Prijava pomoću zaporki aplikacija

Zaporka aplikacije pristupni je kôd od 16 znamenki koji aplikaciji ili uređaju daje dopuštenje pristupa vašem Google računu. Ako upotrebljavate potvrdu u 2 koraka i prikaže vam se poruka pogreške "netočna zaporka" kada pokušate pristupiti svojem Google računu, problem može riješiti zaporka aplikacije. U većini slučajeva zaporku aplikacije trebate unijeti samo jedanput po aplikaciji ili uređaju, tako da je ne morate pamtiti.

Napomena: ako imate iOS 8.3 ili noviju verziju na iPhoneu ili OSX 10.10.3 ili noviju verziju na Macu, više nećete morati upotrebljavati zaporke aplikacije za potvrdu u 2 koraka prilikom upotrebe Gmaila ili bilo koje Googleove aplikacije s iTunesa. Ni upotreba opcije Google na nativnom iOS klijentu pošte ne zahtijeva zaporke aplikacije.

Zašto vam može biti potrebna zaporka aplikacije

Kada se registrirate za potvrdu u 2 koraka, obično vam šaljemo kontrolne kodove. No ti kodovi ne funkcioniraju za neke aplikacije i uređaje, primjerice Outlook. Umjesto toga morat ćete autorizirati aplikaciju ili uređaj kada se prvi put putem njih budete prijavljivali na svoj Google račun tako što ćete generirati i unijeti zaporku aplikacije.

Generiranje zaporke aplikacije
 1. Posjetite stranicu Zaporke aplikacija. Možda ćete se morati prijaviti na svoj Google račun.
 2. Pri dnu kliknite Odaberite aplikaciju i odaberite aplikaciju koju upotrebljavate.
 3. Kliknite Odaberite uređaj i odaberite uređaj koji upotrebljavate.
 4. Odaberite Generiraj.
 5. Slijedite upute za unos zaporke aplikacije (16-znamenkasti kôd na žutoj traci) na svom uređaju.
 6. Odaberite Gotovo.

Kada završite, više vam se neće prikazivati taj kôd zaporke aplikacije. Prikazivat će vam se, međutim, popis aplikacija i uređaja za koje ste napravili zaporke aplikacija.

Napomena: možda nećete moći izraditi zaporku aplikacije za nesigurnije aplikacije. Saznajte više o dopuštanju nesigurnijih aplikacija.

Zaboravljena zaporka aplikacije

Svaka se zaporka aplikacije upotrebljava samo jedanput. Novu zaporku aplikacije možete generirati kada god je morate unijeti, čak i za uređaje ili aplikacije koje ste već autorizirali.

I dalje se ne mogu prijaviti

Ako upotrebljavate aplikaciju koju nije proizveo Google i ne možete se prijaviti, postupak prijave na tu aplikaciju možda nije siguran. Preporučujemo vam da upotrijebite odgovarajuću Googleovu aplikaciju ako postoji. Na primjer, ako se ne možete prijaviti na aplikaciju e-pošte, upotrijebite aplikaciju Gmail.

Rješavanje problema s Microsoft Outlookom

Microsoft Outlook ne prihvaća moje korisničko ime i zaporku nakon dodavanja potvrde u 2 koraka na moj Google račun

1. korak: izradite zaporku aplikacije za Outlook

Zaporka aplikacije omogućuje korisnicima potvrde u 2 koraka da pristupaju svojim računima iz aplikacija ili s uređaja koji ne podržavaju kontrolne kodove i druge metode potvrde.

 1. Posjetite stranicu Zaporke aplikacija. Možda ćete se morati prijaviti na svoj Google račun.
 2. Pri dnu kliknite Odaberite aplikaciju i odaberite aplikaciju koju upotrebljavate.
 3. Kliknite Odaberite uređaj i odaberite uređaj koji upotrebljavate.
 4. Kliknite Generiraj.
 5. Slijedite upute za unos zaporke aplikacije (kôd od 16 znakova na žutoj traci) na svom uređaju.
 6. Kliknite Gotovo.

Nakon što kliknete Gotovo, taj vam se kôd zaporke aplikacije više neće prikazivati. Ne morate se brinuti jer se svaka zaporka upotrebljava samo jedanput. Novu zaporku aplikacije možete generirati kada je god budete morali unijeti, čak i za uređaje ili aplikacije koje ste već autorizirali.

2. korak: ažurirajte podatke svojeg Google računa u Microsoft Outlooku

Ako Microsoft Outlook još uvijek traži vaše korisničko ime i zaporku, u polje za zaporku unesite zaporku aplikacije koju ste generirali u 1. koraku.

Ako se dijaloški okvir za unos korisničkog imena i zaporke više ne prikazuje, zaporku aplikacije možete dodati na taj račun u odjeljku Datoteka a zatim Informacije a zatim Postavke računa a zatim Postavke računa.

U dijaloškom okviru koji će se prikazati kliknite Promijeni na kartici E-pošta pa unesite zaporku aplikacije u polje za zaporku. Kliknite Dalje pa slijedite upute da biste dovršili postupak.

Prvi put dodajem Google račun u Microsoft Outlook i upotrebljavam potvrdu u 2 koraka

1. korak: izradite zaporku aplikacije za Outlook

Zaporka aplikacije omogućuje korisnicima potvrde u 2 koraka da pristupaju svojim računima iz aplikacija ili s uređaja koji ne podržavaju kontrolne kodove i druge metode potvrde.

 1. Posjetite stranicu Zaporke aplikacija. Možda ćete se morati prijaviti na svoj Google račun.
 2. Pri dnu kliknite Odaberite aplikaciju i odaberite aplikaciju koju upotrebljavate.
 3. Kliknite Odaberite uređaj i odaberite uređaj koji upotrebljavate.
 4. Kliknite Generiraj.
 5. Slijedite upute za unos zaporke aplikacije (kôd od 16 znakova na žutoj traci) na svom uređaju.
 6. Kliknite Gotovo.

Nakon što kliknete Gotovo, taj vam se kôd zaporke aplikacije više neće prikazivati. Ne morate se brinuti jer se svaka zaporka upotrebljava samo jedanput. Novu zaporku aplikacije možete generirati kada je god budete morali unijeti, čak i za uređaje ili aplikacije koje ste već autorizirali.

2. korak: dodajte zaporku aplikacije u Microsoft Outlook

Ako prvi put konfigurirate Microsoft Outlook, trebao bi se prikazati skočni dijaloški okvir u kojem se traži da unesete korisničko ime i zaporku. Umjesto zaporke svojeg Google računa upišite zaporku aplikacije koju ste generirali u 1. koraku.

Ako već imate račun u Microsoft Outlooku i dodajete drugi račun, otvorite odjeljak Datoteka a zatim Informacije i kliknite Dodaj račun. U polje zaporke unesite zaporku aplikacije. Kliknite Dalje pa slijedite upute da biste dovršili postupak. Budite strpljivi jer postupak može potrajati nekoliko minuta.