Používanie aplikácie Okamžitý prepis

Pomocou Okamžitého prepisu môžete v zariadení s Androidom zaznamenávať reč a zvuky a následne si ich prečítať v podobe textu na obrazovke.

Stiahnutie a zapnutie Okamžitého prepisu

Poznámka: Ak máte telefón Pixel, preskočte na sekciu Pixel nižšie.

 1. Stiahnite si Okamžitý prepis a upozornenia na zvuky na Google Play.
 2. Prejdite do sekcie Aplikácie.
 3. Klepnite na aplikáciu Okamžitý prepis Okamžitý prepis.
 4. Skontrolujte, či máte internetové pripojenie.
 5. Podržte mikrofón svojho zariadenia pri osobe alebo zvuku, ktorý chcete zaznamenať. Mikrofón sa zvyčajne nachádza na spodku zariadenia.

Pixel: zapnutie Okamžitého prepisu

V telefónoch Pixel a ďalších vybraných telefónoch s Androidom je Okamžitý prepis už nainštalovaný. Ak chcete Okamžitý prepis zapnúť, postupujte takto:

 1. Otvorte v zariadení aplikáciu Nastavenia Aplikácia Nastavenia.
 2. Klepnite na Dostupnosť a potom na Okamžitý prepis.
 3. Klepnite na Otvoriť Okamžitý prepis.
 4. Prijmite povolenia klepnutím na OK.
 5. Nepovinné: Zmeňte skratku Okamžitého prepisu. Prečítajte si viac o skratkách dostupnosti.
 6. Ak chcete spustiť Okamžitý prepis, použite jeho skratku (potiahnite nahor dvomi prstami alebo klepnite na tlačidlo dostupnosti Dostupnosť).
 7. Skontrolujte, či máte internetové pripojenie.
 8. Podržte mikrofón svojho zariadenia pri osobe alebo zvuku, ktorý chcete zaznamenať. Mikrofón sa zvyčajne nachádza na spodku zariadenia.

Používanie Okamžitého prepisu offline

Stiahnutie jazykov na používanie v režime offline

Dôležité: Jazyky na použitie offline si môžete stiahnuť v zariadeniach s Androidom s operačnou pamäťou aspoň 6 GB a vo všetkých zariadeniach Pixel. Na použitie v režime offline nie sú k dispozícii všetky jazyky.

 1. V zariadení otvorte Okamžitý prepis Okamžitý prepis.
 2. Naspodku klepnite na Nastavenia Nastavenia a potom Ďalšie nastavenia.
 3. Posuňte sa na Primárny jazyk a Sekundárny jazyk.
  • K dispozícii na stiahnutie :
   • Ak sa vedľa jazyka zobrazuje tento symbol, znamená to, že daný jazyk je k dispozícii na stiahnutie.
   • Ak sa vedľa jazyka tento symbol nezobrazuje, znamená to, že nie je k dispozícii na stiahnutie.
  • Sťahuje sa : znamená, že sťahujete jazyk.
  • Hotovo : znamená, že jazyk je už stiahnutý.

Nastavenie predvoľby režimu offline

 1. V zariadení otvorte Okamžitý prepis Okamžitý prepis.
 2. Naspodku klepnite na Nastavenia Nastavenia a potom Ďalšie nastavenia.
 3. Zapnite Prepis offline.
Tipy:
 • Po zapnutí Prepisu offline môžete pre stiahnuté jazyky používať režim offline aj vtedy, keď máte internetové pripojenie.
 • Keď Prepis offline vypnete, v závislosti od stability siete sa Okamžitý prepis bude pre stiahnuté jazyky automaticky prepínať medzi režimami online a offline.

Správa histórie prepisov

Dôležité: Ak je história prepisov vypnutá, vaše prepisy budú po 24 hodinách odstránené. Prepisy nie je možné z Okamžitého prepisu exportovať. Môžete však skopírovať a prilepiť text.

História prepisov je v Okamžitom prepise k dispozícii až tri dni. Po troch dňoch bude automaticky odstránená. Históriu prepisov môžete kedykoľvek odstrániť. Ak chcete nájsť prepisy, posuňte sa nahor na obrazovke prepisu.

Zvuk a prepisy sú bezpečne šifrované a dočasne uložené v aplikácii Okamžitý prepis.

Zapnutie alebo vypnutie histórie prepisov
 1. Otvorte Okamžitý prepis a klepnite na Nastavenia Nastavenia.
 2. Zapnite alebo vypnite históriu prepisov.
Odstránenie histórie prepisov
 1. Otvorte Okamžitý prepis a klepnite na Nastavenia Nastavenia.
 2. Klepnite na Ďalšie nastavenia a potom Odstrániť históriu.

Tipy na používanie Okamžitého prepisu

Písanie odpovede

Počas konverzácie môžete namiesto rozprávania odpovede písať.

 1. Keď je zapnutý Okamžitý prepis, klepnite na Písať Typ.
 2. Pomocou klávesnice na obrazovke zadajte požadovaný text.
 3. Ak sa chcete vrátiť do režimu celej obrazovky, klepnite na Späť Späť.
Kopírovanie a prilepenie textu prepisu
 • Ak chcete skopírovať a prilepiť text z prepisu, pridržte text a klepnite na Kopírovať.
 • Ak chcete skopírovať celý prepis, pridržte ho a klepnite na Vybrať všetko a potom Kopírovať.
Vymazanie obrazovky
Obrazovku vymažete potiahnutím nahor. Ak chcete prepis vrátiť späť, potiahnite nadol.
Vyhľadávanie v prepise
 1. Keď je zapnutý Okamžitý prepis, klepnite na Nastavenia Nastavenia.
 2. Klepnite na Hľadať prepis.
 3. Zadajte hľadaný výraz.
 4. Klepnutím na výsledok vyhľadávania ho zobrazíte v kontexte.
Skrytie alebo zobrazenie zvukov

Okamžitý prepis vám môže okrem reči zobraziť aj nerečové zvuky vrátane ľudských zvukov, ako je Smiech, alebo zvukov z prostredia, ako sú Zvonček či Hudba.

Postup skrytia alebo zobrazenia nerečových zvukov:

 1. Keď je zapnutý Okamžitý prepis, klepnite na Nastavenia Nastavenia.
 2. Klepnite na Ďalšie nastavenia.
 3. Klepnite na Zobrazovať štítky zvukov.

Ak chcete zistiť, koľko zvuku je v okolí, skontrolujte indikátor zvuku vpravo hore na obrazovke Indikátor zvuku.

Pozastavenie prepisu na jednoduchšie čítanie
 1. Keď je zapnutý Okamžitý prepis, klepnite na Nastavenia Nastavenia.
 2. Klepnite na Ďalšie nastavenia.
 3. Klepnite na Rozšírené a potom na Zobraziť tlačidlo pozastavenia.
 4. Ak chcete prejsť späť na Okamžitý prepis, klepnite na Späť Späť.
 5. Ak chcete prepis pozastaviť alebo obnoviť, klepnite na Pozastaviť Pozastaviť.

Zmena nastavení Okamžitého prepisu

Pridanie vlastných slov

Ak vaše konverzácie často obsahujú nezvyčajné slová alebo frázy, môžete ich pridať, aby sa dali prepísať.

 1. Keď je zapnutý Okamžitý prepis, klepnite na Nastavenia Nastavenia.
 2. Klepnite na Ďalšie nastavenia.
 3. Klepnite na Vlastné slová.
 4. Klepnite na Pridať slovo.
Vibrovanie pri vyslovení mena

Keď niekto povie slovo alebo meno, ktoré určíte, môžeme vás na to upozorniť vibrovaním.

 1. Keď je zapnutý Okamžitý prepis, klepnite na Nastavenia Nastavenia.
 2. Klepnite na Ďalšie nastavenia.
 3. Klepnite na Vibrovať pri vyslovení mena.
 4. Klepnite na Pridať meno.
Zmena veľkosti textu
 1. Keď je zapnutý Okamžitý prepis, klepnite na Nastavenia Nastavenia.
 2. Veľkosť textu môžete zmeniť posúvačom.
Zmena jazyka
 1. Keď je zapnutý Okamžitý prepis, klepnite na Nastavenia Nastavenia.
 2. Klepnite na Ďalšie nastavenia.
 3. Ak chcete nastaviť primárny jazyk, klepnite na Primárny jazyk a potom vyberte príslušný jazyk v zozname.
 4. Voliteľné: Ak chcete nastaviť sekundárny jazyk, klepnite na Sekundárny jazyk a potom vyberte požadovaný jazyk v zozname.

Tip: Ak chcete rýchlo zmeniť jazyk pri zapnutom Okamžitom prepise, klepnite na príslušný jazyk (napríklad na angličtinu) dole na obrazovke.

Pripojenie externého mikrofónu

Namiesto mikrofónu v zariadení môžete použiť externý mikrofón.

 1. Pripojte k zariadeniu externý mikrofón.
 2. Keď je zapnutý Okamžitý prepis, klepnite na Nastavenia Nastavenia.
 3. Klepnite na Ďalšie nastavenia.
 4. Klepnite na Mikrofón.
 5. V zozname vyberte externý mikrofón.

Obmedzenia používania

Google nemá v úmysle používaním Okamžitého prepisu vytvárať akékoľvek záväzky vyplývajúce zo zákona Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA, zákon o prenosnosti a zodpovednosti zdravotného poistenia) v znení neskorších predpisov. Google žiadnym spôsobom netvrdí, že Okamžitý prepis spĺňa požiadavky zákona HIPAA.

Získať pomoc

Ak potrebujete ďalšiu pomoc s dostupnosťou v Androide, kontaktujte tím podpory Google pre ľudí s postihnutím.

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
717068
false