Uppdatera ditt konto så att det uppfyller ålderskraven

Du kan bara hantera ett eget Google-konto om du är tillräckligt gammal utifrån de ålderskrav som gäller i det land som kontot är kopplat till.

Följande gäller om vi får veta att du kanske inte är tillräckligt gammal för att hantera kontot på egen hand.

  • Du har 14 dagar på dig att antingen konfigurera kontroll av kontot eller verifiera att du är tillräckligt gammal för att hantera kontot. Under respitperioden kan du logga in och använda kontot som vanligt.
    • Om kontot har registrerats via jobbet, skolan eller en annan organisation kanske det inte kan underställas föräldrakontroll. I så fall inaktiveras kontot omedelbart. Kontakta administratören om du har frågor.
  • Om du väljer att inte konfigurera kontroll eller verifiera att du är tillräckligt gammal för att hantera kontot på egen hand inom 14 dagar inaktiveras kontot. All information i det raderas sedan efter 30 dagar.
Obs! Om kontot inaktiveras döljer vi allt innehåll som du har publicerat. Till exempel kommer YouTube-videor som du har gjort inte att visas längre när kontot har inaktiverats. Om du återaktiverar kontot senare kan det ta flera dagar innan innehållet visas igen.

Konfigurera kontroll av kontot

Om du inte är gammal nog att hantera ditt konto på egen hand kan du be en förälder att konfigurera kontroll av det med hjälp av sitt Google-konto så att du kan fortsätta att använda kontot. Från och med att du angav födelsedatum har du 14 dagar på dig att aktivera kontroll innan kontot inaktiveras. När kontot har inaktiverats har du 30 dagar på dig att aktivera kontroll innan kontot raderas.  

Tips! Det går inte att konfigurera kontroll av ett varumärkeskonto. Du måste ta bort varumärkeskontot eller ändra vem som hanterar det innan det går att konfigurera kontroll.

Bekräfta att du är tillräckligt gammal för att hantera ett eget konto

Om du uppfyller ålderskraven kan du verifiera din ålder med en giltig legitimation eller ett kreditkort.

Om du tar eller laddar upp ett foto av din legitimation lagras legitimationen på ett säkert sätt, blir inte offentlig och raderas när vi har verifierat ditt födelsedatum.

Om du använder ett kreditkort reserveras ett belopp tillfälligt. Detta betalas sedan tillbaka.

Obs! När du har loggat in på Google-kontot får du anvisningar om hur du tar eller laddar upp ett foto av en giltig legitimation, anger kreditkortsuppgifter eller använder andra verifieringsmetoder. Google ber dig aldrig om den här typen av uppgifter via e-post.

Använd en giltig legitimation

Du kan ta eller ladda upp ett foto av en giltig legitimation där födelsedatumet syns tydligt. Vi granskar de flesta begäranden inom 24 timmar och din legitimation raderas när ditt födelsedatum har verifierats. Du kan även täcka över id-numret för att dina uppgifter ska förbli privata.

Tips! Använd ett filformat som JPG eller PNG för bilden. Ladda inte upp en PDF-fil.

Använda ett kreditkort

Viktigt! Det här alternativet är inte tillgängligt i alla länder.

När vi har kontrollerat att kreditkortet är giltigt behåller vi uppgifterna enbart så länge som krävs för att uppfylla de bestämmelser som gäller för kreditkortstransaktioner.

Om du verifierar födelsedatumet med hjälp av ett kreditkort kan en reservation av ett litet belopp visas i kontoutdraget. Reservationen görs för att kontrollera att det är ett giltigt kort och konto. Kortet debiteras inte och reservationen tas snart bort igen.

Tips! Om det inte går att reservera ett belopp kontrollerar du att du använder ett giltigt kort och har angett rätt uppgifter.

Kontrollera vilken status din förfrågan har

  • Du kan kontrollera vilken status din förfrågan har under de första 14 dagarna. Kontrollera att du är inloggad på rätt konto om du har fler än ett.
  • Om kontot har inaktiverats kan du logga in som vanligt och se vilken status förfrågan har.

Ladda ned data från kontot

Om du väntar på återaktivering eller om det inte går att aktivera kontot igen kanske du kan ladda ned och spara kontodata från vissa Google-tjänster.

Under de första 14 dagarna kan du logga in på kontot och ladda ned din data.

Om kontot har inaktiverats kan du kanske ladda ned och spara kontodata från vissa av Googles tjänster.

Radera ett Google-konto

Om du inte vill lägga till kontroll eller intyga att du är tillräckligt gammal kan du radera Google-kontot innan det inaktiveras.
true
Välkommen till ditt Google-konto!

Vi har märkt att du har ett nytt Google-konto. Läs mer om hur du kan förbättra upplevelsen med checklistan för Google-konton.

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
12000981802532704788
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true