Pritaikomumo šaukinių naudojimas

Svarbu 

Pritaikomumo šaukiniai – tai greitas būdas įjungti arba perjungti pritaikomumo programas. Galite pasirinkti šaukinį kiekvienai norimai naudoti pritaikomumo programai.

Turinys

1 veiksmas: nustatykite pritaikomumo šaukinius

Pasirenkama: pakeiskite naršymo įrenginyje metodą į naršymą mygtukais ar gestais

2 veiksmas: naudokite pritaikomumo šaukinius

Informacija kūrėjams: pritaikomumo mygtuko pridėjimas

Pagalba

1 veiksmas: nustatykite pritaikomumo šaukinius

Galite nustatyti tiek sparčiųjų klavišų, kiek norite naudoti „Android“ įrenginio pritaikomumo programose.

 1. Atidarykite įrenginio „Nustatymų“ programą.
 2. Palieskite Pritaikomumas.
 3. Pasirinkite programą, kurią norite naudoti su sparčiuoju klavišu.
 4. Pasirinkite sparčiojo klavišo nustatymą, pvz., „TalkBack“ spartusis klavišas arba Didinimo spartusis klavišas.
 5. Pasirinkite spartųjį klavišą:
  • Pritaikomumo mygtuko palietimas: palieskite pritaikomumo mygtuką ekrane.
  • Garsumo klavišų laikymas: palieskite ir palaikykite abu garsumo klavišus.
  • Dviem pirštais (arba trimis pirštais, jei įjungta „TalkBack“) perbraukite iš apačios aukštyn.
  • Triskart palieskite ekraną (pasiekiama tik didinimo funkcija).
 6. Palieskite Išsaugoti.

Pasirenkama: pakeiskite naršymo įrenginyje metodą į naršymą mygtukais ar gestais

Daugelyje įrenginių galite pasirinkti naršymą trimis mygtukais arba naršymą gestais.

 1. Atidarykite įrenginio Nustatymų programą.
 2. Pasirinkite Sistema toliau Gestai toliau Sistemos naršymas.
 3. Pasirinkite naują naršymo parinktį.

Naršymo tipų šaukiniai

Įvairūs šių dviejų naršymo tipų šaukiniai nurodyti toliau.

 • Naršymas trimis mygtukais:
  • pritaikomumo mygtukas Pritaikymas neįgaliesiems naršymo juostoje;
  • slankusis pritaikomumo mygtukas.
 • Naršymas gestais:
  • slankusis pritaikomumo mygtukas;
  • naršymas gestais;
   • perbraukimas dviem pirštais aukštyn;
   • perbraukimas trimis pirštais aukštyn, jei įjungta „TalkBack“.
Patarimas: jei nerandate pritaikomumo mygtuko arba negalite naudoti naršymo gestais, klauskite įrenginio gamintojo, kaip atidaryti mygtukus.

2 veiksmas: naudokite pritaikomumo šaukinius

Įjungę pritaikymo neįgaliesiems sparčiuosius klavišus galite juos naudoti pritaikomumo programoms paleisti ar perjungti. Perskaitykite toliau pateiktus patarimus dėl kiekvieno sparčiojo klavišo.

Pritaikomumo mygtuko palietimas

 • Programos paleidimas: naršymo juostoje palieskite „Pritaikomumas“ Pritaikymas neįgaliesiems.
 • Programų perjungimas: jei priskyrėte pritaikomumo mygtuką kelioms programoms, palieskite ir palaikykite „Pritaikomumas“ Pritaikymas neįgaliesiems. Meniu pasirinkite naują programą.

Slankiojo pritaikomumo mygtuko palietimas

 • Paleisti programą arba perjungti programas: palieskite perdengiamąjį pritaikomumo mygtuką.
 • Perkelti perdengiamąjį pritaikomumo mygtuką: nuvilkite perdengiamąjį pritaikomumo mygtuką.
 • Pakeisti perdengiamąjį pritaikomumo mygtuko dydį: perdengiamąjį mygtuką sumažinsite palietę ir nuvilkę į ekrano kraštą.

Perdengiamojo pritaikomumo mygtuko nustatymų keitimas

 1. Atidarykite įrenginio „Nustatymų“ programą.
 2. Pasirinkite Pritaikomumas toliau Pritaikomumo mygtukas.
  • Jei norite pasirinkti, ar naudoti perdengiamąjį mygtuką: skiltyje Vieta pasirinkite Perdengia virš kitų programų.
  • Jei norite pakeisti mygtukų dydį: pasirinkite Dydis ir nurodykite naują dydį.
  • Jei norite nustatyti skaidrumą ir išblukimą: šliaužikliu nustatykite nenaudojamo mygtuko skaidrumą.

Perbraukimas iš apačios aukštyn dviem pirštais (arba trimis, jei įjungta „TalkBack“)

 • Programos paleidimas: perbraukite aukštyn dviem pirštais (arba trimis pirštais, jei įjungta „TalkBack“) nuo ekrano apačios.
 • Programų perjungimas: jei priskyrėte pritaikomumo mygtuką kelioms programoms, perbraukite aukštyn dviem pirštais (arba trimis pirštais, jei įjungta „TalkBack“) ir palaikykite, tada patraukite pirštus. Meniu pasirinkite naują programą.

Garsumo klavišo šaukinys

 • Programos paleidimas: paspauskite ir palaikykite abu garsumo mygtukus, kol bus parodytas meniu, ir pasirinkite norimą naudoti programą.
 • Programų perjungimas: paspauskite ir palaikykite abu garsumo mygtukus. Kai bus atidarytas sparčiųjų klavišų meniu, pasirinkite norimą naudoti programą.
 • Pasirinkimas, kurios programos bus paleidžiamos garsumo sparčiuoju klavišu: paspauskite ir palaikykite abu garsumo klavišus. Kai atsidarys sparčiųjų klavišų meniu, pasirinkite Redaguoti sparčiuosius klavišus. Pasirinkite funkcijas, kurias naudosite su šiuo šaukiniu, ir palieskite Atlikta.

Informacija kūrėjams: pritaikomumo mygtuko pridėjimas

Sužinokite, kaip naudoti pritaikomumo mygtuką pritaikomumo paslaugai.

Daugiau pagalbos

Jei reikia daugiau pagalbos dėl pritaikomumo šaukinių, susisiekite su „Google“ palaikymo neįgaliesiems komanda.

Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu
Paieška pagalbos centre
true
true
true
true
717068
false
false