Brug Transskribering

Du kan bruge Transskribering på din Android-enhed til at optage tale og lyd og se det som tekst på din skærm. 

Download og aktivér Transskribering

Bemærk! Hvis du har en Pixel-telefon, skal du springe til Pixel-sektionen nedenfor.

 1. Download Transskribering og lydnotifikationer i Google Play.
 2. Gå til sektionen med oversigten over alle dine apps.
 3. Tryk på appen Transskribering Transskribering
 4. Tjek, at du har internetforbindelse.
 5. Hold enhedens mikrofon i nærheden af den person eller lyd, du vil optage. Du finder som regel mikrofonen i bunden af din enhed.

Pixel: Aktivér Transskribering

Transskribering er allerede installeret på Pixel-telefoner og andre udvalgte Android-telefoner. Sådan aktiverer du Transskribering:

 1. Åbn appen Indstillinger Appen Indstillinger på din enhed.
 2. Tryk på Hjælpefunktioner, og tryk derefter på Transskribering.
 3. Tryk på Åbn Transskribering.
 4. Tryk på OK for at acceptere tilladelserne.
 5. Valgfrit: Skift din genvej for Transskribering. Få flere oplysninger om genveje til hjælpefunktioner.
 6. Du kan starte Transskribering ved hjælp af genvejen for Transskribering (stryg opad med to fingre, eller tryk på knappen Hjælpefunktioner Hjælpefunktioner.
 7. Tjek, at du har internetforbindelse.
 8. Hold enhedens mikrofon i nærheden af den person eller lyd, du vil optage. Du finder som regel mikrofonen i bunden af din enhed.

Tips til at bruge Transskribering

Skriv et svar

Du kan skrive et svar i stedet for at tale under en samtale.

 1. Tryk på Skriv Skriv, mens Transskribering kører.
 2. Skriv tekst ved hjælp af tastaturet på skærmen.
 3. Tryk på Tilbage Tilbage for at gå tilbage til fuld skærm.

Kopiér og indsæt

Hvis du vil kopiere og indsætte tekst fra transskriptionen, skal du holde teksten nede og derefter vælge Kopiér eller Markér transskription.

Ryd skærmen

Du kan rydde skærmen ved at stryge opad. Stryg nedad for at få vist transskriptionen igen. 

Søg i transskriptionen

 1. Tryk på Indstillinger Indstillinger, mens Transskribering kører.
 2. Tryk på Søg i transskriptionen.
 3. Skriv din søgeterm.
 4. Tryk for at se et søgeresultat i en kontekst.

Skjul eller vis lyde

Ud over tale kan Transskribering vise dig lyde, der ikke er tale, herunder menneskelige lyde som f.eks. "Grin" eller omgivende lyde som "Dørklokke" eller "Musik". 

Sådan skjuler eller viser du lyde, der ikke er tale:

 1. Tryk på Indstillinger Indstillinger, mens Transskribering kører.
 2. Tryk på Flere indstillinger.
 3. Tryk på  Vis lydetiketter.

Du kan se, hvor meget lyd der er, på lydindikatoren øverst til højre på skærmen Lydindikator

Sæt transskriptionen på pause, så du nemmere kan læse

 1. Tryk på Indstillinger Indstillinger, mens Transskribering kører.
 2. Tryk på Flere indstillinger.
 3. Tryk på Avanceret, og tryk derefter på Vis pauseknappen.
 4. Tryk på Tilbage Tilbage for at vende tilbage til Transskribering.
 5. Tryk på Pause Sæt på pause for at sætte transskriptionen på pause eller genoptage den.

Skift indstillinger for Transskribering

Tilføj dine egne ord

Hvis dine samtaler ofte indeholder sjældne ord eller sætninger, kan du tilføje dem, så de kan transskriberes.

 1. Tryk på Indstillinger Indstillinger, mens Transskribering kører.
 2. Tryk på Flere indstillinger.
 3. Tryk på Tilpassede ord.
 4. Tryk på Tilføj ord.

Vibrer, når navne nævnes

Du kan blive underrettet med en vibration, når nogen siger et ord eller et navn, som du angiver. 

 1. Tryk på Indstillinger Indstillinger, mens Transskribering kører.
 2. Tryk på Flere indstillinger.
 3. Tryk på Vibrer, når navne nævnes.
 4. Tryk på Tilføj navn.

Skift tekststørrelse

 1. Tryk på Indstillinger Indstillinger, mens Transskribering kører.
 2. Brug skyderen til at ændre tekststørrelsen.

Skift sprog

 1. Tryk på Indstillinger Indstillinger, mens Transskribering kører.
 2. Tryk på Flere indstillinger.
 3. Angiv dit primære sprog ved at trykke på Primært sprog og derefter vælge et sprog på listen.
 4. Valgfrit: Du kan angive et sekundært sprog ved at trykke på Sekundært sprog og derefter vælge et sprog på listen.

Tip! Du kan hurtigt skifte sprog, mens Transskribering kører, ved at trykke på sproget (f.eks. dansk) nederst på skærmen.

Tilslut en ekstern mikrofon

Du kan bruge en ekstern mikrofon i stedet for den indbyggede mikrofon på din enhed.

 1. Slut en ekstern mikrofon til enheden.
 2. Tryk på Indstillinger Indstillinger, mens Transskribering kører.
 3. Tryk på Flere indstillinger.
 4. Tryk på Mikrofon.
 5. Vælg den eksterne mikrofon på listen.

Gem eller slet transskriptioner

Du kan gemme transskriptioner i Transskribering i op til tre dage ved at følge vejledningen nedenfor. De transskriptioner, du gemmer, slettes automatisk efter tre dage. Du kan også altid slette din transskriptionshistorik.

Lyd og transskriptioner krypteres og behandles af Google Cloud-tjenesterne og gemmes ikke andre steder end på din enhed. Hvis du gemmer en transskription, gemmes den på sikker vis i appen Transskribering på din enhed. 

Gem en transskription i tre dage

 1. Tryk på Indstillinger Indstillinger, mens Transskribering kører.
 2. Aktivér Gem denne transskription

 Gem alle transskriptioner i tre dage

 1. Tryk på Indstillinger Indstillinger, mens Transskribering kører.
 2. Tryk på Flere indstillinger.
 3. Aktivér Gem transskription.

 Slet transskriptionshistorik

 1. Tryk på Indstillinger Indstillinger, mens Transskribering kører.
 2. Tryk på Flere indstillinger.
 3. Tryk på Slet historik.

 

Bemærk! Transskriptioner kan ikke eksporteres fra Transskribering. Du kan dog kopiere og indsætte tekst som beskrevet ovenfor i "Kopiér og indsæt".

Begrænsninger ved brug

Google har ikke til hensigt at skabe forpligtelser i henhold til HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) med senere ændringer i forbindelse med brugen af Transskribering. Google garanterer ikke, at Transskribering opfylder HIPAA-kravene.