Pritaikymo neįgaliesiems meniu naudojimas

Kai kurie iš šių veiksmų taikomi tik naudojant 11 ir naujesnių versijų „Android“. Sužinokite, kaip patikrinti, kokios versijos „Android“ naudojate.

Pritaikomumo meniu – tai didelis ekrane pateikiamas meniu, skirtas „Android“ įrenginiui valdyti. Galite valdyti gestus, aparatinės įrangos mygtukus, naršymą ir kt. Meniu galite atlikti toliau nurodytus veiksmus.

 • Daryti ekrano kopijas
 • Užrakinti ekraną
 • Paleisti „Google“ padėjėją
 • Atidaryti sparčiuosius nustatymus ir pranešimus
 • Padidinti arba sumažinti garsumą
 • Koreguoti šviesumą

1 veiksmas: įjunkite pritaikomumo meniu

 1. Atidarykite įrenginio Nustatymų programą Nustatymų programa.
 2. Palieskite Pritaikymas neįgaliesiems, tada – Pritaikymo neįgaliesiems meniu.
 3. Įjunkite parinktį Pritaikymo neįgaliesiems meniu spartusis klavišas.
 4. Kad sutiktumėte su leidimais, palieskite Gerai
 5. Pasirenkama: norėdami pakeisti spartųjį klavišą, palieskite Pritaikymo neįgaliesiems meniu spartusis klavišas. Sužinokite apie pritaikymo neįgaliesiems sparčiuosius klavišus.

2 veiksmas: naudokite pritaikymo neįgaliesiems meniu

 1. Norėdami atidaryti pritaikymo neįgaliesiems meniu, naudokite pritaikymo neįgaliesiems meniu spartųjį klavišą: dviem pirštais perbraukite aukštyn (jei įjungta „TalkBack“, perbraukite trimis pirštais) arba palieskite pritaikomumo mygtuką Pritaikymas neįgaliesiems.
 2. Meniu pasirinkite parinktį.
 3. Jei norite peržiūrėti daugiau meniu parinkčių, eikite į kitą arba ankstesnį ekraną.

Pritaikomumo meniu mygtukų padidinimas

 1. Atidarykite įrenginio Nustatymų programą Nustatymų programa.
 2. Palieskite Pritaikymas neįgaliesiems, tada – Pritaikymo neįgaliesiems meniu.
 3. Palieskite Nustatymai.
 4. Palieskite Dideli mygtukai.