Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik

Prijava pomoću zaporki aplikacija

Zaporka aplikacije pristupni je kôd od 16 znamenki koji aplikaciji ili uređaju daje dopuštenje pristupa vašem Google računu. Ako upotrebljavate potvrdu u 2 koraka i prikaže vam se poruka pogreške "netočna zaporka" kada pokušate pristupiti svojem Google računu, problem može riješiti zaporka aplikacije. U većini slučajeva zaporku aplikacije trebate unijeti samo jedanput po aplikaciji ili uređaju, tako da je ne morate pamtiti.

Napomena: ako imate iOS 8.3 ili noviju verziju na iPhoneu ili OSX 10.10.3 na Macu, više nećete morati upotrebljavati zaporke aplikacije za potvrdu u dva koraka prilikom upotrebe Gmaila ili bilo koje Googleove aplikacije s iTunesa. Ni upotreba opcije Google na nativnom iOS klijentu pošte ne zahtijeva zaporke aplikacije.

Zašto vam može biti potrebna zaporka aplikacije

Kada se registrirate za potvrdu u 2 koraka, obično vam šaljemo kontrolne kodove. No ti kodovi ne funkcioniraju za neke aplikacije i uređaje, primjerice Outlook. Umjesto toga morat ćete autorizirati aplikaciju ili uređaj kada se prvi put putem njih budete prijavljivali na svoj Google račun tako što ćete generirati i unijeti zaporku aplikacije.

Generiranje zaporke aplikacije
  1. Posjetite stranicu Zaporke aplikacija. Možda ćete se morati prijaviti na svoj Google račun.
  2. Pri dnu kliknite Odabir aplikacije i odaberite aplikaciju koju upotrebljavate.
  3. Kliknite Odabir uređaja i odaberite uređaj koji upotrebljavate.
  4. Odaberite Generiraj.
  5. Slijedite upute za unos zaporke aplikacije (16-znamenkasti kôd na žutoj traci) na svom uređaju.
  6. Odaberite Gotovo.

Kada završite, više vam se neće prikazivati taj kôd zaporke aplikacije. Prikazivat će vam se, međutim, popis aplikacija i uređaja za koje ste napravili zaporke aplikacija.

Napomena: možda nećete moći izraditi zaporku aplikacije za nesigurnije aplikacije. Saznajte više o dopuštanju nesigurnijih aplikacija.

Zaboravljena zaporka aplikacije

Svaka se zaporka aplikacije upotrebljava samo jedanput. Novu zaporku aplikacije možete generirati kada god je morate unijeti, čak i za uređaje ili aplikacije koje ste već autorizirali.

I dalje se ne mogu prijaviti

Ako još uvijek imate poteškoća s prijavom na svoj Google račun, na stranici problemi s potvrdom u 2 koraka pronaći ćete pomoć za određeni uređaj.