Prijava pomoću zaporki aplikacija

Zaporka aplikacije pristupni je kôd od 16 znamenki koji aplikaciji ili uređaju daje dopuštenje pristupa vašem Google računu. Ako upotrebljavate potvrdu u 2 koraka i prikaže vam se poruka pogreške "netočna zaporka" kada pokušate pristupiti svojem Google računu, problem može riješiti zaporka aplikacije. U većini slučajeva zaporku aplikacije trebate unijeti samo jedanput po aplikaciji ili uređaju, tako da je ne morate pamtiti.

Napomena: ako imate iOS 8.3 na iPhoneu ili OSX 10.10.3 na Macu, više vam ne trebaju zaporke aplikacija za upotrebu potvrde u 2 koraka.

Zašto vam može biti potrebna zaporka aplikacije

Kada se registrirate za potvrdu u 2 koraka, obično vam šaljemo kontrolne kodove. No ti kodovi ne funkcioniraju za neke aplikacije i uređaje, primjerice Gmail na iPhoneu ili iPadu, Thunderbird i Outlook. Umjesto toga morat ćete autorizirati aplikaciju ili uređaj kada se prvi put putem njih budete prijavljivali na svoj Google račun tako što ćete generirati i unijeti zaporku aplikacije.

Generiranje zaporke aplikacije
  1. Posjetite stranicu Zaporke aplikacija. Možda ćete se morati prijaviti na svoj Google račun.
  2. Pri dnu kliknite Odabir aplikacije i odaberite aplikaciju koju upotrebljavate.
  3. Kliknite Odabir uređaja i odaberite uređaj koji upotrebljavate.
  4. Odaberite Generiraj.
  5. Slijedite upute za unos zaporke aplikacije (16-znamenkasti kôd na žutoj traci) na svom uređaju.
  6. Odaberite Gotovo.

Kada završite, više vam se neće prikazivati taj kôd zaporke aplikacije. Prikazivat će vam se, međutim, popis aplikacija i uređaja za koje ste napravili zaporke aplikacija.

Napomena: možda nećete moći izraditi zaporku aplikacije za nesigurnije aplikacije. Saznajte više o dopuštanju nesigurnijih aplikacija.

Zaboravljena zaporka aplikacije

Svaka se zaporka aplikacije upotrebljava samo jedanput. Bez brige, novu zaporku aplikacije možete generirati kada god je morate unijeti, čak i za uređaje ili aplikacije koje ste već autorizirali.

I dalje se ne mogu prijaviti

Ako još uvijek imate poteškoća s prijavom na svoj Google račun, na stranici problemi s potvrdom u 2 koraka pronaći ćete pomoć za određeni uređaj.