Cài đặt Google Authenticator

Nếu bạn thiết lập quy trình Xác minh 2 bước bằng tin nhắn văn bản SMS hoặc cuộc gọi điện thoại đồng thời muốn có thể tạo mã bằng cách sử dụng Android, iPhone hoặc Blackberry thì bạn có thể sử dụng ứng dụng Google Authenticator để nhận mã ngay cả khi bạn không có kết nối Internet hoặc dịch vụ dành cho thiết bị di động.

Để thiết lập quy trình này, trước tiên bạn cần hoàn tất quá trình thiết lập SMS/thoại. Sau đó, truy cập trang cài đặt quy trình Xác minh 2 bước và nhấp vào Android, Blackberry hoặc iPhone và làm theo các chỉ dẫn cho loại điện thoại của bạn được giải thích bên dưới.

Thiết bị Android

Yêu cầu

Để sử dụng Google Authenticator trên thiết bị Android, thiết bị của bạn phải đang chạy Android phiên bản 2.1 trở lên.

Tải ứng dụng xuống

 1. Truy cập Google Play.
 2. Search for Google Authenticator.
 3. Tải xuống và cài đặt ứng dụng.

Thiết lập ứng dụng

 1. Nếu bạn chưa thực hiện, hãy hoàn tất quá trình thiết lập SMS/thoại và đăng ký tài khoản trong quy trình Xác minh 2 bước bằng số điện thoại của bạn.
 2. Trên máy tính, hãy truy cập trang cài đặt quy trình Xác minh 2 bước và nhấp vào Android.
 3. Trên điện thoại của bạn, mở ứng dụng Google Authenticator.
 4. Nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng Authenticator, nhấp vào nút Thêm tài khoản. Nếu bạn đang thêm tài khoản mới, hãy chọn “Thêm tài khoản” từ trình đơn của ứng dụng.
 5. Để liên kết điện thoại với tài khoản của bạn:
  • Sử dụng mã QR: Chọn Quét mã vạch của tài khoản (nhãn 1a). Nếu ứng dụng Authenticator không thể tìm thấy ứng dụng máy quét mã vạch trên điện thoại của bạn, bạn có thể được nhắc tải xuống và cài đặt ứng dụng máy quét mã vạch. Nếu bạn muốn cài đặt ứng dụng máy quét mã vạch để có thể hoàn tất quá trình thiết lập, hãy nhấn Cài đặt (nhãn 2a), sau đó thực hiện quá trình cài đặt. Sau khi ứng dụng đã được cài đặt, hãy mở lại Google Authenticator, hướng máy ảnh vào mã QR trên màn hình máy tính của bạn.
  • Sử dụng khóa bí mật: Chọn Thêm tài khoản theo cách thủ công (nhãn 1b), sau đó nhập địa chỉ email của tài khoản Google của bạn vào ô bên cạnh Nhập tên tài khoản (nhãn 2b). Tiếp theo, nhập khóa bí mật trên màn hình máy tính của bạn vào ô bên dưới Nhập khóa (nhãn 2c). Hãy chắc chắn bạn đã chọn đặt khóa ở chế độ Dựa trên thời gian (nhãn 2d) và nhấn "Lưu".

  Quét hoặc thủ công Android Lời nhắc máy quét mã vạch Android Nhập theo cách thủ công Android
 6. Để kiểm tra xem ứng dụng có hoạt động không, hãy nhập mã xác minh trên điện thoại của bạn (nhãn 3) vào ô trên máy tính bên cạnh , sau đó nhấp "Xác minh".

  Mã xác minh Android
 7. Nếu mã đúng, bạn sẽ thấy thông báo xác nhận. Nhấp vào "Lưu" để tiếp tục quá trình thiết lập. Nếu mã của bạn sai, thử tạo mã xác minh mới trên điện thoại, sau đó nhập mã trên máy tính. Nếu vẫn gặp sự cố, có thể bạn muốn xác minh rằng giờ trên điện thoại của bạn là chính xác cửa sổ mới hoặc đọc về các sự cố thường gặp.
iPhone, iPod Touch hoặc iPad

Yêu cầu

Để sử dụng Google Authenticator trên iPhone, iPod Touch hay iPad, bạn phải sử dụng iOS 5.0 trở lên. Ngoài ra, để thiết lập ứng dụng trên iPhone bằng mã QR, bạn phải có iPhone 3G trở lên.

Tải ứng dụng xuống

 1. Truy cập App Store.
 2. Tìm kiếm Google Authenticator.
 3. Tải xuống và cài đặt ứng dụng.

Thiết lập ứng dụng

 1. Nếu bạn chưa thực hiện, hãy hoàn tất quá trình thiết lập SMS/thoại và đăng ký tài khoản trong quy trình Xác minh 2 bước bằng số điện thoại của bạn. Bạn có thể thêm ứng dụng Google Authenticator chỉ sau khi bạn đã đăng ký bằng số điện thoại của mình.
 2. Trên máy tính, truy cập trang cài đặt quy trình Xác minh 2 bước và nhấp vào iPhone.
 3. Trên điện thoại của bạn, mở ứng dụng Google Authenticator.
 4. Nhấn biểu tượng dấu cộng.
 5. Nhấn vào Dựa trên thời gian.
 6. Để liên kết điện thoại với tài khoản của bạn:
  • Sử dụng mã vạch: Nhấn vào "Quét mã vạch" rồi hướng máy ảnh vào mã QR trên màn hình máy tính của bạn.
  • Sử dụng Nhập theo cách thủ công: Nhấn "Nhập theo cách thủ công" và nhập địa chỉ email của tài khoản Google của bạn. Sau đó, nhập khóa bí mật trên màn hình máy tính của bạn vào ô bên cạnh Khóa và nhấn "Xong".
 7. Để kiểm tra xem ứng dụng có hoạt động hay không, hãy nhập mã xác minh trên điện thoại của bạn vào ô trên máy tính bên cạnh Mã, sau đó nhấp "Xác minh". Biểu tượng đồng hồ trên điện thoại của bạn sẽ cho bạn biết còn bao nhiêu thời gian trước khi mã xác minh hết hạn và mã mới được tạo.
 8. Nếu mã đúng, bạn sẽ thấy thông báo xác nhận. Nhấp vào "Lưu" để xác nhận. Nếu mã của bạn sai, hãy thử tạo mã xác minh mới trên điện thoại, sau đó nhập mã trên máy tính. Nếu vẫn gặp sự cố, có thể bạn muốn xác minh rằng giờ trên điện thoại của bạn là chính xác cửa sổ mới hoặc đọc về các sự cố thường gặp.
Thiết bị BlackBerry

Yêu cầu

Để sử dụng Google Authenticator trên thiết bị BlackBerry, bạn phải sử dụng OS 4.5-7.0. Ngoài ra, đảm bảo thiết bị BlackBerry của bạn đã được định cấu hình cho tiếng Anh-Mỹ -- bạn không thể tải xuống Google Authenticator nếu thiết bị đang hoạt động ở chế độ ngôn ngữ khác.

Tải ứng dụng xuống

Bạn cần truy cập vào Internet trên điện thoại BlackBerry của mình để tải xuống Google Authenticator.

 1. Mở trình duyệt web trên điện thoại BlackBerry của bạn.
 2. Truy cập m.google.com/authenticator.
 3. Tải xuống và cài đặt ứng dụng.

Thiết lập ứng dụng

 1. Nếu bạn chưa thực hiện, hãy hoàn tất quá trình thiết lập SMS/thoại và đăng ký tài khoản trong quy trình Xác minh 2 bước bằng số điện thoại của bạn. Bạn có thể thêm ứng dụng Google Authenticator chỉ sau khi bạn đã đăng ký bằng số điện thoại của mình.
 2. Trên máy tính, truy cập trang cài đặt quy trình Xác minh 2 bước cửa sổ mới và nhấp vào Blackberry.
 3. Để liên kết điện thoại với tài khoản của bạn, hãy mở trình đơn của ứng dụng Authenticator và chọn Nhập khóa theo cách thủ công (nhãn 1).

  Chọn khóa Blackberry
 4. Nhập địa chỉ email của Tài khoản Google của bạn bên dưới "Nhập tên tài khoản" (nhãn 2).

  Nhập khóa theo cách thủ công Blackberry
 5. Nhập khóa bí mật trên màn hình máy tính của bạn bên cạnh "Nhập khóa" (nhãn 3), chọn Dựa trên thời gian từ trình đơn thả xuống (nhãn 4) và nhấn Lưu (nhãn 5).
 6. Để kiểm tra xem ứng dụng có hoạt động không, hãy nhập mã xác minh trên điện thoại của bạn (nhãn 5) vào ô trên máy tính bên cạnh , sau đó nhấp "Xác minh".

  Mã xác minh Blackberry
 7. Nếu mã đúng, bạn sẽ thấy thông báo xác nhận. Nhấp vào "Lưu" để tiếp tục quá trình thiết lập. Nếu mã của bạn sai, thử tạo mã xác minh mới trên điện thoại, sau đó nhập mã trên máy tính. Nếu vẫn gặp sự cố, có thể bạn cần xác minh rằng giờ trên điện thoại của bạn là chính xác cửa sổ mới hoặc đọc về các sự cố thường gặp.
Thiết lập quy trình Xác minh 2 bước cho nhiều tài khoản Google

Google Authenticator có thể cấp các mã cho nhiều tài khoản từ cùng một điện thoại thông minh. Tuy nhiên, mỗi tài khoản Google cần một khóa bí mật khác nhau. Bạn sẽ nhận được khóa này trong quá trình thiết lập. Chỉ cần lặp lại quá trình thiết lập cho bất kỳ tài khoản nào khác, sử dụng cùng ứng dụng Google Authenticator.

Thiết lập Google Authenticator trên nhiều thiết bị

Bạn có thể thiết lập Google Authenticator để tạo mã xác minh từ nhiều thiết bị.

 1. Đảm bảo rằng bạn đã tải Google Authenticator xuống tất cả các thiết bị bạn muốn sử dụng.
 2. Truy cập trang quy trình Xác minh 2 bước. cửa sổ mới
 3. Nếu bạn đã thiết lập Google Authenticator cho tài khoản của mình, hãy xóa tài khoản đó khỏi Authenticator để bạn có thể bắt đầu từ đầu. Nếu bạn vẫn chưa thiết lập Google Authenticator, hãy chuyển tới bước tiếp theo.
 4. Làm theo hướng dẫn như thường lệ để thiết lập quy trình Xác minh 2 bước cho ứng dụng dành cho thiết bị di động, hãy nhớ quét mã QR được tạo hoặc nhập khóa bí mật được tạo trên tất cả các thiết bị mà bạn muốn thiết lập.
 5. Kiểm tra để đảm bảo rằng tất cả các thiết bị hoạt động đúng bằng cách nhập mã xác minh từ mỗi thiết bị và nhấp Xác minh. Sau đó, nhấp vào Lưu.
Google Authenticator không tạo Mật khẩu ứng dụng. Nếu bạn được ứng dụng nhắc nhập mật khẩu mới sau khi bật Xác minh 2 bước, bạn phải đăng nhập bằng Mật khẩu ứng dụng.

Lưu ý: Nếu bạn có iOS 8.3 trên thiết bị, bạn sẽ không phải dùng Mật khẩu ứng dụng để sử dụng Xác minh 2 bước nữa.

hc_author_ashley

Ashley là chuyên gia Tài khoản và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi cho cô ấy bên dưới về cách cải thiện trang này.

Bài viết này có hữu ích không?