Cài đặt Google Authenticator

Nếu bạn thiết lập quy trình xác minh 2 bước bằng tin nhắn văn bản SMS hoặc cuộc gọi thoại đồng thời muốn có thể tạo mã bằng cách sử dụng Android, iPhone hoặc Blackberry, bạn có thể sử dụng ứng dụng Google Authenticator để nhận mã ngay cả khi bạn không có kết nối Internet hoặc dịch vụ dành cho thiết bị di động.

Để thiết lập quy trình này, trước tiên bạn cần hoàn tất quá trình thiết lập SMS/thoại. Sau đó, truy cập vào trang cài đặt quy trình xác minh 2 bước và nhấp Android, Blackberry hoặc iPhone rồi làm theo các hướng dẫn dành cho loại điện thoại của bạn được giải thích bên dưới.

Thiết bị Android

Yêu cầu

Để sử dụng Google Authenticator trên thiết bị Android, thiết bị của bạn phải đang chạy Android phiên bản 2.1 trở lên.

Tải xuống ứng dụng

 1. Truy cập Google Play.
 2. Tìm kiếm Google Authenticator.
 3. Tải xuống và cài đặt ứng dụng.

Thiết lập ứng dụng

 1. Nếu bạn chưa đăng ký tài khoản, hãy hoàn tất quá trình thiết lập SMS/thoại và đăng ký tài khoản theo quy trình xác minh 2 bước bằng số điện thoại của bạn.
 2. Trên máy tính của bạn, hãy truy cập trang cài đặt quy trình xác minh 2 bước và nhấp vào Android.
 3. Trên điện thoại của bạn, mở ứng dụng Google Authenticator.
 4. Nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng Authenticator, nhấp vào nút Thêm tài khoản. Nếu bạn đang thêm một tài khoản mới, chọn “Thêm tài khoản” từ trình đơn của ứng dụng.
 5. Để liên kết điện thoại với tài khoản của bạn:
  • Sử dụng mã QR: Chọn Quét mã vạch của tài khoản (nhãn 1a). Nếu ứng dụng Authenticator không thể tìm thấy ứng dụng máy quét mã vạch trên điện thoại của bạn, bạn có thể được nhắc tải xuống và cài đặt ứng dụng máy quét mã vạch. Nếu bạn muốn cài đặt ứng dụng máy quét mã vạch để có thể hoàn tất quá trình thiết lập, hãy nhấn Cài đặt (nhãn 2a), sau đó thực hiện quá trình cài đặt. Khi ứng dụng đã được cài đặt, mở lại Google Authenticator, trỏ máy ảnh vào mã QR trên màn hình máy tính của bạn.
  • Sử dụng khóa bí mật: Chọn Thêm tài khoản theo cách thủ công (nhãn 1b), sau đó nhập địa chỉ email của tài khoản Google của bạn vào ô bên cạnh Nhập tên tài khoản (nhãn 2b). Tiếp theo, nhập khóa bí mật trên màn hình máy tính của bạn vào ô bên dưới Nhập khóa (nhãn 2c). Đảm bảo bạn đã chọn đặt khóa ở chế độ Dựa trên thời gian (nhãn 2d) và nhấn "Lưu".

  Quét Android hoặc thủ công Lời nhắc của máy quét mã vạch Android Mục nhập thủ công của Android
 6. Để kiểm tra xem ứng dụng có hoạt động không, nhập mã xác minh trên điện thoại của bạn (nhãn 3) vào ô trên máy tính bên cạnh , sau đó nhấp vào "Xác minh".

  Mã xác minh Android
 7. Nếu mã của bạn đúng, bạn sẽ nhìn thấy thông báo xác nhận. Nhấp vào "Lưu" để tiếp tục quá trình thiết lập. Nếu mã của bạn sai, thử tạo mã xác minh mới trên điện thoại của bạn, sau đó nhập mã trên máy tính. Nếu vẫn gặp sự cố, bạn có thể muốn xác minh rằng thời gian trên điện thoại của bạn là chính xác hoặc đọc về các sự cố thường gặp.
iPhone, iPod Touch hoặc iPad

Yêu cầu

Để sử dụng Google Authenticator trên iPhone, iPod Touch hoặc iPad, bạn phải có iOS 5.0 trở lên. Ngoài ra, để thiết lập ứng dụng trên iPhone của bạn bằng mã QR, bạn phải có iPhone 3G trở lên.

Tải xuống ứng dụng

 1. Truy cập App Store.
 2. Tìm kiếm Google Authenticator.
 3. Tải xuống và cài đặt ứng dụng.

Thiết lập ứng dụngMã xác minh iPhone
 1. Nếu bạn chưa đăng ký tài khoản, hãy hoàn tất quá trình thiết lập SMS/thoại và đăng ký tài khoản theo quy trình xác minh 2 bước bằng số điện thoại của bạn. Bạn có thể thêm ứng dụng Google Authenticator chỉ sau khi bạn đã đăng ký bằng số điện thoại của mình.
 2. Trên máy tính của bạn, hãy truy cập trang cài đặt quy trình xác minh 2 bước và nhấp vào iPhone.
 3. Trên điện thoại của bạn, mở ứng dụng Google Authenticator.
 4. Chạm vào biểu tượng dấu cộng.
 5. Chạm vào Dựa trên thời gian (nhãn 1).
 6. Để liên kết điện thoại với tài khoản của bạn:
  • Sử dụng mã QR: Nhấp vào "Quét mã vạch" (nhãn 2a), sau đó trỏ máy ảnh của bạn vào mã QR trên màn hình máy tính.
  • Sử dụng khóa bí mật: Trong ô bên cạnh Tài khoản (nhãn 2b), nhập địa chỉ email của tài khoản Google của bạn. Sau đó, nhập khóa bí mật trên màn hình máy tính vào ô bên cạnh Khóa (nhãn 2c) và chạm vào "Xong" (nhãn 2d).

  Nhập khóa iPhone
 7. Để kiểm tra xem ứng dụng có hoạt động không, nhập mã xác minh trên điện thoại của bạn (nhãn 3) vào ô trên máy tính bên cạnh Mã, sau đó nhấp "Xác minh". Biểu tượng đồng hồ trên điện thoại của bạn (nhãn 4) sẽ cho bạn biết còn bao nhiêu thời gian trước khi mã xác minh hết hạn và mã mới được tạo.
 8. Nếu mã của bạn đúng, bạn sẽ nhìn thấy thông báo xác nhận. Nhấp vào "Lưu" để xác nhận. Nếu mã của bạn sai, thử tạo mã xác minh mới trên điện thoại, sau đó nhập mã trên máy tính. Nếu vẫn gặp sự cố, bạn có thể muốn xác minh rằng ">">">">thời gian trên điện thoại của bạn là chính xác cửa sổ mới hoặc đọc về các sự cố thường gặp.
Thiết bị BlackBerry

Yêu cầu

Để sử dụng Google Authenticator trên thiết bị BlackBerry, bạn phải có OS 4.5-7.0. Ngoài ra, đảm bảo thiết bị BlackBerry của bạn đã được định cấu hình cho tiếng Anh-Mỹ -- bạn không thể tải xuống Google Authenticator nếu thiết bị đang hoạt động ở chế độ ngôn ngữ khác.

Tải xuống ứng dụng

Bạn cần truy cập vào Internet trên điện thoại BlackBerry của mình để tải xuống Google Authenticator.

 1. Mở trình duyệt web trên điện thoại BlackBerry của bạn.
 2. Truy cập m.google.com/authenticator.
 3. Tải xuống và cài đặt ứng dụng.

Thiết lập ứng dụng

 1. Nếu bạn chưa đăng ký tài khoản, hãy hoàn tất quá trình thiết lập SMS/thoại và đăng ký tài khoản theo quy trình xác minh 2 bước bằng số điện thoại của bạn. Bạn có thể thêm ứng dụng Google Authenticator chỉ sau khi bạn đã đăng ký bằng số điện thoại của mình.
 2. Trên máy tính của bạn, hãy truy cập trang cài đặt quy trình xác minh 2 bước cửa sổ mới và nhấp vào Blackberry.
 3. Để liên kết điện thoại với tài khoản của bạn, mở trình đơn của ứng dụng Authenticator và chọn Nhập khóa thủ công (nhãn 1).

  Chọn khóa Blackberry
 4. Nhập địa chỉ email của tài khoản Google của bạn bên dưới "Nhập tên tài khoản" (nhãn 2).

  Nhập khóa thủ công của Blackberry
 5. Nhập khóa bí mật trên màn hình máy tính của bạn bên cạnh "Nhập khóa" (nhãn 3), chọn Dựa trên thời gian từ trình đơn thả xuống (nhãn 4) và nhấn Lưu (nhãn 5).
 6. Để kiểm tra xem ứng dụng có hoạt động không, nhập mã xác minh trên điện thoại của bạn (nhãn 5) vào ô trên máy tính bên cạnh , sau đó nhấp "Xác minh".

  Mã xác minh Blackberry
 7. Nếu mã của bạn đúng, bạn sẽ nhìn thấy thông báo xác nhận. Nhấp vào "Lưu" để tiếp tục quá trình thiết lập. Nếu mã của bạn sai, thử tạo mã xác minh mới trên điện thoại, sau đó nhập mã trên máy tính. Nếu vẫn gặp sự cố, bạn có thể muốn xác minh rằng ">">thời gian trên điện thoại của bạn là chính xác new window hoặc đọc về các sự cố thường gặp.
Thiết lập quy trình xác minh 2 bước cho nhiều tài khoản Google

Google Authenticator có thể cấp các mã cho nhiều tài khoản từ cùng một điện thoại thông minh. Tuy nhiên, mỗi tài khoản Google cần một khóa bí mật khác nhau. Bạn sẽ nhận được khóa này trong quá trình thiết lập. Chỉ cần lặp lại quá trình thiết lập cho bất kỳ tài khoản nào khác, sử dụng cùng ứng dụng Google Authenticator.

Thiết lập Google Authenticator trên nhiều thiết bị

Bạn có thể thiết lập Google Authenticator để tạo mã xác minh từ nhiều thiết bị.

 1. Đảm bảo rằng bạn đã tải Google Authenticator xuống tất cả các thiết bị bạn muốn sử dụng.
 2. Truy cập ">">trang xác minh 2 bước. cửa sổ mới
 3. Nếu bạn đã thiết lập Google Authenticator cho tài khoản của mình, hãy xóa tài khoản đó khỏi Authenticator để bạn có thể bắt đầu từ đầu. Nếu bạn vẫn chưa thiết lập Google Authenticator, hãy bỏ qua đến bước tiếp theo.
 4. Làm theo các hướng dẫn như thông thường để thiết lập quy trình xác minh 2 bước cho ứng dụng di động, đảm bảo quét mã QR được tạo hoặc nhập khóa bí mật được tạo trên tất cả các thiết bị mà bạn muốn thiết lập.
 5. Kiểm tra để đảm bảo rằng tất cả các thiết bị hoạt động đúng bằng cách nhập mã xác minh từ mỗi thiết bị và nhấp Xác minh. Sau đó, nhấp vào Lưu.

Google Authenticator không tạo mật khẩu dành riêng cho ứng dụng. Nếu bạn được ứng dụng nhắc nhập mật khẩu mới sau khi bật quy trình xác minh 2 bước, bạn phải đăng nhập bằng mật khẩu dành riêng cho ứng dụng.