Ako získať overovacie kódy pomocou aplikácie Google Authenticator

Ak nastavíte dvojstupňové overenie, môžete pomocou aplikácie Google Authenticator generovať kódy. Kódy môžete generovať aj bez internetového pripojenia alebo mobilnej služby. Ďalšie informácie o dvojstupňovom overení

Synchronizácia kódov z aplikácie Google Authenticator vo všetkých vašich zariadeniach

Google Authenticator od verzie 6.0 pre Android a od verzie 4.0 pre iOS umožňuje synchronizáciu všetkých vašich overovacích kódov vo všetkých vašich zariadeniach. Stačí, keď sa prihlásite do účtu Google.

Šifrovanie údajov
Google vo všetkých svojich službách prenáša aj uchováva údaje šifrované. V niektorých službách poskytujeme aj možnosť zvýšiť ochranu vašich údajov šifrovaním end-to-end. Ak však toto šifrovanie použijete a zabudnete heslo, prístup k údajom natrvalo stratíte. V blízkej budúcnosti zavedieme v niektorých službách, napríklad aplikácii Google Authenticator, nepovinné šifrovanie end-to-end, aby bola škála možností úplná.

Požiadavky na aplikáciu

Ak chcete používať Google Authenticator vo svojom zariadení s Androidom, musíte mať:

Stiahnutie aplikácie Authenticator

INŠTALOVAŤ GOOGLE AUTHENTICATOR

Nastavenie aplikácie Authenticator

 1. V zariadení s Androidom prejdite do svojho účtu Google.
 2. Hore klepnite na kartu Zabezpečenie.
  • Ak kartu Zabezpečenie nevidíte, potiahnutím prejdite všetky karty, kým ju nenájdete.
 3. V sekcii Môžete pridať ďalšie možnosti prihlásenia klepnite na Authenticator. Možno sa budete musieť prihlásiť.
 4. Klepnite na Nastaviť overovateľa.
  • V niektorých zariadeniach je potrebné klepnúť na Začať.
 5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Prenos kódov z aplikácie Google Authenticator

Ak ste sa v aplikácii Google Authenticator prihlásili do svojho účtu Google, vaše kódy sa budú automaticky zálohovať a obnovovať v každom novom zariadení, ktoré budete používať.

Kódy si môžete manuálne preniesť do iného zariadenia, aj keď ste sa neprihlásili do účtu Google:

Ak chcete kódy z aplikácie Authenticator manuálne preniesť do nového telefónu, potrebujete:

 • svoje staré zariadenie s kódmi z aplikácie Google Authenticator,
 • najnovšiu verziu aplikácie Google Authenticator nainštalovanú vo svojom starom zariadení,
 • svoje nové zariadenie.
 1. Nainštalujte si vo svojom novom telefóne aplikáciu Google Authenticator.
 2. V aplikácii Google Authenticator klepnite na Začíname.
 3. Dole klepnite na Chcete importovať existujúce účty?.
 4. Vo svojom starom zariadení vytvorte QR kód:
  1. V aplikácii Authenticator klepnite na Viac Viac a potom Preniesť účty a potom Exportovať účty.
  2. Vyberte účty, ktoré chcete preniesť do svojho nového zariadenia.
  3. Klepnite na Ďalej.
   • Ak prenášate viacero účtov, vo svojom starom zariadení môžete vytvoriť viac QR kódov.
 5. Vo svojom novom telefóne klepnite na Naskenovať QR kód.

Po naskenovaní QR kódov dostanete potvrdenie, že vaše účty Authenticator boli prenesené.

Tip: Ak vaša kamera nedokáže QR kód naskenovať, možno obsahuje príliš veľa informácií. Skúste export zopakovať s menším počtom účtov.

Bežné problémy

Oprava nesprávneho kódu

Ak je kód nesprávny, skontrolujte či:

 • ste zadali platný kód;
 • čas vo vašom zariadení zodpovedá miestnemu časovému pásmu.

Ak je kód aj tak nesprávny, synchronizujte svoje zariadenie s Androidom:

 1. Vo svojom zariadení s Androidom otvorte aplikáciu Google Authenticator Authenticator.
 2. Vpravo hore vyberte Viac Viac a potomÚprava času pre generovanie kódov a potom Synchronizovať.
  • Na ďalšej obrazovke aplikácia potvrdí, že čas je synchronizovaný.
 3. Môžete sa prihlásiť pomocou overovacích kódov.
  • Synchronizácia má vplyv iba na interný čas vašej aplikácie Google Authenticator. Nastavenia dátumu a času vo vašom zariadení zostanú nezmenené.
Stratené alebo odcudzené zariadenie
Kódy z aplikácie Google Authenticator sa ukladajú miestne vo vašom zariadení. Môžete ich odstrániť pomocou možnosti vzdialeného vymazania zariadenia pre systém iOS alebo Android. Ak táto možnosť nie je k dispozícii, navštívte všetky weby, na ktorých ste nastavili aplikáciu Google Authenticator, odstráňte kódy a znova prepojte svoje nové zariadenie.

Používanie aplikácie Authenticator vo viacerých účtoch

Nastavenie dvojstupňového overenia pre viac účtov

Authenticator môže v jednom mobilnom zariadení vygenerovať kódy pre viacero účtov. Každý účet Google musí mať odlišný tajný kľúč.

Ak chcete nastaviť ďalšie účty:

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
9065331094724012052
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
70975