Använda kortkommandon för tillgänglighetsfunktioner

Obs! 

Med genvägar till tillgänglighetsfunktioner kan du snabbt aktivera tillgänglighetsappar eller byta mellan appar. Du kan välja vilken genväg du vill använda för varje tillgänglighetsapp.

Innehåll

Steg 1: Konfigurera genvägar till tillgänglighetsfunktioner

Valfritt: Ändra enhetsnavigering till knappar eller rörelser

Steg 2: Använda genvägar till tillgänglighetsfunktioner

Utvecklare: Lägga till tillgänglighetsknappen

Få hjälp

Steg 1: Konfigurera genvägar till tillgänglighetsfunktioner

Du kan konfigurera så många genvägar du vill för de tillgänglighetsappar du använder på Android-enheten.

 1. Öppna appen Inställningar på enheten.
 2. Tryck på Tillgänglighet.
 3. Välj den app du vill använda med en genväg.
 4. Välj inställningen för genvägar, till exempel genväg till TalkBack eller genväg till Förstoring.
 5. Välj en genväg:
  • Tryck på tillgänglighetsknappen: Tryck på tillgänglighetsknappen på skärmen.
  • Håll ned volymknapparna: Tryck länge på båda volymknapparna.
  • Svep nedifrån och upp med två fingrar eller tre fingrar om TalkBack är aktiverat.
  • Tryck snabbt tre gånger på skärmen (endast tillgängligt för förstoring)
 6. Tryck på Spara.

Valfritt: Ändra enhetsnavigering till knappar eller rörelser

På många enheter kan du välja mellan navigering med tre knappar och navigering med rörelser.

 1. Öppna appen Inställningar på enheten.
 2. Välj System följt av Rörelser följt av Systemnavigering.
 3. Välj ett navigeringsalternativ.

Genvägar för navigeringstyper

Det finns olika genvägar för de två navigeringstyperna:

 • Navigering med tre knappar:
  • Tillgänglighetsknappen Tillgänglighet i navigeringsfältet
  • Flytande tillgänglighetsknapp
 • Navigering med rörelser:
  • Flytande tillgänglighetsknapp
  • Navigering med rörelser
   • Svepa uppåt med två fingrar
   • Om TalkBack är aktiverat sveper du uppåt med tre fingrar
Tips! Om du inte hittar tillgänglighetsknappen eller använder navigeringen med rörelser kan du fråga tillverkaren hur du visar navigeringsknappar.

Steg 2: Använda genvägar till tillgänglighetsfunktioner

När du har aktiverat kortkommandon för tillgänglighetsfunktioner kan du starta tillgänglighetsappar eller byta mellan tillgänglighetsappar med hjälp av kortkommandona. Läs tipsen nedan för varje kortkommando.

Tryck på tillgänglighetsknappen

 • Starta en app: Tryck på Tillgänglighet Tillgänglighet i navigeringsfältet.
 • Växla mellan appar: Om du har tilldelat mer än en app tillgänglighetsknappen trycker du länge på Tillgänglighet Tillgänglighet. Välj den nya appen på menyn.

Tryck på flytande tillgänglighetsknapp

 • Starta en app eller växla mellan appar: Tryck på den flytande tillgänglighetsknappen.
 • Flytta den flytande tillgänglighetsknappen: Dra och släpp den flytande tillgänglighetsknappen.
 • Ändra storlek på den flytande tillgänglighetsknappen: Tryck på den flytande tillgänglighetsknappen och dra den mot kanten på skärmen om du vill förminska den.

Ändra inställningar för flytande tillgänglighetsknappar

 1. Öppna appen Inställningar på enheten.
 2. Välj Tillgänglighet följt av Tillgänglighetsknappen.
  • Välja om du använder den flytande knappen: Välj flytande över andra appar under Plats.
  • Om du vill ändra storlek på knapparna väljer du Storlek och väljer en ny storlek.
  • Ställa in transparens och toning: Använd reglaget för att ställa in transparens när du inte använder den.

Svep nedifrån och upp med två fingrar eller om TalkBack är aktiverat sveper du med tre fingrar

 • Starta en app: Svep uppåt med två fingrar från skärmens nederkant eller tre fingrar om du har aktiverat TalkBack.
 • Växla mellan appar: Om du har tilldelat tillgänglighetsknappen till fler än en app sveper du uppåt med två fingrar och håller kvar dem, eller tre fingrar om TalkBack är aktiverat och lyfter sedan fingrarna. Välj den nya appen på menyn.

Genväg med volymknapp

 • Starta en app: Håll nere båda volymknapparna tills menyn visas och välj den app du vill använda.
 • Växla mellan appar: Håll båda volymknapparna nedtryckta. När menyn för kortkommandon öppnas väljer du den app du vill använda.
 • Välj vilka appar som ska startas med genvägen till volymknapparna: Håll båda volymknapparna nedtryckta. Välj Redigera genvägar när menyn för genvägar öppnas. Välj vilka funktioner du vill använda med genvägen och tryck sedan på Klar.

Utvecklare: Lägga till tillgänglighetsknappen

Läs mer om hur du använder tillgänglighetsknappen i tillgänglighetstjänster.

Få mer hjälp

Om du behöver mer hjälp med genvägar till tillgänglighetsfunktioner kontaktar du Googles support för kunder med funktionsnedsättning.

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
717068
false
false