Färgkorrigering

 

Med inställningen för färgkorrigering kan enheten kompensera för färgblindhet.

Så här aktiverar du färgkorrigering:

  1. Öppna appen Inställningar Appen Inställningar på enheten.
  2. Tryck på Tillgänglighet och sedan på Färgkorrigering
  3. Aktivera Använd färgkorrigering.
  4. Om du vill använda ett annat färgkorrigeringsläge trycker du på Korrigeringsläge och väljer något av följande alternativ:
    • Deuteranomali (rött-grönt)
    • Protanomali (rött-grönt)
    • Tritanomali (blått-gult)