הקלטת דיבור והצגתו כטקסט

אפשר להשתמש באפליקציה 'תמלול בזמן אמת' במכשיר ה-Android כדי להקליט דיבור וצלילים ולהציגם כטקסט שמופיע במסך. 

שלב 1: מורידים את 'תמלול בזמן אמת'

כדי להוריד את 'תמלול בזמן אמת', יש לעבור אל Google Play.

שלב 2: מפעילים את 'תמלול בזמן אמת'

 1. פותחים את אפליקציית ההגדרות אפליקציית ההגדרות במכשיר.
 2. מקישים על נגישות ולאחר מכן על תמלול בזמן אמת.
 3. מקישים על שימוש בשירות
 4. לאישור ההרשאות, מקישים על אישור

הערה: אם אתם משתמשים במכשיר Pixel, יש לפעול לפי השלבים האלו כדי להפעיל את 'תמלול בזמן אמת'.

שלב 3: משתמשים ב'תמלול בזמן אמת'

 1. מוודאים שיש חיבור לאינטרנט.
 2. מפעילים את 'תמלול בזמן אמת': מחליקים למעלה בעזרת שתי אצבעות, או מקישים על לחצן הנגישות נגישות. למידע נוסף על לחצן הנגישות או תנועת הנגישות
 3. מקרבים את המיקרופון של המכשיר אל האדם או מקור הצליל שרוצים להקליט. לרוב, המיקרופון נמצא בתחתית המכשיר.
 4. הדיבור והצלילים יופיעו כמילים במסך.

טיפים:

 • כדי להעתיק ולהדביק קטעים מהתמליל, לוחצים לחיצה ארוכה על הטקסט ובוחרים באפשרות העתקה או בחירת תמליל.
 • כדי לנקות את המסך, מחליקים למעלה. כדי להחזיר את התמליל, מחליקים למטה. 
 • בפינה השמאלית העליונה של המסך מופיע אינדיקטור צליל אינדיקטור של קול, לפיו ניתן לראות כמה צלילי רקע וכמה צלילים לתמלול נשמעים. 

הערה: Google מעבדת תמלילים אבל אף פעם לא שומרת אותם.

הקלדת תגובה לדובר

אפשר להקליד תגובה במקום לומר אותה במהלך שיחה.

 1. בזמן שהאפליקציה 'תמלול בזמן אמת' פועלת, מקישים על סמל ההקלדה הקלדה.
 2. מזינים טקסט באמצעות המקלדת שמופיעה במסך.
 3. כדי לחזור למסך מלא, מקישים על הסמל 'הקודם' הקודם.

השהיית התמלול לקריאה קלה יותר

 1. בזמן שהאפליקציה 'תמלול בזמן אמת' פועלת, מקישים על סמל ההגדרות הגדרות.
 2. מקישים על הגדרות נוספות.
 3. מקישים על מתקדם ואז על הצגת לחצן ההשהיה.
 4. כדי לחזור לאפליקציה 'תמלול בזמן אמת', מקישים על הסמל 'הקודם' הקודם.
 5. כדי להשהות את התמלול או להמשיך אותו, מקישים על סמל ההשהיה השהה.

שינוי ההגדרות של 'תמלול בזמן אמת'

חיבור מיקרופון חיצוני

אפשר להשתמש במיקרופון חיצוני במקום במיקרופון המובנה במכשיר.

 1. מחברים מיקרופון חיצוני למכשיר.
 2. בזמן שהאפליקציה 'תמלול בזמן אמת' פועלת, מקישים על סמל ההגדרות הגדרות.
 3. מקישים על הגדרות נוספות.
 4. מקישים על מיקרופון.
 5. בוחרים מיקרופון חיצוני מהרשימה.

הסתרה או הצגה של צלילים שאינם דיבור

יחד עם הדיבור, האפליקציה 'תמלול בזמן אמת' מציגה צלילים שאינם דיבור בתחתית המסך. חלק מהצלילים יכולים להיות אנושיים, כמו "צחוק", או צלילים מהסביבה כמו "פעמון דלת" או "מוזיקה". 

כדי להסתיר או להציג צלילים שאינם דיבור:

 1. בזמן שהאפליקציה 'תמלול בזמן אמת' פועלת, מקישים על סמל ההגדרות הגדרות.
 2. מקישים על הגדרות נוספות.
 3. מקישים על הוספת תוויות לקולות שאינם דיבור.

שינוי גודל הטקסט

 1. בזמן שהאפליקציה 'תמלול בזמן אמת' פועלת, מקישים על סמל ההגדרות הגדרות.
 2. כדי לשנות את גודל הטקסט, משתמשים במחוון.

החלפת שפה

 1. בזמן שהאפליקציה 'תמלול בזמן אמת' פועלת, מקישים על סמל ההגדרות הגדרות.
 2. מקישים על הגדרות נוספות.
 3. כדי להגדיר את השפה הראשית שלכם, מקישים על שפה ראשית ולאחר מכן בוחרים שפה מהרשימה.
 4. אופציונלי: כדי להגדיר שפה משנית, מקישים על שפה משנית ולאחר מכן בוחרים שפה מהרשימה.

טיפ: כדי לשנות שפה במהירות בזמן שהאפליקציה 'תמלול בזמן אמת' פועלת, מקישים על השפה (למשל, אנגלית) בתחתית המסך.

שמירה או מחיקה של תמלילים

כברירת מחדל, תמלילים לא נשמרים.

שמירת תמליל

 1. בזמן שהאפליקציה 'תמלול בזמן אמת' פועלת, מקישים על סמל ההגדרות הגדרות.
 2. מפעילים את האפשרות שמירת התמליל הזה

התמליל נשמר ל-3 ימים.

איך לשמור את כל התמלילים

 1. בזמן שהאפליקציה 'תמלול בזמן אמת' פועלת, מקישים על סמל ההגדרות הגדרות.
 2. מקישים על הגדרות נוספות.
 3. מפעילים את האפשרות שמירת תמליל.

התמלילים נשמרים למשך 3 ימים.

מחיקה של היסטוריית התמלילים 

 1. בזמן שהאפליקציה 'תמלול בזמן אמת' פועלת, מקישים על סמל ההגדרות הגדרות.
 2. מקישים על הגדרות נוספות.
 3. מקישים על מחיקת ההיסטוריה.