Konfigurer Android og TalkBack

Du kan justere din Android-enhed, så den passer til dine behov og præferencer. Denne side beskriver flere indstillinger, der kan forbedre din oplevelse, når du bruger Android og TalkBack.

Trin 1: Se, hvordan du ændrer indstillinger

Skift almindelige indstillinger i Hurtige indstillinger

Panelet Hurtige indstillinger indeholder nogle ofte anvendte enhedsindstillinger som f.eks. flytilstand, Bluetooth og lydstyrke.

 • Når din enhed er låst: Stryg ned med to fingre fra toppen af skærmen.
 • Når din enhed er låst op: Stryg ned med to fingre fra toppen af skærmen, og stryg derefter ned med to fingre igen.

Skift alle indstillinger i appen Indstillinger

Appen Indstillinger Appen Indstillinger kan åbnes på flere måder:

 • På startskærmen kan du udforske ved berøring for at finde Apps og derefter trykke to gange for at åbne. Find Indstillinger på skærmen Apps, og tryk to gange for at åbne. Apps vises normalt i alfabetisk rækkefølge.
 • Hvis du har aktiveret "Ok Google" på din enhed, kan du bruge talekommandoer til at åbne appen Indstillinger. Du skal bare sige "Ok Google," vente på tonen, der angiver, at talesøgning er aktiv, og sige "Åbn indstillinger". Se, hvordan du aktiverer "Ok Google".
 • På panelet Hurtige indstillinger, der beskrives ovenfor, kan du udforske ved berøring for at finde Indstillinger og derefter trykke to gange for at åbne.

Brug fingeraftrykslæseren til hurtigt at ændre indstillinger for TalkBack

Denne mulighed er tilgængelig på enheder med en fingeraftrykslæser og Android 8.0 eller nyere.

Hvis du hurtigt vil ændre indstillinger for TalkBack ved hjælp af fingeraftrykslæseren på din Android-enhed, skal du aktivere Vælger.

 1. Åbn appen Indstillinger Appen Indstillinger på din enhed.
 2. Vælg Hjælpefunktioner og derefter TalkBack.
 3. Vælg Indstillinger og derefter Vælger.
 4. Aktivér Vælger øverst på skærmen.
 5. Valgfrit: Skift, hvilke indstillinger der er tilgængelige i Vælger.

Sådan bruger du Vælger:

 1. Stryg op og ned på en fingeraftrykslæser for at skifte mellem følgende indstillinger for TalkBack: Talehastighed, detaljering, navigation og lyddæmpning.
 2. Stryg op og ned på touchskærmen for at ændre værdien for indstillingen.

Trin 2: Skift indstillinger for hjælpefunktioner

De følgende indstillinger kan forbedre din oplevelse ved hjælp af TalkBack.

 1. Åbn appen Indstillinger Appen Indstillinger på din enhed.
 2. Vælg Hjælpefunktioner.
 3. Find Roter skærm automatisk, og deaktiver det. Oplæsning kan blive afbrudt, når skærmen roteres.
 4. Find Afbryderknap afslutter opkald, og aktivér indstillingen. Når denne indstilling er slået til, kan du afslutte et opkald ved at trykke på enhedens afbryderknap.

Trin 3: Skift tastaturindstillinger

Du skal muligvis justere dine tastaturindstillinger for at få den bedste oplevelse i TalkBack. Hvis du skriver på engelsk, kan du bruge Google-tastaturet. Hvis du skriver på andre sprog, skal du måske bruge et andet tastatur.

Sådan tjekker du, hvilket tastatur du bruger:

 1. Åbn appen Indstillinger Appen Indstillinger på din enhed.
 2. Vælg System og derefter Sprog og input.
 3. Tjek det virtuelle tastatur under "Tastatur og inputmetoder".

Hvis du vil downloade et andet tastatur, skal du gå til Google Play.

Trin 4: Skift indstillinger for TalkBack

Sådan åbner du indstillingerne for TalkBack:

 1. Åbn appen Indstillinger Appen Indstillinger på din enhed.
 2. Vælg Hjælpefunktioner og derefter TalkBack.
 3. Vælg Indstillinger.
 4. Gennemgå og opdater en eller flere af følgende indstillinger.

Ryst for at starte kontinuerlig læsning

TalkBack har en indstilling, der giver mulighed for at læse tekst kontinuerligt ved at ryste enheden. Denne genvej kan være nyttig, hvis du skal læse et langt dokument, en lang mail eller en omfattende webside.

Hvis du vil ændre denne indstilling under indstillingerne for TalkBack, skal du aktivere Ryst for at starte kontinuerlig læsning. Du kan vælge mellem flere forskellige niveauer: Meget let, Let, Normal, Hårdt og Meget hårdt. Du kan eventuelt prøve to eller tre forskellige indstillinger for at finde ud af, hvad der fungerer bedst for din enhed og dig selv.

Du kan også få kontinuerlig læsning ved at åbne den globale genvejsmenu. Stryg først nedad og så til højre, og vælg Læs fra næste element eller Læs fra toppen. Få flere oplysninger om globale og lokale genvejsmenuer.

Skift lydstyrke i TalkBack

Android har forskellige lydstyrkeniveauer for forskellige lydkilder. Lydstyrken i TalkBack kan ændres ved at placere en finger på touchskærmen og trykke på knapperne for lydstyrke op eller ned.

Skift lydstyrke for lydikoner

Afhængigt af hvilken oplæsningsmaskine du bruger, kan det være nødvendigt at justere lydstyrken for lydikonerne i TalkBack. Du kan ændre lydstyrken for lydikonerne under Anden form for feedback med indstillingen Lydstyrke. Hvis lydstyrken for lydikonerne i TalkBack f.eks. er for høj, kan du indstille lydstyrken til 50 % af medielydstyrken.

Lyddæmpning (Fokuser på talt lyd)

Hvis du vil undgå, at tale i TalkBack overdøves af andre lydkilder som f.eks. musik eller videoer, kan du aktivere lyddæmpning i indstillingerne for TalkBack. Når denne indstilling er aktiveret, skrues der ned for andre lyde, når TalkBack taler.

Valgfrit: Skift sprog for TalkBack

Du kan skifte mellem oplæsningssprog, som du installerer på din enhed.

Sådan installerer du sprog:

 1. Åbn den globale genvejsmenu ved at stryge ned og derefter til højre. Du kan vælge en anden bevægelse under Indstillinger for TalkBack.
 2. Vælg Indstillinger for oplæsning
 3. Vælg Indstillinger og derefter Installer stemmedata.
 4. Vælg et sprog på listen.
 5. Vælg downloadikonet.

Hvis du vil skifte mellem sprog, mens du bruger TalkBack, kan du bruge en af disse indstillinger:

 • Åbn den globale genvejsmenu ved at stryge ned og derefter til højre. Vælg Sprog.
 • Hvis du bruger et fysisk tastatur med din enhed, skal du trykke på Alt+Ctrl+L.
 • Tildel sprog til bevægelser. Gå til Indstillinger for TalkBack, og vælg Bevægelser.

Lær alle TalkBack-indstillinger at kende.