Získanie overovacích kódov pomocou aplikácie Google Authenticator

Ak nastavíte dvojstupňové overenie, kódy môžete prijímať pomocou aplikácie Google Authenticator. Kódy môžete prijímať aj bez internetového pripojenia či mobilnej služby. Prečítajte si viac o dvojstupňovom overení.

Požiadavky na aplikáciu

Ak chcete používať Google Authenticator v zariadení s Androidom, musia byť splnené tieto podmienky:

Stiahnite si Google Authenticator

INŠTALOVAŤ GOOGLE AUTHENTICATOR

Nastavenie aplikácie Google Authenticator

 1. V zariadení prejdite do účtu Google.
 2. V navigačnom paneli hore klepnite na Zabezpečenie.
 3. V sekcii Prihlásenie do Googlu klepnite na Dvojstupňové overenie. Možno sa budete musieť prihlásiť.
 4. V sekcii Pridať ďalšie kroky druhého stupňa na overenie totožnosti klepnite na položku Aplikácia Authenticator a potom na Nastaviť.
 5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Získanie kódov v novom telefóne

Prenos kódov aplikácie Authenticator do nového telefónu s Androidom

Čo potrebujete:

 • svoj starý telefón s Androidom s kódmi aplikácie Google Authenticator,
 • najnovšiu verziu aplikácie Google Authenticator nainštalovanú v starom telefóne,
 • nový telefón s Androidom,
 • aktívne internetové pripojenie.
 1. Do svojho nového telefónu nainštalujte aplikáciu Google Authenticator.
 2. V aplikácii klepnite na Začať.
 3. Dole klepnite na Importovať existujúce účty?
 4. V starom telefóne vytvorte QR kód:
  1. V aplikácii Authenticator klepnite na Viac Viac a potom Preniesť účty a potom Exportovať účty.
  2. Vyberte účty, ktoré chcete preniesť do nového telefónu, a klepnite na Ďalej.
   • Pri prenose viacerých účtov môže váš starý telefón vytvoriť viacero QR kódov.
 5. V novom telefóne klepnite na Naskenovať QR kód.
 6. Po naskenovaní QR kódov dostanete potvrdenie, že sa dokončil prenos vašich účtov Google Authenticator.
Zmena telefónu, na ktorý sa odosielajú kódy aplikácie Authenticator
 1. V zariadení prejdite do účtu Google.
 2. V navigačnom paneli hore vyberte Zabezpečenie.
 3. V sekcii Prihlásenie do Googlu klepnite na Dvojstupňové overenie. Možno sa budete musieť prihlásiť.
 4. V sekcii Dostupné možnosti druhého stupňa overenia klepnite na položku Aplikácia Authenticator a potom na Zmeniť telefón.
 5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Bežné problémy

Oprava nesprávneho kódu

Ak je kód nesprávny, skontrolujte tieto skutočnosti:

 • Zadali ste platný kód.
 • Čas vo vašom zariadení zodpovedá miestnemu časovému pásmu.

Ak je kód naďalej nesprávny, synchronizujte svoje zariadenie s Androidom:

 1. V zariadení s Androidom otvorte aplikáciu Google Authenticator Authenticator.
 2. Vpravo hore vyberte Viac Viac a potomÚprava času pre kódy a potom Synchronizovať.
 3. Na ďalšej obrazovke aplikácie sa zobrazí potvrdenie, že čas sa synchronizoval. Môžete sa prihlásiť pomocou overovacích kódov.
  • Synchronizácia zmení len interný čas aplikácie Google Authenticator. Nastavenia dátumu a času vášho zariadenia sa nezmenia.

Používanie aplikácie Google Authenticator s viacerými účtami alebo zariadeniami

Nastavenie dvojstupňového overenia pre viaceré účty

Google Authenticator môže z jedného mobilného zariadenia generovať kódy pre viacero účtov. Každý účet Google musí mať odlišný tajný kľúč.

Nastavenie ďalších účtov:

 1. V každom účte zapnite dvojstupňové overenie. Prečítajte si viac o dvojstupňovom overení.
 2. Použite tú istú aplikáciu Google Authenticator.
Nastavenie aplikácie Google Authenticator vo viacerých zariadeniach

Ak chcete generovať overovacie kódy z viacerých zariadení, postupujte takto:

 1. Skontrolujte, či je v zariadeniach, ktoré chcete použiť, nainštalovaná aplikácia Google Authenticator.
 2. V účte Google prejdite do sekcie Dvojstupňové overenie.
 3. Ak ste už v účte nastavili Google Authenticator, odstráňte daný účet z aplikácie Authenticator.
 4. Ak chcete nastaviť dvojstupňové overeni pre aplikáciu Authenticator, postupujte podľa pokynov na obrazovke. V každom zariadení použite rovnaký QR kód alebo tajný kľúč. Prečítajte si viac o dvojstupňovom overení.
 5. Skontrolujte, či sú overovacie kódy v každom zariadení identické. Inak overenie nebude fungovať.