Câu hỏi thường gặp về tài khoản Google và yêu cầu về độ tuổi

Tại sao tài khoản của tôi bị vô hiệu hóa?

Ngày sinh mà bạn đã nhập cho thấy bạn chưa đủ tuổi để có tài khoản Google.

Tại sao Google phải xóa tài khoản của tôi sau 30 ngày?

Ngày sinh mà bạn đã nhập cho thấy bạn chưa đủ tuổi để có tài khoản Google. Trong trường hợp bạn đã nhập sai ngày sinh của mình, chúng tôi có một khoảng thời gian gia hạn trong đó bạn có thể sử dụng một trong các phương thức mô tả bên dưới để xác nhận ngày sinh chính xác của mình trước khi tài khoản bị xóa. Bạn không thể truy cập tài khoản trong thời gian gia hạn. Điều này là cần thiết để thi hành các chính sách của chúng tôi.

Tôi có thể làm gì để kích hoạt lại Tài khoản Google của mình?

Bạn có thể kích hoạt lại tài khoản của mình bằng cách làm theo các chỉ dẫn của chúng tôi để xác nhận rằng bạn đủ tuổi để có Tài khoản Google. Bạn sẽ thấy các chỉ dẫn này khi cố gắng đăng nhập lại tài khoản của mình thông qua trang đăng nhập bất kỳ của Google. Nếu sử dụng tài khoản thông qua nơi làm việc, trường học hoặc nhóm khác của mình, bạn nên truy cập vào myaccount.google.com để kích hoạt lại tài khoản của mình. Chúng tôi hiện cung cấp hai cách để xác nhận tuổi của bạn, đó là:

  1. Tải lên bản sao điện tử của giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp có hiển thị ngày sinh của bạn hoặc
  2. Thực hiện một giao dịch nhỏ (0,3 đô la Mỹ) thông qua thẻ tín dụng hợp lệ.

Lưu ý: Bạn có thể bị tính phí thêm 1 đô la Mỹ cho giao dịch có trị giá 0,3 đô la Mỹ của mình. Đây chỉ là phí ủy quyền trước và sẽ bị xóa khỏi tài khoản của bạn sau vài ngày. Nếu giao dịch của bạn không thực hiện được, hãy kiểm tra xem bạn có đang sử dụng thẻ không hợp lệ hoặc đã cung cấp thông tin không đúng hay không. Giao dịch có trị giá 0,3 đô la Mỹ của bạn sẽ được tặng cho một tổ chức bảo vệ trẻ em.

Nếu bạn dưới 18 tuổi, cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn sẽ phải cung cấp các thông tin xác nhận thay mặt bạn.

Tại sao Google yêu cầu thẻ tín dụng hoặc bản sao giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp của tôi? Thông tin này sẽ được sử dụng như thế nào?

Chúng tôi yêu cầu thực hiện giao dịch nhỏ qua thẻ tín dụng hợp lệ hoặc yêu cầu bản sao giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp để xác thực ngày sinh của bạn. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin này để xác nhận ngày sinh của bạn và để khôi phục tài khoản của bạn. Nếu bạn tùy chọn cung cấp bản sao giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp, chúng tôi sẽ hủy bản sao giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp của bạn sau khi xác thực ngày sinh của bạn.

Nếu bạn chọn tùy chọn giao dịch qua thẻ tín dụng, chúng tôi thu một khoản phí nhỏ (0,3 đô la Mỹ) để xác nhận rằng thẻ tín dụng đang hoạt động và có thể chấp nhận khoản tính phí. Chúng tôi sẽ giữ lại dữ liệu này khi cần thiết để đáp ứng các yêu cầu về quy định đối với giao dịch qua thẻ tín dụng, sau đó dữ liệu này sẽ bị xóa.

Làm cách nào để kiểm tra trạng thái yêu cầu của tôi?

Bạn có thể truy cập vào myaccount.google.com​ và thử đăng nhập vào tài khoản của mình. Nếu tài khoản của bạn chưa được mở khóa, bạn sẽ được đưa trở lại trang quy trình sửa ngày sinh. Trang này cũng sẽ cung cấp cho bạn trạng thái hiện tại của các yêu cầu trước, nếu có.

Lưu ý: Nếu bạn chọn xác nhận tuổi của mình qua thẻ tín dụng, bạn có thể truy cập vào myaccount.google.com sau 15 phút kể từ khi sửa để xem liệu nội dung mà bạn gửi đã được xử lý hay chưa.

Phải mất bao lâu để Google kích hoạt lại tài khoản của tôi?

Nếu bạn sử dụng thẻ tín dụng để sửa ngày sinh của mình, tài khoản của bạn có thể được mở khóa sau vài phút. Hầu hết các yêu cầu đều được xem xét trong vòng một ngày làm việc.

hc_author_accounts

Nick là chuyên gia Tài khoản và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi cho anh ấy bên dưới về cách cải thiện trang này.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?