaviti na svoj Google račun.
  2. Pri dnu kliknite Odabir aplikacije i odaberite aplikaciju koju upotrebljavate.
  3. Kliknite Odabir uređaja i odaberite uređaj koji upotrebljavate.
  4. Application Specific Passwords Google Account

  5. Kliknite Generiraj.
  6. Slijedite upute za unos zaporke aplikacije (16-znamenkasti kôd na žutoj traci) na svom uređaju.
  7. generated application-specific password

  8. Kliknite Gotovo.

Nakon što kliknete Gotovo, taj kôd zaporke aplikacije više vam se neće prikazivati. No, vidjet ćete popis aplikacija i uređaja za koje ste izradili zaporke aplikacije.

Zaboravljena zaporka aplikacije

Svaka se zaporka aplikacije upotrebljava samo jednom. No, ne birinite se, novu zaporku aplikacije možete generirati kada je god budete morali unijeti, čak i za uređaje ili aplikacije koje ste već autorizirali.

Još se uvijek ne mogu prijaviti

Ako još uvijek imate poteškoća s prijavom na svoj Google račun, na stranici problemi s potvrdom u 2 koraka pronaći ćete pomoć za određeni uređaj.
hc_author_kelly

Kaley je članica tima za podršku za Račune i autorica ove stranice pomoći. U nastavku možete ostaviti prijedloge za poboljšanje njezina članka.