Ενημερώστε τον λογαριασμό σας, για να πληροίτε τα όρια ηλικίας

Για να διαχειριστείτε τον δικό σας Λογαριασμό Google, πρέπει να πληροίτε το ελάχιστο όριο ηλικίας της χώρας με την οποία σχετίζεται ο λογαριασμός σας.

Αν διαπιστώσουμε ότι δεν είστε αρκετά μεγάλος/-η για να διαχειριστείτε τον λογαριασμό σας:

  • Θα έχετε στη διάθεσή σας 14 ημέρες για να ρυθμίσετε την επίβλεψη για τον λογαριασμό σας ή για να επαληθεύσετε ότι είστε αρκετά μεγάλος για να τον διαχειριστείτε. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου χάριτος, μπορείτε να συνδεθείτε και να χρησιμοποιήσετε τον λογαριασμό σας κανονικά.
    • Εάν ο λογαριασμός σας είναι λογαριασμός εργασίας, σχολείου ή άλλου οργανισμού, ενδέχεται να μην πληροί τις προϋποθέσεις για γονική επίβλεψη. Σε αυτήν την περίπτωση, ο λογαριασμός σας θα απενεργοποιηθεί αμέσως. Εάν έχετε ερωτήσεις, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον διαχειριστή σας.
  • Εάν εντός 14 ημερών επιλέξετε να μην ρυθμίσετε την επίβλεψη ή να επαληθεύσετε ότι είστε αρκετά μεγάλος/-η ώστε να διαχειριστείτε τον λογαριασμό σας, ο λογαριασμός θα απενεργοποιηθεί και τα στοιχεία του θα διαγραφούν μετά από 30 ημέρες.
Σημαντικό: Εάν ο λογαριασμός σας απενεργοποιηθεί, το περιεχόμενο που έχετε δημοσιεύσει δεν θα εμφανίζεται. Για παράδειγμα, τα βίντεο YouTube που έχετε δημιουργήσει δεν θα είναι ορατά όσο ο λογαριασμός σας είναι απενεργοποιημένος. Εάν ενεργοποιήσετε εκ νέου τον λογαριασμό σας, ενδέχεται να χρειαστούν αρκετές ημέρες για να εμφανιστεί ξανά το περιεχόμενό σας.

Ρυθμίστε την επίβλεψη για τον λογαριασμό σας

Εάν δεν είστε αρκετά μεγάλος/-η για να διαχειρίζεστε τον λογαριασμό σας, μπορείτε να ζητήσετε από έναν γονέα να χρησιμοποιήσει τον Λογαριασμό του Google για να ρυθμίσει την επίβλεψη, ώστε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό σας. Αφού έχετε εισαγάγει την ημερομηνία γέννησής σας, έχετε 14 ημέρες για να ενεργοποιήσετε την επίβλεψη, προτού απενεργοποιηθεί ο λογαριασμός σας. Αφού απενεργοποιηθεί ο λογαριασμός σας, έχετε 30 ημέρες για να ενεργοποιήσετε την επίβλεψη, προτού διαγραφεί.  

Συμβουλή: Η επίβλεψη δεν μπορεί να ρυθμιστεί για έναν Λογαριασμό επωνυμίας. Θα πρέπει να διαγράψετε ή να αλλάξετε τα άτομα που διαχειρίζονται τον Λογαριασμό επωνυμίας σας, προτού ρυθμίσετε την επίβλεψη.

Βεβαιωθείτε ότι είστε αρκετά μεγάλος/-η ώστε να διαχειριστείτε τον λογαριασμό σας

Εάν πληροίτε τις απαιτήσεις ελάχιστης ηλικίας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα δημόσιο έγγραφο ταυτοποίησης ή μια πιστωτική κάρτα για να επαληθεύσετε την ηλικία σας.

Εάν τραβήξετε ή ανεβάσετε μια φωτογραφία του εγγράφου ταυτοποίησής σας, το έγγραφο θα αποθηκευτεί με ασφάλεια, δεν θα δημοσιοποιηθεί και θα διαγραφεί μετά την επιτυχή επαλήθευση της ημερομηνίας γέννησής σας.

Εάν χρησιμοποιήσετε πιστωτική κάρτα, θα γίνει πλήρης επιστροφή χρημάτων για τυχόν προσωρινή εξουσιοδότηση.

Σημαντικό: Αφού συνδεθείτε στον Λογαριασμό σας Google, θα λάβετε οδηγίες σχετικά με το πώς να τραβήξετε ή να ανεβάσετε απευθείας μια φωτογραφία του έγκυρου εγγράφου ταυτοποίησής σας, να εισαγάγετε στοιχεία πιστωτικής κάρτας ή να χρησιμοποιήσετε άλλες μεθόδους επαλήθευσης. Η Google δεν θα σας ζητήσει ποτέ την παροχή τέτοιου είδους πληροφοριών σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Χρησιμοποιήστε ένα κρατικό έγγραφο ταυτοποίησης

Μπορείτε να τραβήξετε ή να ανεβάσετε μια φωτογραφία ενός έγκυρου δημόσιου εγγράφου ταυτοποίησης όπου εμφανίζεται η ημερομηνία γέννησής σας. Ελέγχουμε τα περισσότερα αιτήματα εντός 24 ωρών και το έγγραφο ταυτοποίησής σας θα διαγραφεί μετά την επιτυχή επαλήθευση της ημερομηνίας γέννησής σας. Μπορείτε επίσης να καλύψετε τον αριθμό του εγγράφου ταυτοποίησης για να τον διατηρήσετε ιδιωτικό.

Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε μια μορφή αρχείου εικόνας, όπως .jpg ή .png. Μην ανεβάσετε αρχείο .pdf.

Χρησιμοποιήστε μια πιστωτική κάρτα

Σημαντικό: Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες.

Αφού επιβεβαιώσουμε ότι η πιστωτική σας κάρτα είναι έγκυρη, θα διατηρήσουμε αυτά τα δεδομένα για όσο διάστημα είναι απαραίτητο, με σκοπό να πληρούνται οι ρυθμιστικές απαιτήσεις για μια συναλλαγή μέσω πιστωτικής κάρτας.

Εάν χρησιμοποιήσετε πιστωτική κάρτα για να επαληθεύσετε την ημερομηνία γέννησής σας, μπορεί να δείτε μια εξουσιοδότηση για ένα μικρό ποσό στον λογαριασμό σας. Αυτό ελέγχει αν η κάρτα και ο λογαριασμός σας είναι έγκυρα. Η κάρτα σας δεν θα χρεωθεί και η εξουσιοδότηση θα καταργηθεί σύντομα.

Συμβουλή: Εάν η εξουσιοδότησή σας δεν ολοκληρωθεί, ελέγξτε μήπως χρησιμοποιήσατε μια μη έγκυρη κάρτα ή αν τα στοιχεία που καταχωρίσατε είναι λανθασμένα.

Ελέγξτε την κατάσταση του αιτήματός σας

  • Εντός των πρώτων 14 ημερών, μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση του αιτήματός σας. Εάν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς, βεβαιωθείτε ότι είστε συνδεδεμένοι στον σωστό λογαριασμό.
  • Εάν ο λογαριασμός σας είναι απενεργοποιημένος, συνδεθείτε κανονικά για να δείτε την κατάσταση του αιτήματός σας.

Κατεβάστε δεδομένα από τον λογαριασμό σας

Εάν περιμένετε για την επανενεργοποίηση του λογαριασμού σας ή δεν μπορείτε να επανενεργοποιήσετε τον λογαριασμό σας, μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε τα δεδομένα του λογαριασμού από ορισμένες Υπηρεσίες Google.

Εντός των πρώτων 14 ημερών, μπορείτε να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας και να κατεβάσετε τα δεδομένα σας.

Εάν ο λογαριασμός σας έχει απενεργοποιηθεί, μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να κατεβάσετε και να αποθηκεύσετε δεδομένα λογαριασμού από ορισμένες Υπηρεσίες Google.

Διαγραφή Λογαριασμού Google

Εάν δεν θέλετε να προσθέσετε επίβλεψη ή να επαληθεύσετε την ημερομηνία γέννησής σας, μπορείτε να επιλέξετε τηδιαγραφή του Λογαριασμού σας Google , προτού απενεργοποιηθεί.
true
Καλώς ορίσατε στον Λογαριασμό σας Google!

Διαπιστώσαμε ότι έχετε έναν νέο Λογαριασμό Google! Μάθετε πώς μπορείτε να βελτιώσετε την εμπειρία σας με τη λίστα ελέγχου για Λογαριασμούς Google.

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
8665781455355096509
true
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
true
true
true
70975