Pritaikymo neįgaliesiems sparčiųjų klavišų naudojimas

Kai kurie iš šių veiksmų taikomi tik naudojant 11.0 ir naujesnių versijų „Android“. Sužinokite, kaip patikrinti, kokios versijos „Android“ naudojate.

Pritaikymo neįgaliesiems spartieji klavišai – tai greitas būdas įjungti pritaikomumo programas arba jas perjungti. Kiekvienoje pritaikomumo programoje galite pasirinkti norimą naudoti spartųjį klavišą.

1 veiksmas: nustatykite pritaikymo neįgaliesiems sparčiuosius klavišus 

Galite nustatyti tiek sparčiųjų klavišų, kiek norite naudoti „Android“ įrenginio pritaikomumo programose.

 1. Atidarykite įrenginio Nustatymų programą  Nustatymų programa.
 2. Pasirinkite Pritaikymas neįgaliesiems.
 3. Pasirinkite programą, kurią norite naudoti su sparčiuoju klavišu.
 4. Pasirinkite sparčiojo klavišo nustatymą, pvz., „TalkBack“ spartusis klavišas arba Didinimo spartusis klavišas.
 5. Pasirinkite spartųjį klavišą. 
  • Palieskite pritaikomumo mygtuką: ekrano apačioje palieskite pritaikomumo mygtuką 
  • Palaikykite garsumo klavišus: paspauskite ir palaikykite abu garsumo klavišus
  • Dviem pirštais perbraukite iš apačios aukštyn (jei naudojate „TalkBack“, perbraukite trimis pirštais)
  • Triskart palieskite ekraną (pasiekiama tik Didinimas)
 6. Pasirinkite Išsaugoti.

Pasirenkama: pakeiskite įrenginio naršymą į mygtukus ar gestus

Daugelyje įrenginių galite pasirinkti naršymą trimis mygtukais arba naršymą gestais. Pritaikymo neįgaliesiems mygtuko spartusis klavišas (Pritaikymas neįgaliesiems) galimas tik naršant trimis mygtukais, o perbraukimo dviem pirštais spartusis klavišas (jei naudojate „TalkBack“, trimis pirštais) galimas tik naudojant naršymą gestais.

Jei norite pakeisti sistemos naršymo parinktį, atlikite nurodytus veiksmus.

 1. Atidarykite įrenginio Nustatymų programą Nustatymų programa.
 2. Pasirinkite Sistema ir tada Gestai ir tada Sistemos naršymas.
 3. Pasirinkite naują naršymo parinktį.

Jei nerandate pritaikomumo mygtuko ar nepavyksta naršyti gestais, paklauskite įrenginio gamintojo, kaip rodyti navigacijos mygtukus.

2 veiksmas: naudokite pritaikymo neįgaliesiems sparčiuosius klavišus

Įjungę pritaikymo neįgaliesiems sparčiuosius klavišus galite juos naudoti pritaikomumo programoms paleisti ar perjungti. Perskaitykite toliau pateiktus patarimus dėl kiekvieno sparčiojo klavišo.

Pritaikomumo mygtuko palietimas

 • Paleiskite programą: palieskite pritaikomumo mygtuką naršymo juostoje Pritaikymas neįgaliesiems.
 • Perjunkite programas: jei priskirsite pritaikomumo mygtuką daugiau nei vienai programai, palieskite ir palaikykite pritaikomumo mygtuką Pritaikymas neįgaliesiems. Meniu pasirinkite naują programą.

Perbraukimas dviem pirštais iš apačios aukštyn (jei įjungta „TalkBack“, perbraukimas trimis pirštais)

 • Paleiskite programą: iš ekrano apačios dviem pirštais perbraukite aukštyn (jei įjungta „TalkBack“, perbraukite trimis pirštais)
 • Perjunkite programas: jei pasiekiamumo mygtuką nesate priskyrę daugiau nei vienai programai, iš ekrano apačios dviem pirštais perbraukite aukštyn (jei įjungta „TalkBack“, perbraukite trimis pirštais) ir palaikykite, tada pakelkite pirštus. Meniu pasirinkite naują programą.

Garsumo spartusis klavišas

 • Paleiskite programą: paspauskite ir palaikykite abu garsumo klavišus.
 • Perjunkite programas: paspauskite ir palaikykite abu garsumo klavišus. Kai bus atidarytas sparčiųjų klavišų meniu, pasirinkite norimą naudoti programą.  
 • Pasirinkite, kurios programos bus paleidžiamos garsumo sparčiuoju klavišu: paspauskite ir palaikykite abu garsumo klavišus. Kai bus atidarytas sparčiųjų klavišų meniu, pasirinkite Redaguoti sparčiuosius klavišus. Pasirinkite funkcijas, kurias naudosite su šiuo sparčiuoju klavišu, tada palieskite Atlikta.

Garsumo sparčiojo klavišo naudojimas užrakinimo ekrane

Galite nustatyti garsumo spartųjį klavišą pritaikymo neįgaliesiems funkcijai užrakinimo ekrane įjungti. Galite leisti, kad garsumo spartusis klavišas veiktų užrakinimo ekrane. 

 1. Atidarykite įrenginio Nustatymų programą Nustatymų programa.
 2. Pasirinkite Pritaikymas neįgaliesiems.
 3. Skiltyje „Eksperimentinis“ įjunkite parinktį Spart. klavišas užrakinimo ekrane

Kūrėjai: pridėkite pritaikomumo mygtuką

Sužinokite, kaip naudoti pritaikomumo mygtuką pritaikomumo paslaugai.