Câu hỏi thường gặp về tài khoản Google và yêu cầu về độ tuổi

Tại sao tài khoản của tôi bị vô hiệu hóa?

Bạn đã nhập ngày sinh cho biết bạn chưa đủ tuổi để có tài khoản Google.

Tại sao Google phải xóa tài khoản của tôi sau 30 ngày?

Bạn đã nhập ngày sinh cho biết bạn chưa đủ tuổi để có tài khoản Google. Trong trường hợp bạn đã nhập sai ngày sinh của mình, chúng tôi có thời gian gia hạn trong đó bạn có thể sử dụng một trong các phương thức được mô tả bên dưới để xác nhận ngày sinh chính xác của mình trước khi tài khoản bị xóa. Bạn không thể truy cập tài khoản trong thời gian gia hạn. Điều này là cần thiết để thi hành các chính sách của chúng tôi.

Tôi có thể làm gì để kích hoạt lại tài khoản Google của mình?

Bạn có thể kích hoạt lại tài khoản của mình bằng cách làm theo các chỉ dẫn của chúng tôi để xác nhận rằng bạn đủ tuổi để có tài khoản Google. Bạn sẽ thấy các chỉ dẫn này khi cố gắng đăng nhập lại tài khoản của mình thông qua trang đăng nhập bất kỳ của Google. Nếu bạn là người dùng Google Apps, bạn nên truy cập accounts.google.com để kích hoạt lại tài khoản của mình. Chúng tôi hiện cung cấp ba cách để xác nhận tuổi của bạn:

  1. Gửi biểu mẫu đã ký qua thư hoặc fax cùng bản sao ID hiện có, được chính phủ cấp có hiển thị ngày sinh của bạn hoặc
  2. Tải lên bản sao điện tử của ID hiện có, do chính phủ cấp có hiển thị ngày sinh của bạn hoặc
  3. Thực hiện giao dịch nhỏ (0,30 đô la Mỹ) trên thẻ tín dụng hợp lệ.

Lưu ý: Bạn có thể bị tính phí thêm 1 đô la Mỹ cho giao dịch có trị giá 0,30 đô la Mỹ của mình. Đây chỉ là phí ủy quyền trước sẽ bị xóa khỏi tài khoản của bạn sau vài ngày. Nếu giao dịch của bạn không thực hiện được, hãy kiểm tra xem bạn có đang sử dụng thẻ không hợp lệ hoặc đã cung cấp thông tin không đúng hay không. Giao dịch có trị giá 0,30 đô la Mỹ của bạn sẽ được tặng cho một tổ chức bảo vệ trẻ em.

Nếu bạn dưới 18 tuổi, cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn sẽ phải cung cấp xác nhận thay mặt bạn.

Tại sao Google yêu cầu thẻ tín dụng hoặc bản sao ID được chính phủ cấp của tôi? Thông tin này sẽ được sử dụng như thế nào?

Chúng tôi yêu cầu thực hiện giao dịch nhỏ trên thẻ tín dụng hợp lệ hoặc yêu cầu bản sao ID được chính phủ cấp để xác thực ngày sinh của bạn. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin này để xác nhận ngày sinh của bạn và để khôi phục tài khoản của bạn. Nếu bạn chọn một trong các tùy chọn cung cấp bản sao ID chính phủ, chúng tôi sẽ hủy bản sao ID chính phủ của bạn sau khi chúng tôi xác thực ngày sinh của bạn.

Nếu bạn chọn tùy chọn giao dịch qua thẻ tín dụng, chúng tôi thu phí nhỏ (0,30 đô la Mỹ) để xác nhận rằng thẻ tín dụng đang hoạt động và có thể chấp nhận khoản phí. Chúng tôi sẽ giữ lại dữ liệu này khi cần thiết để đáp ứng các yêu cầu về quy định đối với giao dịch qua thẻ tín dụng, sau đó dữ liệu này sẽ bị xóa.

Làm cách nào để kiểm tra trạng thái của yêu cầu của tôi?

Bạn có thể vào www.google.com/accounts và đăng nhập vào tài khoản của mình. Nếu tài khoản của bạn chưa được mở khóa, bạn sẽ được đưa trở lại trang quá trình sửa ngày sinh.Trang này cũng sẽ cung cấp cho bạn trạng thái hiện tại của các yêu cầu trước đó, nếu có.

Lưu ý: Nếu bạn chọn xác nhận tuổi của mình qua thẻ tín dụng, bạn có thể vào www.google.com/accounts sau 15 phút kể từ khi bạn thực hiện nỗ lực sửa để xem liệu nội dung gửi của bạn đã được xử lý hay chưa.

Phải mất bao lâu để Google kích hoạt lại tài khoản của tôi?

Nếu bạn sử dụng thẻ tín dụng để sửa ngày sinh của mình, tài khoản của bạn có thể được mở khóa sau vài phút. Việc sử dụng tùy chọn thư hoặc fax, có thể mất vài ngày hoặc vài tuần, tùy thuộc vào vị trí của bạn và khoảng thời gian để yêu cầu của bạn được gửi đến chúng tôi. Tải lên bản sao điện tử của ID thật nhanh chóng nhưng thời gian xử lý giống như bản sao ID được gửi qua thư hoặc fax.