به‌روز کردن حساب برای مطابقت با شرایط سنی

برای مدیریت کردن «حساب Google» خودتان، باید از حداقل شرایط سنی در کشور مرتبط‌شده با حسابتان برخوردار باشید.

اگر متوجه شویم که ممکن است سنتان برای مدیریت کردن حساب خودتان کافی نباشد:

  • ۱۴ روز وقت دارید تا نظارت را برای حسابتان راه‌اندازی کنید یا به‌تأیید برسانید که سنتان برای مدیریت کردن حسابتان کافی است. درطول این مهلت ارفاقی، می‌توانید به سیستم حسابتان وارد شوید و طبق روال همیشه از آن استفاده کنید.
    • اگر حسابتان ازطریق محل کار، تحصیل، یا سازمانی دیگر مدیریت می‌شود، ممکن است حسابتان برای نظارت والدین واجدشرایط نباشد. اگر این شرایط برای شما صدق می‌کند، حسابتان فوراً غیرفعال خواهد شد. اگر سؤالی دارید، باید با سرپرستتان تماس بگیرید.
  • اگر طی ۱۴ روز، نظارت را راه‌اندازی نکنید یا به‌تأیید نرسانید که سنتان برای مدیریت کردن حسابتان کافی است، حسابتان غیرفعال خواهد شد و اطلاعات حسابتان پس‌از ۳۰ روز حذف خواهد شد.
مهم: اگر حسابتان غیرفعال شود، محتوایی که منتشر کرده‌اید پنهان خواهد شد. مثلاً تا وقتی حسابتان غیرفعال باشد، ویدیوهای YouTube که ایجاد کرده‌اید قابل‌مشاهده نخواهد بود. درصورت فعال شدن مجدد حسابتان، ممکن است چند روز طول بکشد تا محتوایتان دوباره نشان داده شود.

راه‌اندازی نظارت برای حساب

اگر سن شما برای مدیریت کردن حساب خودتان کافی نیست، می‌توانید از ولی‌تان بخواهید بااستفاده از «حساب Google» خودش نظارت راه‌اندازی کند تا شما بتوانید به استفاده کردن از حسابتان ادامه دهید. بعداز وارد کردن تاریخ تولدتان، ۱۴ روز وقت دارید تا نظارت را فعال کنید، درغیر این‌صورت حسابتان غیرفعال خواهد شد. بعداز غیرفعال شدن حسابتان، ۳۰ روز وقت دارید تا نظارت را فعال کنید، درغیر این‌صورت حسابتان حذف خواهد شد.

نکته: نمی‌توانید برای حساب نمانام نظارت راه‌اندازی کنید. برای اینکه بتوانید نظارت راه‌اندازی کنید، باید «حساب نمانام» خود را حذف کنید یا فردی را که حسابتان را مدیریت می‌کند تغییر دهید.

به‌تأیید رساندن کافی بودن سن برای مدیریت حساب

اگر از شرایط سنی حداقل برخوردار باشید، می‌توانید از مدرک شناسایی رسمی یا کارت اعتباری برای به‌تأیید رساندن سن خود استفاده کنید.

اگر از مدرک شناسایی خود عکس بگیرید یا آن را بارگذاری کنید، مدرک شناسایی شما به‌طور ایمن ذخیره می‌شود، دردسترس عموم قرار نخواهد گرفت، و پس‌از تأیید موفقیت‌آمیز تاریخ تولدتان حذف خواهد شد.

اگر از کارت اعتباری استفاده می‌کنید، مبلغ هرگونه مجوز موقت به‌طور کامل مسترد خواهد شد.

مهم: بعداز وارد شدن به سیستم «حساب Google» خود، دستورالعمل‌هایی درباره نحوه گرفتن عکس یا بارگذاری مستقیم عکس مدرک شناسایی معتبر، وارد کردن اطلاعات کارت اعتباری، یا استفاده از روشی دیگر برای اعتبارسنجی دریافت خواهید کرد. Google هیچگاه از شما نمی‌خواهد این نوع اطلاعات را ازطریق ایمیل ارائه کنید.

استفاده از مدرک شناسایی معتبر

می‌توانید از مدارک شناسایی دولتی معتبری که تاریخ تولدتان را نشان می‌دهد عکس بگیرید یا عکس آن را بارگذاری کنید. اکثر درخواست‌ها را ظرف ۲۴ ساعت بررسی می‌کنیم و مدرک شناسایی‌تان بعداز تأیید شدن تاریخ تولدتان حذف خواهد شد. همچنین می‌توانید برای محرمانه نگه داشتن مدرکتان، روی شماره شناسایی را بپوشانید.

نکته: از قالب‌های فایل تصویری مثل ‎.jpg یا ‎.png استفاده کنید. فایل ‎.pdf بارگذاری نکنید.

استفاده از کارت اعتباری

مهم: این گزینه در برخی‌از کشورها دردسترس نیست.

بعداز اینکه تأیید کردیم کارت اعتباری‌تان معتبر است، این داده‌ها را فقط تا زمانی نگه خواهیم داشت که برای برآورده کردن الزامات نظارتی درخصوص تراکنش کارت اعتباری لازم باشد.

اگر از کارت اعتباری برای به‌تأیید رساندن تاریخ تولدتان استفاده می‌کنید، ممکن است مجوزی برای مبلغ اندکی در حسابتان ببینید. با این کار، اعتبار کارت و حسابتان بررسی می‌شود. صورت‌حسابی برای کارتتان صادر نخواهد شد و مجوز به‌زودی برداشته می‌شود.

نکته: اگر مجوزتان تأیید نشد، ببینید آیا از کارت نامعتبری استفاده می‌کنید یا آیا اطلاعات اشتباه ارائه داده‌اید.

بررسی وضعیت درخواست

  • طی ۱۴ روز اول، می‌توانید وضعیت درخواستتان را بررسی کنید. اگر چند حساب دارید، مطمئن شوید به سیستم حساب درست وارد شده باشید.
  • اگر حسابتان غیرفعال شده است، برای مشاهده وضعیت درخواستتان، طبق روال همیشه به سیستم وارد شوید.

بارگیری داده از حساب

اگر منتظر هستید تا حسابتان دوباره فعال شود یا اینکه نمی‌توانید حسابتان را دوباره فعال کنید، شاید بتوانید داده‌های حساب را از برخی «سرویس‌های Google» بارگیری و ذخیره کنید.

طی ۱۴ روز اول، می‌توانید به سیستم حسابتان وارد شوید و داده‌هایتان را بارگیری کنید.

اگر حسابتان غیرفعال شده است، شاید بتوانید از برخی سرویس‌های Google داده‌های حساب را بارگیری و ذخیره کنید.

حذف «حساب Google»

اگر نمی‌خواهید نظارت اضافه کنید یا تاریخ تولدتان را به‌تأیید برسانید، می‌توانید انتخاب کنید که «حساب Google» را پیش‌از غیرفعال شدن، حذف کنید.
true
به «حساب Google» خوش آمدید!

متوجه شدیم «حساب Google» جدیدی دارید! با «بازبینه حساب Google» ببینید چگونه می‌توانید تجربه‌تان را بهبود ببخشید.

جستجو
پاک کردن جستجو
بستن جستجو
برنامه‌های Google
منوی اصلی