Přizpůsobení nastavení Androidu pro aplikaci TalkBack

Nastavení aplikace TalkBack, jako je hlasitost nebo odezva, můžete upravit. Můžete také vybrat jazyky, nebo kolik vám toho bude aplikace TalkBack číst.

Správa nastavení

Správa běžných nastavení v rychlém nastavení

Panel rychlého nastavení obsahuje běžná nastavení zařízení, jako je Wi-Fi, Bluetooth a režim Letadlo.

Rychlé nastavení otevřete takto:

 • Když je zařízení zamknuté: Přejeďte po obrazovce dvěma prsty shora dolů.
 • Když je zařízení odemknuté: Oznámení zobrazíte tak, že dvěma prsty přejedete po obrazovce shora dolů. Dalším přejetím dvěma prsty dolů zobrazíte rychlé nastavení.
Správa v aplikaci Nastavení

Otevření aplikace Nastavení:

 • Na ploše: Přejeďte dvěma prsty nahoru. Na obrazovce aplikací najděte aplikaci Nastavení pomocí prozkoumání dotykem a dvakrát na ni klepněte. Nastavení můžete vyhledat také pomocí vyhledávacího pole.
  • Aplikace bývají uvedeny v abecedním pořadí.
 • S Asistentem Google: Pokud jste v zařízení zapnuli příkaz „Ok Google“, řekněte „Ok Google“. Pak řekněte „Otevřít Nastavení“.
 • Na panelu rychlého nastavení: Najděte aplikaci Nastavení pomocí prozkoumání dotykem a dvakrát na ni klepněte.

Změna hlasitosti aplikace TalkBack

Hlasitost zvuků pro usnadnění přístupu ovládá úroveň hlasitosti řeči aplikace TalkBack. Je součástí běžného ovládání hlasitosti systému Android.

 • Změna hlasitosti řeči: Během hlasového sdělení TalkBack stiskněte tlačítko pro zvýšení hlasitosti nebo snížení hlasitosti. Pokud aplikace TalkBack nemluví, podržte jeden prst na obrazovce a stiskněte tlačítko pro zvýšení hlasitosti nebo snížení hlasitosti.
 • Změna hlasitosti při přehrávání médií: Když jsou média zapnutá, jejich hlasitost ovládají tlačítka hlasitosti. Pokud chcete změnit hlasitost aplikace TalkBack, umístěte prst na dotykovou obrazovku a stiskněte tlačítko pro zvýšení hlasitosti nebo snížení hlasitosti.

Vyhledání nastavení přístupnosti

Úpravou nastavení si můžete přizpůsobit prostředí aplikace TalkBack.

Vypnutí automatického otáčení

Když vypnete automatické otáčení, orientace obrazovky se nebude měnit podle vašich pohybů.

 1. Spusťte v zařízení aplikaci Nastavení Aplikace Nastavení.
 2. Vyberte Přístupnost.
 3. Najděte a vypněte Automatické otočení obrazovky.
Ukončení hovorů pomocí vypínače

Pomocí tohoto nastavení můžete ukončit hovor stisknutím vypínače na zařízení.

Důležité: Když bude toto nastavení aktivováno, zařízení možná nebudete moci zamknout pomocí vypínače, například když budete mít telefon v kapse.

 1. Spusťte v zařízení aplikaci Nastavení Aplikace Nastavení.
 2. Vyberte Přístupnost.
 3. Najděte a zapněte Vypínač ukončí hovor.

Přidání mezinárodní klávesnice

V telefonu Pixel můžete v Gboardu používat mnoho jazyků, ale možná budete potřebovat jinou klávesnici, která bude jiný jazyk podporovat. Další informace o jazycích, které Gboard nabízí.

Postup zjištění používané klávesnice:

 1. Spusťte v zařízení aplikaci Nastavení Aplikace Nastavení.
 2. Vyberte Systém a pak Jazyk a zadávání.
 3. V sekci Klávesnice a zadávání zaškrtněte Softwarová klávesnice.

Pokud chcete stáhnout jiné aplikace s klávesnicí, přejděte na Google Play.

Tip: Pro angličtinu, arabštinu a španělštinu můžete zapnout braillskou klávesnici TalkBack. Další informace o braillské klávesnici TalkBack

Správa nastavení aplikace TalkBack

 1. Nabídku TalkBack otevřete přejetím jedním tahem dolů a pak doprava.
  • Na zařízeních s gesty několika prsty klepněte na obrazovku třemi prsty.
 2. Vyberte Nastavení aplikace TalkBack.
 3. Upravte jedno z těchto nastavení:

Tip: Gesta pro více prstů dostupná v aktualizovaných telefonech Pixel 3 nebo novějších a v některých dalších zařízeních OEM.

Změna výřečnosti

Nastavení výřečnosti určuje, kolik informací vám bude aplikace TalkBack sdělovat. Při vysoké výřečnosti budete dostávat více hlasové odezvy, při nízké výřečnosti jí bude méně. Například když nastavíte možnost Vysoká, stisknuté klávesy budou vyslovovány vždy. Když nastavíte možnost Nízká, stisknuté klávesy vyslovovány nebudou.

 1. Zvolte Výřečnost.
 2. Vyberte předvolbu: Vysoká, Vlastní nebo Nízká.
  • Když nastavíte možnost Vlastní, můžete sami zvolit, co bude aplikace TalkBack vyslovovat.
Změna hlasitosti zvukové odezvy

Zvuková odezva je krátký zvuk, který se ozve během navigace v zařízení. Říká se mu také zvukový signál. Ve výchozím nastavení je hlasitost zvukové odezvy nastavena na 50 % hlasitosti řeči aplikace TalkBack.

Změna hlasitosti zvukové odezvy:

 1. Přejděte do nastavení aplikace TalkBack.
 2. Vyberte Zvuk a vibrace a pak Hlasitost zvukové odezvy.
 3. Zvolte hlasitost:
  • Podle hlasitosti řeči
  • 75 % hlasitosti řeči
  • 50 % hlasitosti řeči
  • 25 % hlasitosti řeči
Zeslabení zvuku

Zeslabení zvuku snižuje hlasitost médií a dalších zvuků, aby byla dobře slyšet hlasová odezva aplikace TalkBack. Zeslabení zvuku je ve výchozím nastavení zapnuté.

Vypnutí nebo zapnutí zeslabení zvuku:

 1. Vyberte Zvuk a vibrace.
 2. Vyberte Zeslabení zvuku.
 3. Zapněte nebo vypněte Zeslabení zvuku.
Vyslovovat hesla

Aplikace TalkBack ve výchozím nastavení vyslovuje znaky hesel, které mohou slyšet ostatní lidé. Toto nastavení můžete změnit, aby telefon znaky v polích s důvěrnými informacemi nevyslovoval, pokud nemáte připojená sluchátka.

Zapnutí nebo vypnutí tohoto nastavení: Vyberte Vyslovovat hesla.

 • Když je možnost Vyslovovat hesla zapnutá: TalkBack bude při psaní vyslovovat znaky hesel.
 • Když je možnost Vyslovovat hesla vypnutá: TalkBack vyslovuje znaky hesel, jen když máte připojená sluchátka.

Změna mluveného jazyka aplikace TalkBack

Můžete přidat nebo změnit jazyk zařízení a přepínat mezi jazyky převodu textu na řeč. Další informace o jazycích podporovaných aplikací TalkBack.

Postup instalace jazyků:

 1. Nabídku TalkBack otevřete přejetím jedním tahem dolů a pak doprava.
  • Na zařízeních s gesty několika prsty klepněte na obrazovku třemi prsty.
 2. Vyberte Nastavení převodu textu na řeč a pak Jazyk.
 3. Vyberte nový jazyk.

Pokud chcete během používání aplikace TalkBack přepínat mezi jazyky, použijte některou z těchto možností:

 • Nabídka TalkBack: Přejeďte jedním tahem dolů a pak doprava.
  • Na zařízeních s gesty několika prsty klepněte na obrazovku třemi prsty. Poté vyberte Mluvený jazyk.
 • Fyzická klávesnice: Stiskněte Alt + Ctrl + L.
 • Gesto: Pokud chcete k příkazu Změnit mluvený jazyk přiřadit gesto, otevřete nastavení aplikace TalkBack a zvolte Gesta.

Tip: Pokud chcete nabídku TalkBack otevírat jiným gestem, přejděte do Nastavení aplikace TalkBack. Další informace o nastavení aplikace TalkBack.

Zobrazit nápovědu

Pokud potřebujete další pomoc s přístupností pro Android, kontaktujte tým podpory Google pro osoby s postižením.

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
717068
false
false