Cài đặt Google Authenticator

Nếu thiết lập tính năng Xác minh 2 bước, bạn có thể dùng ứng dụng Google Authenticator để nhận mã ngay cả khi không có kết nối Internet hoặc dịch vụ dữ liệu di động. 

Yêu cầu

Quan trọng: Nếu bạn có tài khoản thông qua cơ quan, trường học hoặc nhóm khác, thì tổ chức của bạn có thể không cho phép sử dụng tính năng Xác minh 2 bước. Hãy liên hệ với quản trị viên của bạn để biết thông tin chắc chắn.

Để sử dụng Google Authenticator trên thiết bị Android, bạn cần:

Tải ứng dụng xuống

CÀI ĐẶT GOOGLE AUTHENTICATOR

Thiết lập ứng dụng

 1. Chuyển đến phần bảo mật trên Tài khoản Google của bạn.
 2. Trong phần "Đăng nhập vào Google", hãy nhấn vào mục Xác minh 2 bước.
  Mẹo: Bạn có thể cần đăng nhập.
 3. Trong mục "Thêm các bước thứ hai khác để xác minh danh tính của bạn", hãy chuyển đến phần "ứng dụng Authenticator" rồi nhấn vào mục Thiết lập.
 4. Làm theo các bước trên màn hình.
 5. Để đảm bảo tính năng Xác minh 2 bước hoạt động, hãy nhận mã có 6 chữ số từ ứng dụng Authenticator. 
 6. Nhập mãrồi nhấn vào mục Xác minh.

Thiết lập tính năng Xác minh 2 bước cho nhiều Tài khoản Google

Google Authenticator có thể tạo mã cho nhiều tài khoản từ cùng một thiết bị di động. Mỗi Tài khoản Google cần một khóa bí mật riêng. 

Để thiết lập thêm tài khoản bổ sung, hãy bật tính năng Xác minh 2 bước cho từng tài khoản và sử dụng cùng một ứng dụng Google Authenticator.

Thiết lập Google Authenticator trên nhiều thiết bị

Thao tác này sẽ cho phép bạn tạo mã xác minh từ nhiều thiết bị.

 1. Xác minh để đảm bảo rằng Google Authenticator được cài đặt trên các thiết bị bạn muốn sử dụng.
 2. Trong Tài khoản Google của bạn, hãy chuyển đến phần Xác minh 2 bước.
 3. Nếu bạn đã thiết lập Google Authenticator cho tài khoản của mình, hãy xóa tài khoản đó khỏi Authenticator. Trước khi bạn xóa tài khoản đó khỏi Authenticator, hãy đảm bảo bạn có bước sao lưu thứ hai.
 4. Để thiết lập tính năng Xác minh 2 bước cho ứng dụng Authenticator, hãy làm theo các bước trên màn hình. Sử dụng cùng một mã QR hoặc khóa bí mật trên tất cả các thiết bị của bạn.
 5. Để kiểm tra xem tính năng Xác minh 2 bước có hoạt động hay không, hãy đảm bảo mã xác minh trên mỗi thiết bị là giống nhau.
Chuyển mã Authenticator sang điện thoại Android mới

Nếu đổi sang điện thoại Android khác, bạn có thể chuyển mã Authenticator hiện có từ điện thoại cũ sang điện thoại mới. 

Điều bạn cần:

 • Điện thoại Android cũ của bạn có mã Google Authenticator và phiên bản mới nhất của ứng dụng Google Authenticator.
 • Điện thoại Android mới của bạn.
 • Kết nối Internet đang hoạt động.
 1. Trên điện thoại mới của bạn, hãy cài đặt ứng dụng Google Authenticator.
 2. Mở ứng dụng này và nhấn vào Bắt đầu
 3. Ở cuối màn hình tiếp theo, hãy nhấn vào phần Nhập các tài khoản hiện có?
 4. Trên điện thoại cũ của bạn, hãy tạo một mã QR:
  1. Trong ứng dụng Authenticator, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Chuyển tài khoản sau đó Xuất tài khoản.
   Mẹo: Bạn có thể cần phải mở khóa điện thoại của mình.
  2. Chọn những tài khoản bạn muốn chuyển sang điện thoại mới và nhấn vào phần Tiếp theo
   Quan trọng: Điện thoại cũ của bạn sẽ tạo một mã QR. Nếu bạn chuyển nhiều tài khoản, thì điện thoại cũ của bạn có thể tạo nhiều mã QR.
 5. Trên điện thoại mới của bạn, hãy nhấn vào phần Quét mã QR.
  Mẹo: Lấy tiêu điểm mã vào bên trong các đường màu đỏ để quét mã. Nếu có nhiều mã QR, bạn sẽ được nhắc quét từng mã.
 6. Sau khi quét mã QR, bạn sẽ nhận được một thông báo xác nhận rằng tài khoản Google Authenticator đã được chuyển. 

Google Authenticator không tạo Mật khẩu ứng dụng. Nếu bạn thấy lời nhắc nhập Mật khẩu ứng dụng mới sau khi bật tính năng Xác minh 2 bước, hãy đăng nhập bằng Mật khẩu ứng dụng.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?