Použití braillské klávesnice v aplikaci TalkBack

Pomocí braillské klávesnice v aplikaci TalkBack můžete klepáním na displej zadávat šestibodové Braillovo písmo. V současné době je podporován pouze standard Unified English Braille.

Krok 1: Nastavení braillské klávesnice v aplikaci TalkBack

Poznámka: Chcete-li používat braillskou klávesnici v aplikaci TalkBack, zapněte aplikaci TalkBack a vypněte zvětšení.

 1. V zařízení přejděte do aplikace Nastavení.
 2. Vyberte Přístupnost a poté TalkBack a poté Nastavení.
 3. Vyberte Braillská klávesnice.
 4. Vyberte Nastavíte klepnutím.
 5. V dialogovém okně vyberte Nastavení.
 6. Zapněte možnost Braillská klávesnice v aplikaci TalkBack.
 7. Otevřete aplikaci, ve které je možné psát, např. Gmail nebo Google Keep.
  • Poznámka: Braillská klávesnice TalkBack zatím není kompatibilní s Dokumenty Google. 
 8. Přesuňte výběr do pole k zadávání.
 9. Chcete-li přepnout na braillskou klávesnici v aplikaci TalkBack, vyberte možnost Přepnout metodu zadávání Metoda zadávání nebo Další jazyk Zeměkoule (pouze Gboard).
 10. Vyberte Braillská klávesnice v aplikaci TalkBack.

Krok 1: Psaní na braillské klávesnice v aplikaci TalkBack

Níže uvedené kroky jsou k dispozici také ve výukovém programu v zařízení. Můžete ho otevřít přejetím po obrazovce třemi prsty zdola nahoru. V seznamu možností braillské klávesnice vyberte Otevřít výukový program.

 1. Otočte telefon tak, aby obrazovka směřovala od vás.
 2. Poté telefon otočte na šířku. 
  • Rukama byste měli držet kratší strany telefonu.
  • V pravé ruce byste měli držet konec s portem USB.
 3. Držte telefon palcem a malíčkem a tři prostřední prsty umístěte na displej.
 4. Levý ukazováček byste měli mít na bodu 1. Zkuste klepnout na následující písmena: 
  • Klepnutím na tečku 1 zadejte písmeno A.
  • Klepnutím na tečky 1 a 2 zadejte písmeno B.
  • Klepnutím na tečky 1 a 4 zadejte písmeno C.
  • Klepnutím na tečky 1, 4 a 5 zadejte písmeno D.

Poznámka: Můžete použít zkratkopis (grade 2) nebo plnopis (grade 1). Plnopis je vhodný, pokud Braillovo písmo ještě úplně neovládáte. Zkratkopis je určen pro pokročilejší uživatele nebo pokud chcete používat zkratky.

Používání gest s braillskou klávesnicí v aplikaci TalkBack

 • Smazání písmena: Přejeďte doleva
 • Smazání slova: Přejeďte dvěma prsty doleva
 • Přidání mezery: Přejeďte prstem doprava
 • Nový řádek: Přejeďte dvěma prsty doprava
 • Odeslat text: Přejetím dvěma prsty nahoru

Chcete-li zobrazit seznam všech gest, přejeďte prstem po obrazovce třemi prsty nahoru. V seznamu možností braillské klávesnice vyberte Zobrazit všechna gesta.

Když používáte braillskou klávesnici v aplikaci TalkBack, ostatní gesta aplikace TalkBack nejsou k dispozici. 

Poznámka: Když používáte aplikaci Zprávy a zavřete braillskou klávesnici aplikace TalkBack, na některých zařízeních nefunguje tlačítko Zpět. Pokračujte stisknutím tlačítka plochy.

Skrytí braillské klávesnice v aplikaci TalkBack

 • Chcete-li braillskou klávesnici v aplikaci TalkBack skrýt, přejeďte dvěma prsty dolů.
 • Chcete-li přepnout na původní klávesnici, přejeďte třemi prsty dolů.