Συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τους Λογαριασμούς Google και τις απαιτήσεις ηλικίας

Γιατί απενεργοποιήθηκε ο λογαριασμός μου;

Έχετε καταχωρίσει μια ημερομηνία γέννησης που υποδεικνύει ότι δεν πληροίτε τις προϋποθέσεις ηλικίας για να διαχειρίζεστε μόνοι σας έναν Λογαριασμό Google.

Γιατί πρέπει να διαγραφεί ο λογαριασμός μου μετά από 30 ημέρες;

Έχετε καταχωρίσει μια ημερομηνία γέννησης που υποδεικνύει ότι δεν πληροίτε τις προϋποθέσεις ηλικίας για να διαχειρίζεστε μόνοι σας τον Λογαριασμό σας Google. Σε περίπτωση που καταχωρίσατε εσφαλμένη ημερομηνία γέννησης, παρέχουμε μια περίοδο χάριτος, κατά τη διάρκεια της οποίας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία από τις μεθόδους που περιγράφονται παρακάτω, για να επιβεβαιώσετε τη σωστή ημερομηνία γέννησης πριν από τη διαγραφή του λογαριασμού. Κατά τη διάρκεια της περιόδου χάριτος, δεν θα έχετε πρόσβαση στον λογαριασμό σας. Αυτό είναι απαραίτητο για την επιβολή των πολιτικών μας.

Τι μπορώ να κάνω για την εκ νέου ενεργοποίηση του Λογαριασμού μου Google;

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε εκ νέου τον λογαριασμό σας, ακολουθώντας τις οδηγίες μας για να επιβεβαιώσετε ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις ηλικίας προκειμένου να διαχειρίζεστε μόνοι σας τον Λογαριασμό σας Google. Θα δείτε αυτές τις οδηγίες όταν προσπαθήσετε να συνδεθείτε ξανά στον λογαριασμό σας από οποιαδήποτε σελίδα σύνδεσης Google. Αν χρησιμοποιείτε κάποιον λογαριασμό μέσω της εργασίας, του σχολείου σας ή κάποιας άλλης ομάδας, ανοίξτε τον Λογαριασμό σας Google για να τον ενεργοποιήσετε εκ νέου. Προς το παρόν, μπορείτε να επαληθεύσετε την ηλικία σας με δύο τρόπους:

  1. Να ανεβάσετε ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο του τρέχοντος κρατικού εγγράφου ταυτοποίησής σας, όπου θα αναγράφεται η ημερομηνία γέννησής σας ή
  2. Να παραχωρήσετε προσωρινή εξουσιοδότηση για μια πιστωτική κάρτα, για να επαληθευτεί η εγκυρότητά της.
    • Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι προσωρινές εξουσιοδοτήσεις αφαιρούνται από τον λογαριασμό σας εντός 48 ωρών. Αν είστε κάτω των 18 ετών, ο γονέας ή ο κηδεμόνας σας θα πρέπει να παραχωρήσει την εξουσιοδότηση εκ μέρους σας.

Σημείωση: Aν η εξουσιοδότηση δεν ολοκληρωθεί με επιτυχία, ελέγξτε την πιθανότητα χρήσης μη έγκυρης κάρτας ή καταχώρισης λανθασμένων στοιχείων.

Γιατί η Google ζητά πιστωτική κάρτα ή αντίγραφο κρατικού εγγράφου ταυτοποίησης; Πώς θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα στοιχεία;

Ο λόγος που ζητάμε ένα αντίγραφο κρατικού εγγράφου ταυτοποίησης ή εξουσιοδότηση για μια έγκυρη πιστωτική κάρτα είναι για να επαληθεύσουμε την ημερομηνία γέννησής σας. Αυτά τα στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την επαλήθευση της ημερομηνίας γέννησής σας και για την επαναφορά του λογαριασμού σας. Αν επιλέξετε να υποβάλετε ένα αντίγραφο του κρατικού εγγράφου ταυτοποίησής σας, θα καταστρέψουμε αυτό το αντίγραφο μόλις επαληθεύσουμε την ημερομηνία γέννησής σας.

Αν επιλέξετε εξουσιοδότηση πιστωτικής κάρτας, θα επιβεβαιώσουμε ότι η πιστωτική κάρτα είναι έγκυρη. Τα δεδομένα αυτά θα διατηρηθούν για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την πλήρωση των ρυθμιστικών απαιτήσεων μιας συναλλαγής μέσω πιστωτικής κάρτας και, στη συνέχεια, θα διαγραφούν.

Πώς μπορώ να ελέγξω την κατάσταση του αιτήματός μου;

Μπορείτε να ανοίξετε τον Λογαριασμό σας Google και να προσπαθήσετε να συνδεθείτε. Αν ο λογαριασμός σας δεν έχει ξεκλειδωθεί, θα βλέπετε τη σελίδα επεξεργασίας του αιτήματος διόρθωσης ημερομηνίας γέννησης, όπου θα εμφανίζεται η τρέχουσα κατάσταση των προηγούμενων αιτημάτων σας.

Σημείωση: Αν επιλέξετε να επιβεβαιωθεί η ηλικία σας μέσω πιστωτικής κάρτας, περιμένετε 15 λεπτά μετά την απόπειρα διόρθωσης και, στη συνέχεια, μεταβείτε στον Λογαριασμό σας Google, για να ελέγξετε αν ολοκληρώθηκε η επεξεργασία του αιτήματός σας.

Τι χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκ νέου ενεργοποίηση του λογαριασμού μου;

Αν χρησιμοποιήσετε πιστωτική κάρτα για τη διόρθωση της ημερομηνίας γέννησής σας, ο λογαριασμός σας ενδέχεται να ξεκλειδωθεί εντός ολίγων λεπτών. Ο έλεγχος των περισσότερων αιτημάτων ολοκληρώνεται εντός μίας εργάσιμης ημέρας.