Časté otázky týkajúce sa účtov Google a požadovaného veku

Prečo bol môj účet zakázaný?

Zadali ste dátum narodenia, podľa ktorého nespĺňate vekové požiadavky, aby ste mohli spravovať účet Google samostatne.

Prečo musíte po 30 dňoch môj účet odstrániť?

Zadali ste dátum narodenia, podľa ktorého nespĺňate vekové požiadavky na správu vlastného účtu Google. V prípade, že ste zadali svoj dátum narodenia nesprávne, môžete využiť našu ochrannú lehotu a pomocou niektorého z postupov opísaných nižšie počas nej potvrdiť svoj správny dátum narodenia. Inak bude váš účet odstránený. Počas ochrannej lehoty nie je možné do účtov pristupovať. Tento krok je potrebný na presadzovanie našich pravidiel.

Čo môžem urobiť pre opätovné povolenie svojho účtu Google?

Svoj účet môžete znova aktivovať podľa našich pokynov na potvrdenie dostatočného veku na správu vášho vlastného účtu Google. Tieto pokyny sa zobrazia, keď sa pokúsite opäť prihlásiť do účtu prostredníctvom ľubovoľnej prihlasovacej stránky Googlu. Ak používate účet zriadený zamestnávateľom, školou alebo inou skupinou, otvorte svoj účet Google a znova ho aktivujte. Svoj vek môžete v súčasnosti potvrdiť dvoma spôsobmi:

  1. Nahraním elektronickej kópie svojho aktuálneho oficiálneho dokladu totožnosti, na ktorom je váš dátum narodenia.
  2. Zadaním dočasnej autorizácie na kreditnú kartu, aby sa tak overila jej platnosť.
    • Vo väčšine prípadov sa táto dočasná autorizácia odstráni z vášho účtu do 48 hodín. Ak máš menej ako 18 rokov, túto autorizáciu bude musieť v tvojom mene zadať rodič alebo zákonný zástupca.

Poznámka: Ak vaša autorizácia neprejde, skontrolujte, či nepoužívate neplatnú kartu alebo ste neuviedli nesprávne údaje.

Stiahnutie údajov z deaktivovaného účtu

Ak čakáte na opätovnú aktiváciu účtu alebo ho nemôžete znova aktivovať, možno budete môcť stiahnuť a uložiť údaje účtu z niektorých služieb Googlu.

Pokúste sa údaje stiahnuť tak, že sa prihlásite do účtu bežným spôsobom. Potom možno budete mať možnosť údaje stiahnuť.

Prečo odo mňa Google vyžaduje číslo kreditnej karty alebo kópiu oficiálneho dokladu totožnosti? Ako sa tieto informácie použijú?

O autorizáciu pomocou platnej kreditnej karty alebo o kópiu oficiálneho dokladu totožnosti žiadame preto, aby sme tak mohli overiť váš dátum narodenia. Tieto údaje použijeme len na potvrdenie dátumu narodenia a obnovenie účtu. Ak sa rozhodnete poskytnúť kópiu oficiálneho dokladu totožnosti, po overení dátumu narodenia ju zničíme.

Ak vyberiete možnosť autorizácie prostredníctvom kreditnej karty, potvrdíme, že kreditná karta je platná. Tieto údaje zaznamenáme v súlade s regulačnými normami, ktoré ich vyžadujú na uskutočnenie transakcie platobnou kartou. Po transakcii sa tieto údaje odstránia.

Ako môžem skontrolovať stav svojej žiadosti?

Môžete otvoriť účet Google a skúsiť sa prihlásiť. Ak účet ešte nie je odomknutý, zobrazí sa stránka určená na úpravu dátumu narodenia. Na tejto stránke sa zobrazia aj informácie o stave predchádzajúcich žiadostí.

Poznámka: Ak sa rozhodnete svoj vek potvrdiť prostredníctvom kreditnej karty, počkajte po pokuse o nápravu 15 minút, potom prejdite do účtu Google a skontrolujte, či boli odoslané informácie spracované.

Ako dlho bude trvať, kým Google znova povolí môj účet?

Ak sa dátum narodenia rozhodnete upraviť pomocou kreditnej karty, váš účet môže byť odomknutý už o niekoľko minút. Väčšinu žiadostí posúdime do jedného pracovného dňa.