Vanliga frågor om Google-konton och ålderskrav

Varför har mitt konto inaktiverats?

Utifrån det födelsedatum som du har angett är du inte tillräckligt gammal för att hantera ett eget Google-konto.

Varför måste ni ta bort mitt konto efter 30 dagar?

Utifrån det födelsedatum som du har angett är du inte tillräckligt gammal för att hantera ett eget Google-konto. Om du har angett fel födelsedatum har vi en tidsfrist så att du med någon av nedanstående metoder kan bekräfta ditt korrekta födelsedatum innan kontot tas bort. Konton är inte tillgängliga under tidsfristen. Vi gör detta för att våra policyer kräver det.

Vad kan jag göra för att aktivera mitt Google-konto igen?

Du kan aktivera ditt konto igen genom att följa våra anvisningar för att bekräfta att du är tillräckligt gammal för att hantera ditt eget Google-konto. Anvisningarna visas när du försöker logga in på kontot igen på en av Googles inloggningssidor. Om du använder kontot via jobbet, skolan eller någon annan grupp öppnar du Google-kontot för att aktivera det på nytt. Du kan bekräfta din ålder på något av följande två sätt:

  1. ladda upp en elektronisk kopia av en aktuell id-handling där ditt födelsedatum visas
  2. reservera ett belopp på ditt kreditkort tillfälligt så att vi kan kontrollera att kortet är giltigt.
    • I de flesta fall tas tillfälligt reserverade belopp bort från ditt konto inom 48 timmar. Om du är under 18 år måste en förälder eller vårdnadshavare reservera detta belopp åt dig.

Obs! Om det inte går att reservera ett belopp kontrollerar du att du använder ett giltigt kort och att du har angett rätt uppgifter.

Ladda ned data från ett inaktiverat konto

Om du väntar på återaktivering eller om det inte går att aktivera kontot igen kanske du kan ladda ned och spara kontodata från vissa Google-tjänster.

Om du vill testa att ladda ned din data loggar du in på kontot som vanligt. Då kanske du kan ladda ned din data.

Varför ber Google om kreditkort eller giltig legitimation? Hur används den här informationen?

Vi ber dig att reservera ett belopp med ett giltigt kreditkort eller att skicka en kopia av en giltig id-handling så att vi kan validera ditt födelsedatum. Vi använder bara den här informationen för att bekräfta ditt födelsedatum och återställa ditt konto. Om du väljer att skicka en kopia av din legitimation förstör vi kopian när vi har bekräftat ditt födelsedatum.

Om du väljer att reservera ett belopp med ett kreditkort kontrollerar vi att kortet är giltigt. Vi behåller dessa uppgifter om nödvändigt för att uppfylla de bestämmelser som gäller för kreditkortstransaktioner. Efter det kommer vi att ta bort uppgifterna.

Hur kontrollerar jag statusen för min begäran?

Du kan öppna Google-kontot och testa att logga in. Om kontot inte har låsts upp visas sidan för korrigering av födelsedatum och statusen för tidigare begäranden.

Obs! Om du väljer att bekräfta din ålder via kreditkort väntar du 15 minuter efter korrigeringsförsöket och öppnar sedan Google-kontot för att kontrollera om bekräftelsen har behandlats.

Hur lång tid tar det för Google att aktivera kontot igen?

Om du använder ett kreditkort för att korrigera födelsedatumet kan kontot vara upplåst redan efter några minuter. I normalfallet granskas en begäran inom en arbetsdag.