Použití braillské klávesnice v aplikaci TalkBack

Důležité: K připojení k hmatovému displeji už není potřeba služby BrailleBack.

Braillskou klávesnicí TalkBack můžete pomocí šesti prstů zadávat šestibodové Braillovo písmo.

Braillská klávesnice TalkBack je dostupná v angličtině, starořečtině, arabštině, katalánštině, centrální kurdštině, chorvatštině, češtině, dánštině, holandštině, estonštině, finštině, francouzštině, němčině, řečtině, gudžarátštině, maďarštině, italštině, khmerštině, malajálamštině, maráthštině, nepálštině, severní sámštině, norštině, polštině, portugalštině, rumunštině, ruštině, srbštině, sinhálštině, slovenštině, španělštině, švédštině, tamilštině, telugštině, turečtině, ukrajinštině, urdštině, vietnamštině a velštině.

Důležité: Pokud chcete používat braillskou klávesnici v aplikaci TalkBack, zapněte aplikaci TalkBack a vypněte zvětšení.

Obsah

Krok 1: Nastavení braillské klávesnice v aplikaci TalkBack

Krok 2: Výběr režimu klávesnice

Používání gest s braillskou klávesnicí v aplikaci TalkBack

Správa braillské klávesnice TalkBack

Krok 1: Nastavení braillské klávesnice v aplikaci TalkBack

 1. Otevřete nabídku TalkBack.
  • Na zařízeních s podporou gest několika prsty (Android 10 a vyšší): Klepněte třemi prsty. Případně jedním tahem přejeďte prstem dolů a pak doprava.
  • Na zařízeních bez podpory gest více prsty: Jedním tahem přejeďte prstem dolů a pak doprava.
 2. Braillskou klávesnici aktivujete takto:
  1. Vyberte Nastavení aplikace TalkBack a pak Braillská klávesnice a pak Nastavení braillské klávesnice.
  2. Postupujte podle následujících pokynů.
 3. Otevřete aplikaci, ve které je možné psát, např. Gmail nebo Google Keep.
  • Důležité: Braillská klávesnice není kompatibilní s Dokumenty Google.
 4. Pokud chcete klávesnici najít, přesuňte výběr na textové pole a dvakrát klepněte.
 5. Zvolte Přepnout metodu zadávání Metoda zadávání nebo Další jazyk Zeměkoule.
  • Pokud nepoužíváte klávesnici Gboard, možnosti se mohou lišit. Tato možnost se obvykle nachází vpravo dole.
 6. Vyberte možnost Braillská klávesnice TalkBack.

Tip: Při prvním otevření braillské klávesnice můžete absolvovat výukový program s dalšími informacemi.

Krok 2: Výběr režimu klávesnice

Důležité: Braillská klávesnice TalkBack ve výchozím nastavení mění režimy podle orientace zařízení.

Vypnutí výchozího nastavení:

 1. V zařízení přejděte do sekce Přístupnost.
 2. Vyberte TalkBack a pak Nastavení.
 3. Vyberte Braillská klávesnice a pak Rozložení.

Režim s obrazovkou od sebe

Režim s obrazovkou od sebe vám umožňuje psát, když je obrazovka zařízení nasměrována od vás.

Otevření výukového programu pro obrazovku od sebe:

 1. Podržte telefon obrazovkou od sebe.
 2. Přejeďte po obrazovce třemi prsty nahoru.
 3. V seznamu možností braillské klávesnice vyberte Otevřít výukový program.

Použití režimu s obrazovkou od sebe:

 1. Otočte telefon obrazovkou od sebe.
 2. Poté telefon otočte na šířku.
  • Levou rukou chytněte horní část telefonu. Pravou rukou chytněte spodní část telefonu, na které se nachází port USB.
 3. Telefon držte malíčkem a palcem. Tři prostřední prsty držte nad obrazovkou.
 4. Levý ukazováček umístěte nad pozici bodu 1.
 5. Vyzkoušejte tato písmena:
  • A: Levým ukazováčkem klepněte na bod 1.
  • B: Levým ukazováčkem a prostředníčkem klepněte na body 1 a 2.
  • C: Levým ukazováčkem a pravým ukazováčkem klepněte na body 1 a 4.
  • D: Levým ukazováčkem, pravým ukazováčkem a pravým prostředníčkem klepněte na body 1, 4 a 5.

Tip: Pokud jsou pozice bodů mimo, můžete je upravit. Po dobu tří vteřin podržte na obrazovce šest prstů, dokud neuslyšíte: „Pozice bodů aktualizována.“ Braillská klávesnice si pamatuje zvlášť pozice pro režim s obrazovkou od sebe a režim s obrazovkou vodorovně nahoru.

Režim s obrazovkou vodorovně nahoru

V režimu s obrazovkou vodorovně nahoru můžete psát na rovném povrchu. Když zařízení rozpozná rovný povrch, přepne se z režimu s obrazovkou od sebe do režimu s obrazovkou vodorovně nahoru. Tento režim může být vhodný, pokud umíte psát na braillském psacím stroji Perkins nebo ho upřednostňujete.

 1. Položte zařízení na rovný povrch, dokud neřekne „Režim s obrazovkou vodorovně nahoru“.
  • Zařízení umístěte tak, aby se nabíjecí port nacházel nalevo.
 2. Zleva doprava jsou body umístěny takto: 3, 2, 1, 4, 5, 6. Umístěte ruce k zařízení tak, abyste mohli třemi prostředními prsty pohybovat nad obrazovkou.
 3. Levý ukazováček podržte nad bodem 1.
 4. Vyzkoušejte tato písmena:
  • A: Levým ukazováčkem klepněte na bod 1.
  • B: Levým ukazováčkem a prostředníčkem klepněte na body 1 a 2.
  • C: Levým ukazováčkem a pravým ukazováčkem klepněte na body 1 a 4.
  • D: Levým ukazováčkem, pravým ukazováčkem a pravým prostředníčkem klepněte na body 1, 4 a 5.

Tip: Pokud jsou pozice bodů mimo, můžete je upravit. Po dobu tří vteřin podržte na obrazovce šest prstů, dokud neuslyšíte: „Pozice bodů aktualizována.“ Braillská klávesnice si pamatuje zvlášť pozice pro režim s obrazovkou od sebe a režim s obrazovkou vodorovně nahoru.

Používání gest s braillskou klávesnicí v aplikaci TalkBack

Důležité: Při používání braillské klávesnice nejsou k dispozici další gesta aplikace TalkBack. Pokud chcete braillskou klávesnici zavřít a používat ostatní gesta aplikace TalkBack, přejeďte dvěma prsty dolů.

Vyzkoušejte tato gesta

 • Smazat písmeno: Přejetí prstem doleva
 • Smazat slovo: Přejetí dvěma prsty doleva
 • Přidat mezeru: Přejetí prstem doprava
 • Začít na novém řádku: Přejetí dvěma prsty doprava
 • Odeslat SMS: Přejetí dvěma prsty nahoru

Zobrazení seznamu dostupných gest:

 1. Přejeďte třemi prsty po obrazovce nahoru.
 2. Otevřete seznam možností braillské klávesnice.
 3. Vyberte možnost Zobrazit všechna gesta.

Tip: Když v některých zařízeních použijete aplikaci Zprávy a zavřete braillskou klávesnici TalkBack, nebude fungovat tlačítko Zpět. Pokud budete chtít pokračovat, vraťte se na plochu.

Správa braillské klávesnice TalkBack

Skrytí klávesnice

 • Skrytí braillské klávesnice TalkBack: Přejeďte dvěma prsty dolů.
 • Přepnutí na původní klávesnici: Přejeďte třemi prsty dolů.

Přidání nebo odstranění jazyků

Můžete vybrat, které jazyky budete s braillskou klávesnicí používat.

 1. Otevřete nabídku TalkBack.
  • Na zařízeních s podporou gest několika prsty: Klepněte třemi prsty. Případně jedním tahem přejeďte prstem dolů a pak doprava.
  • Na zařízeních bez podpory gest více prsty (před aktualizací Android R s aplikací TalkBack 9.1): Jedním tahem přejeďte prstem dolů a pak doprava.
 2. Vyberte Nastavení aplikace TalkBack a pak Braillská klávesnice a pak Jazyky zadávání.
 3. Zaškrtněte požadované jazyky.

Přepnutí jazyků

Pokud vyberete více než jeden jazyk, můžete mezi nimi přepínat v nabídce braillské klávesnice.

 1. Když je braillská klávesnice TalkBack zapnutá, přejeďte třemi prsty nahoru.
 2. Vyberte Změnit jazyk psaní.
  • Tuto možnost uvidíte, jen když zaškrtnete více jazyků.
 3. Vyberte nový jazyk.

Přepínání mezi plnopisem (grade 1) a zkratkopisem (grade 2)

Plnopis je vhodný, pokud Braillovo písmo ještě úplně neovládáte. Zkratkopis je určen pro pokročilejší uživatele.

 1. Když je braillská klávesnice TalkBack zapnutá, přejeďte třemi prsty nahoru.
 2. Vyberte požadovanou možnost:
  • Plnopis (grade 1):Vyberte Přepnout na plnopis.
  • Zkratkopis (grade 2): Vyberte Přepnout na zkratkopis.

Změnit pozice bodů

Pokud nejsou vaše body tam, kde chcete, můžete je aktualizovat dvěma způsoby:

 • Aktualizace pozice pro jednotlivé ruce zvlášť:
 1. Když je braillská klávesnice TalkBack zapnutá, přejeďte třemi prsty nahoru.
 2. Vyberte možnost Aktualizovat pozice bodů.
 3. Podle pokynů upravte pozici pro levou ruku a poté pro pravou ruku.
 • Aktualizace pozic bodů pro obě ruce:
 1. Když je braillská klávesnice TalkBack zapnutá, podržte po dobu asi tří sekund body 1, 2, 3, 4, 5 a 6.
 2. Při aktualizaci bodů bude telefon přehrávat zvuk.
 3. Držte všech šest bodů, dokud se nezobrazí potvrzení, že byly jejich pozice aktualizovány.

Související zdroje

Připojení k hmatovému displeji

Používání braillské klávesnice

Zadání textu na hmatovém displeji

Vyhledávání na obrazovce pomocí hmatového displeje

Změna nastavení hmatového displeje

Pokud potřebujete další pomoc s aplikací TalkBack, kontaktujte tým podpory Google pro osoby s postižením.

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
717068
false