Yêu cầu về độ tuổi đối với Tài khoản Google

Dưới đây là các yêu cầu về độ tuổi tối thiểu để quản lý Tài khoản Google của riêng bạn.

Lưu ý: Đối với trẻ nhỏ tuổi, cha mẹ có thể giúp tạo và quản lý Tài khoản Google cho trẻ bằng Family Link. Khi đến độ tuổi tối thiểu tại quốc gia của trẻ, trẻ có thể quản lý tài khoản của riêng mình.

Tìm yêu cầu về tuổi tại quốc gia của bạn

Đối với tất cả các quốc gia không có trong danh sách dưới đây, 13 là độ tuổi tối thiểu để quản lý Tài khoản Google của riêng bạn.

Lưu ý: Các yêu cầu này có thể không áp dụng với người dùng G Suite, bao gồm cả các tài khoản thuộc miền G Suite cho Giáo dục.

Châu Á
 • Hàn Quốc: 14 tuổi trở lên
 • Việt Nam: 15 tuổi trở lên
Caribe
 • Aruba: 16 tuổi trở lên
 • Caribe Hà Lan: 16 tuổi trở lên
 • Curaçao: 16 tuổi trở lên
 • Sint Maarten: 16 tuổi trở lên
Châu Âu
 • Áo: 14 tuổi trở lên
 • Bulgaria: 16 tuổi trở lên
 • Croatia: 16 tuổi trở lên
 • Đảo Síp: 14 tuổi trở lên
 • Cộng hòa Séc: 15 tuổi trở lên
 • Pháp: 15 tuổi trở lên
 • Đức: 16 tuổi trở lên
 • Hy Lạp: 15 tuổi trở lên
 • Hungary: 16 tuổi trở lên
 • Ireland: 16 tuổi trở lên
 • Ý: 14 tuổi trở lên
 • Lithuania: 14 tuổi trở lên
 • Luxembourg: 16 tuổi trở lên
 • Hà Lan: 16 tuổi trở lên
 • Ba Lan: 16 tuổi trở lên
 • Romania: 16 tuổi trở lên
 • San Marino: 16 tuổi trở lên
 • Serbia: 15 tuổi trở lên
 • Slovakia: 16 tuổi trở lên
 • Slovenia: 16 tuổi trở lên
 • Tây Ban Nha: 14 tuổi trở lên
Nam Mỹ
 • Chile: 14 tuổi trở lên
 • Colombia: 14 tuổi trở lên
 • Peru: 14 tuổi trở lên
 • Venezuela: 14 tuổi trở lên

Yêu cầu về độ tuổi trong từng dịch vụ

Một số dịch vụ của Google có yêu cầu độ tuổi cụ thể. Dưới đây là một vài ví dụ:

Tài khoản bị vô hiệu hóa do yêu cầu về độ tuổi

Trong các dịch vụ của Google, nếu chúng tôi biết rằng bạn có thể chưa đủ tuổi để sử dụng Tài khoản Google, thì bạn sẽ có 14 ngày để cập nhật tài khoản của mình nhằm đáp ứng yêu cầu về độ tuổi. Nếu bạn không làm vậy, tài khoản của bạn sẽ bị vô hiệu hóa.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?