„Action Blocks“ naudojimas

Pažinimo sunkumų turintys asmenys naudodami „Action Blocks“ gali lengviau naudotis „Android“ telefonais ir planšetiniais kompiuteriais. Naudodami „Action Blocks“ galite prie pagrindinio ekrano pridėti dažnai atliekamų veiksmų su pavadinimu ar vaizdu. O tada galite aktyvavę veiksmų bloką, pvz., nuotrauką, atlikti atitinkamą veiksmą, pvz., paskambinti artimajam.

1 veiksmas: patikrinkite reikalavimus

Svarbu: šiuo metu programa „Action Blocks“ pasiekiama anglų, ispanų, italų, japonų, portugalų (Brazilija), prancūzų ir vokiečių kalbomis.

Prieš naudodami veiksmų blokus, įsitikinkite, kad telefonas ar planšetinis kompiuteris atitinka tolesnius reikalavimus.

 • Įrenginyje įdiegta 5.0 ar naujesnės versijos „Android“. Sužinokite, kaip patikrinti, kurios versijos „Android“ naudojate.
 • „Google“ padėjėjas. Programa „Action Blocks“ naudodama „Google“ padėjėją palengvai dažnai pasitaikančių veiksmų atlikimą. Sužinokite, kaip atlikti „Google“ padėjėjo sąranką.
 • 10.73 ar naujesnės versijos „Google“ programa. „Google“ programos versiją patikrinsite atidarę „Google“ programą „Google“ paieška. Pasirinkite „Daugiau“ 더보기 ir tada Nustatymai ir tada Apie. Programos versiją rasite nurodytą skiltyje „Versija“.
 • Interneto ryšys.

Patarimas: programa „Action Blocks“ dar nepasiekiama vaikų „Google“ paskyrose.

2 veiksmas: atsisiųskite veiksmų blokus

Atsisiųskite „Action Blocks“ iš „Google Play“ parduotuvės.

3 veiksmas. Atlikite pirmojo veiksmų bloko sąranką

Galite nustatyti veiksmų bloką ir atlikti užduotį vos vienu veiksmu: paskambinti artimajam, paleisti mėgstamo serialo seriją, valdyti apšvietimą, paleisti frazės įrašą ir ne tik. Galite nuspręsti, kokius veiksmų blokus sukurti, atsižvelgdami į savo ar artimojo poreikius.

Dažnai atliekamų veiksmų blokų sąranka

Galite kurti veiksmų blokus, kuriais pasitelkiant „Google“ padėjėją atliekami dažnai pasitaikantys veiksmai. Sužinokite, kokias komandas galite duoti „Google“ padėjėjui.

 1. Atidarykite programą „Action Blocks“ .
 2. Pasirinkite Sukurti veiksmų bloką.
 3. Pasirinkite dažną veiksmą iš sąrašo, pvz., Skambinti telefonu.
 4. Jei norite, kad paspaudus veiksmų bloką įrenginys komandą ištartų, pasirinkite Ištarti veiksmo pavadinimą. Jei veiksmas apima neskelbtiną informaciją, verčiau žymimąjį laukelį atžymėkite.
 5. Jei norite, kad paspaudus veiksmų bloką įrenginys suvibruotų, pasirinkite Vibruoti.
 6. Jei norite išbandyti veiksmų bloką, pasirinkite Išbandyti veiksmą, o tada – Kitas.
 7. Pridėkite vaizdą, pavadinimą arba abu, kaip nurodyta toliau.
  • Vaizdas: jei norite pasirinkti vaizdą iš galerijos, fotoaparato aplanko ar simbolių galerijos (įskaitant „Picture Communication Symbols“ simbolius), palieskite „Pasirinkti“ . Jei pasirinksite vaizdą iš galerijos arba fotoaparato aplanko, galite jį apkirpti arba pasirinkti Visada rodyti visą vaizdą, jog pagrindiniame ekrane visada būtų rodomas visas vaizdas. Jei norite sukurti veiksmų bloką tik su tekstu, pasirinkite Be vaizdo.
  • Veiksmų bloko pavadinimas: įveskite veiksmų bloko pavadinimą. Jei norite sukurti tik vaizdų veiksmų bloką, palikite pavadinimą tuščią.
 8. Pasirinkite Išsaugoti veiksmų bloką.
 9. Vadovaudamiesi ekrane pateikiamais raginimais pridėkite veiksmų bloką prie pagrindinio ekrano.

Patarimas: kai kuriais atvejais reikia suteikti „Google“ padėjėjui leidimą naudoti kitas įrenginio paslaugas. Įrenginio nustatymų programoje pasirinkite Programos ir pranešimai toliau Padėjėjas toliau Žr. visus Padėjėjo nustatymus toliau Paslaugos. Pasirinkite paslaugas, kurias norite naudoti su „Action Blocks“. Sužinokite, kaip pasirinkti, ką bendrinti su „Google“ padėjėju.

Nustatykite veiksmų blokus ir tarkite komandas

Galite sukurti veiksmų blokus, kad būtų ištariama, pvz., „Sveiki, aš vardu...“ Jūsų tekstas bus nusiųstas „Google“ ir konvertuotas į balso failą.

 1. Atidarykite programą „Action Blocks“ .
 2. Pasirinkite Sukurti veiksmų bloką.
 3. Pasirinkite Ištarti ką nors, o tada – vieną iš dažnai naudojamų frazių iš sąrašo. Jei norite įvesti savo frazę, pasirinkite Sukurti tinkintą frazę.
 4. Meniu „Balsas“ pasirinkite balsą, kuriuo bus tariama frazė.
 5. Jei norite išgirsti balsą, pasirinkite Išbandyti kalbą, o tada – Kitas.
 6. Pridėkite vaizdą, pavadinimą arba abu, kaip nurodyta toliau.
  • Vaizdas: jei norite pasirinkti vaizdą iš galerijos, fotoaparato aplanko ar simbolių galerijos (įskaitant „Picture Communication Symbols“ simbolius), palieskite „Pasirinkti“ . Jei pasirinksite vaizdą iš galerijos arba fotoaparato aplanko, galite jį apkirpti arba pasirinkti Visada rodyti visą vaizdą, jog pagrindiniame ekrane visada būtų rodomas visas vaizdas. Jei norite sukurti veiksmų bloką tik su tekstu, pasirinkite Be vaizdo.
  • Veiksmų bloko pavadinimas: įveskite veiksmų bloko pavadinimą. Jei norite sukurti tik vaizdų veiksmų bloką, palikite pavadinimą tuščią.
 7. Pasirinkite Išsaugoti veiksmų bloką.
 8. Vadovaudamiesi ekrane pateikiamais raginimais pridėkite veiksmų bloką prie pagrindinio ekrano.

URL priskyrimas veiksmų blokui

Palietę galite sukurti veiksmų bloką, kurį palietus apsilankoma konkrečiu URL.

 1. Įrenginyje atidarykite programą, iš kurios norite bendrinti URL, pvz., „Chrome“ arba „YouTube“.
 2. Pasirinkite Bendrinti toliau Veiksmų blokai.
 3. Patvirtinkite išsamią veiksmų bloko informaciją: pavadinimą ir vaizdą.
 4. Pridėkite veiksmų bloką prie pagrindinio ekrano.

4 veiksmas. Naudokite veiksmų blokus

Kai esate sukūrę veiksmų bloką ir jį pridėję prie pagrindinio ekrano, tiesiog pasirinkę jį atliksite veiksmą.

Veiksmų blokų tvarkymas

Nustatę veiksmų blokus galite juos koreguoti, kad sąranka geriau tiktų jums ar jūsų artimajam.

Adaptyviojo jungiklio priskyrimas veiksmų blokui

Ši funkcija gali būti naudinga judėjimo sutrikimų turintiems asmenims, kurie renkasi naudoti adaptyviuosius jungiklius.

 1. Prijunkite jungiklį prie telefono USB kabeliu arba „Bluetooth“ ryšiu. Įsitikinkite, kad jungiklis dar nepriskirtas kitam veiksmų blokui arba kitai programai.
 2. Atidarykite programą „Action Blocks“ .
 3. Pasirinkite veiksmų bloką, kurį norite atlikti naudodami jungiklį, o tada pasirinkite Redaguoti.
 4. Pasirinkite Priskirti išoriniam jungikliui. Jūsų gali būti paprašyta įgalinti „Action Blocks“ pritaikomumo paslaugą. Pasirinkite Gerai.
 5. Paspauskite jungiklį, kurį norite naudoti su veiksmų bloku.
 6. Pasirinkę Išsaugoti išsaugokite jungiklio priskyrimą.
 7. Jei norite įgalinti ekrano klaviatūrą, eikite į „Nustatymų“ programą Nustatymų programa Sistema toliau Kalbos ir įvestis toliau Fizinė klaviatūra. Įjunkite parinktį Rodyti virtualiąją klaviatūrą.
 8. Paspauskite jungiklį, kad atliktumėte veiksmų bloką.

Veiksmų blokų redagavimas arba pašalinimas

 1. Atidarykite programą „Action Blocks“ .
 2. Pasirinkite veiksmų bloką ir peržiūrėkite parinktis, pvz., Redaguoti, Ištrinti ir kitas.

Patarimas: jei veiksmų blokas pažymėtas kaip „Nenustatytas“, jis yra neaktyvus. Veiksmų bloką aktyvuosite pridėję jį prie pagrindinio ekrano – vadovaukitės kitame skyriuje pateiktomis instrukcijomis.

Veiksmų bloko pridėjimas prie pagrindinio ekrano

Veiksmų blokus prie pagrindinio ekrano galite pridėti dviem toliau nurodytais būdais.

 • Pagrindiniame ekrane palieskite ir palaikykite, kol iššoks meniu. Pasirinkite Valdikliai, o tada valdiklių sąraše raskite „Action Blocks“.
 • Programoje „Action Blocks“ pasirinkite veiksmų bloką. Meniu pasirinkite Pridėti prie pagrindinio ekrano. (Ši parinktis galima ne visuose įrenginiuose.)

Prie pagrindinio ekrano pridėto veiksmų bloko perkėlimas

 1. Palieskite ir palaikykite veiksmų bloką pagrindiniame ekrane.
 2. Perkelkite veiksmų bloką į norimą vietą. Pakelkite pirštą.

Prie pagrindinio ekrano pridėto veiksmų bloko dydžio keitimas 

 1. Palieskite ir palaikykite veiksmų bloką pagrindiniame ekrane.
 2. Pakelkite pirštą. Išvysite taškuotą kontūrą.
 3. Pakeiskite veiksmų bloko dydį, vilkdami taškus.
 4. Baigę palieskite už veiksmų bloko ribų.

Trikčių šalinimas

Jei matote vieną iš tolesnių klaidos pranešimų, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

„Nepavyksta prisijungti prie „Google“ padėjėjo“

 1. Patikrinkite, ar esate įdiegę „Google“ programą.
 2. Patikrinkite, ar „Google“ padėjėjas įjungtas ir jame prisijungta prie paskyros.
 3. Pamėginkite dar sykį paliesti veiksmų bloką.
 4. Jei vėl pateikiamas klaidos pranešimas, uždarykite ir vėl atidarykite „Google“ programą arba paleiskite telefoną iš naujo.

„Veiksmas negalimas“ arba „Šio veiksmo atlikti negalima“

 1. Patikrinkite, ar „Google“ padėjėjas įjungtas ir jame prisijungta prie paskyros.
 2. Pamėginkite dar sykį paliesti veiksmų bloką.

Siųsti atsiliepimą

Jei reikia pagalbos naudojant veiksmų blokus, susisiekite su pritaikymo neįgaliesiems palaikymo komanda adresu g.co/disabilitysupport.

Jei norite atsiųsti atsiliepimų apie „Action Blocks“, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Atidarykite programą „Action Blocks“ .
 2. Viršutiniame dešiniajame kampe pasirinkite „Pagalba“ Pagalba.
 3. Puslapio apačioje pasirinkite Siųsti atsiliepimą.

„Action Blocks“ veikla

„Google“ renka tam tikrus duomenis, susijusius su veiksmų blokų naudojimu, kad galėtų teikti ir tobulinti paslaugą. Nors šie duomenys nebus rodomi puslapyje „Mano veikla“, jie bus ištrinti, kai pašalinsite arba nustosite naudoti „Action Blocks“.

Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu
Paieška pagalbos centre
true
true
true
true
717068
false
false