תפריט נגישות

תפריט הנגישות זמין במכשירים שמותקן בהם Android מגרסה 9.0 ואילך. כך בודקים איזו גרסה של Android מותקנת במכשיר‏.

תפריט הנגישות הוא תפריט גדול שמופיע במסך ומאפשר לשלוט במכשיר ה-Android. באמצעותו ניתן להגדיר תנועות, לחצנים פיזיים, ניווט ועוד. מתפריט זה ניתן לבצע את הפעולות הבאות:

 • יצירת צילומי מסך
 • נעילת המסך
 • הפעלת Google Assistant
 • פתיחת הגדרות מהירות והתראות
 • הגברת עוצמת הקול או החלשתה
 • התאמת בהירות

שלב 1: הפעלת תפריט הנגישות

 1. פותחים את אפליקציית ההגדרות אפליקציית ההגדרות במכשיר.
 2. מקישים על נגישות ולאחר מכן תפריט הנגישות.
 3. מקישים על שימוש בשירות.
 4. כדי לאשר את ההרשאות מקישים על אישור

שלב 2: שימוש בתפריט הנגישות

 1. בחלק התחתון של המסך, מקישים על לחצן הנגישות נגישות.
 2. בוחרים אפשרות מהתפריט.
 3. כדי לסקור אפשרויות תפריט נוספות, עוברים למסך הבא או למסך הקודם.

הערות:

 • אם לא מופיע לחצן נגישות במסך, כדאי ללמוד כיצד למצוא את לחצן הנגישות
 • אם הפעלתם יותר מכלי נגישות אחד שעושה שימוש בלחצן הנגישות, יש ללחוץ לחיצה ארוכה על הלחצן כדי לעבור בין הכלים.

הגדלת הלחצנים של תפריט הנגישות

 1. פותחים את אפליקציית ההגדרות אפליקציית ההגדרות במכשיר.
 2. מקישים על נגישות ולאחר מכן תפריט הנגישות.
 3. מקישים על הגדרות.
 4. מקישים על לחצנים גדולים.