Vanliga frågor om Google-konton och ålderskrav

Varför har mitt konto inaktiverats?

Du har angett ett födelsedatum som visar att du inte är tillräckligt gammal för att ha ett Google-konto.

Varför måste ni ta bort mitt konto efter 30 dagar?

Du har angett ett födelsedatum som visar att du inte är tillräckligt gammal för att ha ett Google-konto. Om du har angett fel födelsedatum har vi en tidsfrist så att du med någon av nedanstående metoder kan bekräfta ditt korrekta födelsedatum innan kontot tas bort. Konton är inte tillgängliga under tidsfristen. Vi gör detta för att våra policyer kräver det.

Vad kan jag göra för att aktivera mitt Google-konto igen?

Du kan aktivera ditt konto igen genom att följa våra anvisningar och bekräfta att du är gammal nog att ha ett Google-konto. Anvisningarna visas när du försöker logga in på kontot igen på en inloggningssida. Om du använder kontot via jobbet, skolan eller någon annan grupp öppnar du Google-kontot för att aktivera det på nytt. Du kan bekräfta din ålder på något av följande två sätt:

  1. Överföra en elektronisk kopia av en aktuell id-handling där ditt födelsedatum visas.
  2. Göra en transaktion på en låg summa (0,30 USD) med ett giltigt kreditkort.

Obs! Du kan debiteras en extra avgift på 1,00 USD för din transaktion på 0,30 USD. Detta är ett reserverat belopp som försvinner från kontot efter några dagar. Om transaktionen inte går igenom kontrollerar du att du använder ett giltigt kort och att du har angett rätt uppgifter. Din transaktion på 0,30 USD doneras till en barnhjälpsorganisation.

Om du är under 18 år måste en förälder eller vårdnadshavare bekräfta åt dig.

Varför frågas du efter ett kreditkort eller en id-handling? Hur används den här informationen?

Vi ber dig göra en liten transaktion med ett giltigt kreditkort alternativt skicka en kopia av en giltig id-handling så att vi kan validera ditt födelsedatum. Vi använder bara den här informationen för att bekräfta ditt födelsedatum och återställa ditt konto. Om du väljer att skicka en kopia av din id-handling förstör vi kopian när vi har bekräftat ditt födelsedatum.

Om du väljer att göra en kreditkortstransaktion tar vi ut en liten avgift (0,30 USD) för att bekräfta att kreditkortet är aktivt och går att debitera. Vi behåller dessa uppgifter om nödvändigt för att uppfylla de bestämmelser som gäller för kreditkortstransaktioner. Efter det kommer vi att ta bort uppgifterna.

Hur kontrollerar jag statusen för min begäran?

Du kan öppna Google-kontot och testa att logga in. Om kontot inte har låsts upp visas sidan för korrigering av födelsedatum och statusen för tidigare begäranden.

Obs! Om du väljer att bekräfta din ålder via kreditkort väntar du 15 minuter efter korrigeringsförsöket och öppnar sedan Google-kontot för att kontrollera om bekräftelsen har behandlats.

Hur lång tid tar det för Google att aktivera kontot igen?

Om du använder ett kreditkort för att korrigera födelsedatumet kan kontot vara upplåst redan efter några minuter. I normalfallet granskas en begäran inom en arbetsdag.