Använda kortkommandon för tillgänglighetsfunktioner

Vissa av dessa steg fungerar endast i Android 11.0 eller senare. Ta reda på vilken version av Android du har.

Med kortkommandon för tillgänglighetsfunktioner kan du snabbt aktivera tillgänglighetsappar eller byta mellan appar. Du kan välja vilket kortkommando du vill använda för varje tillgänglighetsapp.

Steg 1: Konfigurera kortkommandon för tillgänglighetsfunktioner 

Du kan konfigurerar så många kortkommandon du vill för de tillgänglighetsappar du använder på Android-enheten.

 1. Öppna appen Inställningar Appen Inställningar på enheten.
 2. Välj Tillgänglighet.
 3. Välj den app du vill använda med ett kortkommando.
 4. Välj kortkommandoinställningen, t.ex. Kortkommando för TalkBack eller Kortkommando för förstoring.
 5. Välj ett kortkommando: 
  • Tryck på tillgänglighetsknappen: Tryck på tillgänglighetsknappen längst ned på skärmen 
  • Håll ned volymknapparna: Håll båda volymknapparna nedtryckta
  • Svep nedifrån och upp med två fingrar (svep med tre fingrar om TalkBack är aktiverat)
  • Tryck snabbt tre gånger på skärmen (endast tillgängligt för förstoring)
 6. Välj Spara.

Valfritt: Ändra enhetsnavigering till knappar eller rörelser

På många enheter kan du välja mellan navigering med tre knappar och navigering med rörelser. Kortkommandot för tillgänglighetsknappen (Tillgänglighet) är endast tillgängligt när du navigerar med tre knappar och kortkommandot för att svepa med två fingrar (tre fingrar med TalkBack aktiverat) är endast tillgängligt när du navigerar med rörelser.

Så här ändrar du alternativet för systemnavigering:

 1. Öppna appen Inställningar på enheten Appen Inställningar.
 2. Välj System följt av Rörelser följt av Systemnavigering.
 3. Välj ett navigeringsalternativ.

Om du inte hittar tillgänglighetsknappen eller om det inte går att använda navigering med rörelser kontaktar du enhetens tillverkare och frågar hur du får fram navigeringsknapparna.

Steg 2: Använda kortkommandon för tillgänglighet

När du har aktiverat kortkommandon för tillgänglighetsfunktioner kan du starta tillgänglighetsappar eller byta mellan tillgänglighetsappar med hjälp av kortkommandona. Läs tipsen nedan för varje kortkommando.

Tryck på tillgänglighetsknappen

 • Starta en app: Tryck på tillgänglighetsknappen i navigeringsfältet Tillgänglighet.
 • Byta mellan appar: Om fler än en app har tilldelats tillgänglighetsknappen trycker du länge på tillgänglighetsknappen Tillgänglighet. Välj den nya appen på menyn.

Svep nedifrån och upp med två fingrar (svep med tre fingrar om TalkBack är aktiverat)

 • Starta en app: Svep uppåt med två fingrar från skärmens nederkant (tre fingrar om TalkBack är aktiverat).
 • Byta mellan appar: Om fler än en app har tilldelats tillgänglighetsknappen sveper du uppåt med två fingrar och trycker fingrarna mot skärmen (tre fingrar om TalkBack är aktiverat). Lyft sedan fingrarna. Välj den nya appen på menyn.

Kortkommando för volymknapp

 • Starta en app: Håll båda volymknapparna nedtryckta.
 • Byta mellan appar: Håll båda volymknapparna nedtryckta. När menyn för kortkommandon öppnas väljer du den app du vill använda.  
 • Välj vilka appar som ska startas med kortkommandot för volymknapparna: Håll båda volymknapparna nedtryckta. Välj Redigera kortkommandon när menyn för kortkommandon öppnas. Välj vilka funktioner du vill använda med kortkommandot och tryck sedan på Klar.

Använda kortkommandot för volymknappar på låsskärmen

Du kan konfigurera kortkommandot för volymknapparna så att en tillgänglighetsfunktion aktiveras på låsskärmen. Du kan tillåta att kortkommandot för volymknapparna fungerar på låsskärmen. 

 1. Öppna appen Inställningar Appen Inställningar på enheten.
 2. Välj Tillgänglighet.
 3. Aktivera Kortkommando från låsskärm under Experimentella. 

Utvecklare: Lägga till tillgänglighetsknappen

Läs mer om hur du använder tillgänglighetsknappen i tillgänglighetstjänster.

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
717068
false