Text med hög kontrast

 

Med hög kontrast blir det enklare att läsa texten på enheten. Textfärgen blir antingen svart eller vit beroende på den ursprungliga textfärgen.

Så här aktiverar du text med hög kontrast:

  1. Öppna appen Inställningar Appen Inställningar på enheten.
  2. Tryck på Tillgänglighet.
  3. Aktivera Text med hög kontrast.

Obs! Text med hög kontrast är för närvarande en experimentfunktion. Den kanske inte fungerar korrekt i alla sammanhang på enheten.